Komunikat #104323


MOKATE OPEN XXX Międzynarodowy Turniej Szachachowy o Puchar Adama Mokrysza (GP)
GOLESZÓW
26.11.2017
Niedziela
tempo gry: 3 + 2s

XXII MOKATE Międzynarodowy Turniej

 Szachowy w ramach GP Gminy Goleszów

 

Komunikat Organizacyjny

gospodarzem i głównym organizatorem turnieju jest Gmina Goleszów

celem turnieju jest popularyzacja szachów i promocja Gminy Goleszów

 

patronat medialny:

Głos Ziemi Cieszyńskiej

Kronika Beskidzka

Regionalny Portal Internetowy Beskidzka 24

 

I. Organizator:

Gmina Goleszów, 43-440 Goleszów ul. 1 Maja 5

SSz "Olimpia" Goleszów, 43-440 Goleszów ul. Cieszyńska 25

Gminny Osrodek Kultury w Goleszowie, Goleszów, ul. Cieszyńska 25

Kierownik turnieju -“ Karol Linert  tel: 507854567; karollinert@tlen.pl

 

II. Termin i miejsce:

20.3.2016 (NIEDZIELA) 

Gminny Osrodek Kultury w Goleszowie, Goleszów ul. Cieszyńska 25

9.20 zamknięcie listy startowej, przewidywane zakończenie 13.45-14.15

 

III. System rozgrywek i tempo gry:

System Mokate 9 rund: I, II blitz P-5, III-IX blitz P-10

IV. Warunki uczestnictwa:
 
Turniej ma charakter otwarty

Ilosć uczestników ograniczaja warunki lokalowe, pewnosć udziału daje, przyjęte przez sędziego zawodów zgłoszenie na formularzu programu ChessArbiter, następnie potwierdzenie obecnosci na sali turniejowej w dniu zawodów i uiszczenie opłaty startowej, do 9.20 !!!!!!! po tej godzinie zapisywani do turnieju będa zawodnicy bez wczesniejszego zgłoszenia, możliwy jest udział spóŸnionych zawodników od drugiej rundy. 

 

V. Wpisowe:

Obowiazuje opłata startowa, pobierana na sali turniejowej w dniu zawodów:

10 zł dla mieszkańców Goleszowa i zawodników dawnej "žOlimpii" Goleszów,

 20 zł pozostali,

W indywidualnych przypadkach organizator ma prawo odstapić od pobrania lub zmienić wysokosć opłaty startowej.

 

VI. Nagrody w turnieju 20.3.2016:

Puchar dla zwycięzcy, a w grupie do 10 lat i 60 lat + - medale.

70 nagród produktowych Firmy Mokate.

Nagrody pieniężne w turnieju:

I -“ 300 zł, II - 200 zł, III - 100 zł, IV - 50 zł, V - 50 zł, VI - 50 zł, VII - 50 zł, VIII - 50 zł, IX - 50 zł, X - 50 zł

- kobiety: I - 100 zł, II - 100 zł, III - 100 zł, IV - 50 zł, V - 50 zł, VI - 50 zł,

- ranking 1201 do 1900 -“ 10 x 50 zł

- ranking do 1200 -“ 6 x 50 zł

- lista według rankingów dla szachów błyskawicznych, zawodnikom bez ELO przypisany zostanie ranking lokalny lub inny, jeżeli taki posiadaja, w kolejnosci: klasyczne, szybkie, lokalny 

- warunkiem otrzymania nagrody jest obecnosć na sali podczas zakończenia turnieju

Nagrody produktowe Firmy Mokate za miejsca 1 do 50 i dla 20 młodzików do 10 lat

W turnieju można łaczyć nagrody pieniężne i produktowa

  

VII. Finansowanie:

Gmina Goleszów w znacznej częsci pokrywa koszty zwiazane z organizacja turnieju, i funduje Puchar Gminy na zakończenie cyklu.

Podstawowe nagrody pieniężne ufundowane będa z darowizny, która przekaże Firma MOKATE, Firma

MOKATE przekaże również nagrody produktowe (minimum 50 szt).Firma Mokate  w czasie trwania turnieju prowadzić będzie bezpłatna degustację swoich wyrobów.

 

VIII. Sędziowanie:

W turnieju obowiazuja aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego.

Decyzje podjęte przez sędziego głównego w czasie turnieju sa ostateczne.

 

IX. Klasyfikacja Grand Prix:

Sposób przyznawania punktów GP:

malejaco o 5 punktów -“ od 250 punktów GP za 1 miejsce, do 205 punktów GP za 10 miejsce

malejaco o 3 punkty -“ od 205 punktów GP za 10 miejsce, do 115 punktów GP za 40 miejsce

malejaco o 2 punkty -“ od 115 punktów GP za 40 miejsce, do 35 punktów GP za 80 miejsce, następnie co jeden punkt mniej do 15 punktów za 100 miejsce

Do klasyfikacji końcowej Grand Prix Gminy Goleszów w Szachach 2014, każdemu z zawodników zaliczone zostana maksymalnie 3 najlepsze wyniki. Przy równej liczbie punktów GP o kolejnosci zadecyduja:

- lepszy wynik punktowy (punkty GP) zawodnika w jego najlepszym turnieju

- porównanie kolejnych najlepszych wyników (punkty GP)

- porównanie punktów GP ostatniego turnieju z udziałem danych zawodników.

- warunkiem otrzymania nagrody jest obecnosć na sali podczas zakończenia turnieju

  

X. Inne:

Lista według rankingów dla szachów błyskawicznych, zawodnikom bez ELO przypisany zostanie ranking lokalny lub inny, jeżeli taki posiadaja, w kolejnosci: klasyczne, szybkie, lokalny 

Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez uczestników zawodów lub powstałe w zwiazku z udziałem uczestników w zawodach.

Zawodnicy ubezpieczaja się we własnym zakresie.

Uczestnicy turnieju zgadzaja się na rejestrację swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku i jego publikację.

Kibice moga przebywać na sali gry.

Organizator może dokonać zmian w regulaminie do 7 dni przed rozpoczęciem turnieju.

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do Organizatora turnieju.

Termin i miejsce rozgrywania turnieju może się zmienić.

Zgłoszenie do turnieju stanowi akceptację regulaminu zawodów w całosci.

Rezygnacja zgłoszonego zawodnika z udziału w zawodach bez powiadomienia Organizatora, będzie miała wpływ na kolejnosć przyjęcia zgłoszenia do następnych turniejów. 

 

       Organizatorzy           

SSz  "Olimpia" Goleszów

 
 

 

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Śląskie


Śląski Związek Szachowy w Katowicach
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje