Komunikat #103400


Drużynowe Mistrzostwa Polski - II Liga
Jastrzębia Góra
03.09.2016 - 11.09.2016
tempo gry: 90'/40 + 30' + 30'' na ruch

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

DRUYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI - II LIGA

JASTRZBIA GRA 3-11.09.2016

 

1. Organizator

KS AZS Wratislavia, na zlecenie Polskiego Zwiazku Szachowego

Dyrektor Turnieju: Piotr Klukiewicz

Sdzia Gwny: IA Rafa Siwik

 

2. Termin i Miejsce

3-11.09.2016 - Dom Wczasowy VIS w Jastrzbiej Grze (ul. Krlewska 5)
Zakwaterowanie i biuro zawodw czynne od godz.14:00 w dn. 2.09.2016

Odprawa techniczna w dniu 02.09.2016 r. o godz. 20:30

 

3. Warunki uczestnictwa

Druyny uprawnione wg zaacznika Regulaminu PZSzach.

 

4. System Rozgrywek

Druynowe Mistrzostwa Polski II Liga zostana rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

Tempo gry: 90 minut na 40 posuni plus 30 minut na dokoczenie partii, z dodawaniem 30 sekund na kade posunicie od poczatku partii.

 

5. Zgoszenia

Kluby zobowiazane sa do przesania potwierdzenia udziau w Mistrzostwach wg wzoru stanowiacego zaacznik nr 2 do Regulaminu na adresy elektroniczne:

-  Wiceprezesa PZSzach ds. sportowych - wlodzimierz.schmidt@gmail.com

-  Sdziego Gwnego - rafal@siwik.pl

-  Organizatora -  szachy@azswratislavia.pl

-  Biura PZSzach - biuro@pzszach.pl  

w nieprzekraczalnym terminie do 19.08.2016.

 

Imienne zgoszenia druyn wg wzoru stanowiacego zaacznik nr 3 do Regulaminu dokonuja kluby w nieprzekraczalnym terminie do 26.08.2016 na 4 ponisze adresy:

-  Wiceprezesa PZSzach ds. sportowych - wlodzimierz.schmidt@gmail.com

-  Sdziego Gwnego - rafal@siwik.pl

-  Organizatora -  szachy@azswratislavia.pl

- Biura PZSzach - biuro@pzszach.pl

Rezerwacj zakwaterowania i wyywienia druyny na zawodach dokonuje klub w terminie do 19.08.2016 na adres mailowy szachy@azswratislavia.pl

Organizator dysponuje ograniczona liczba pokoi kadego typu. Potwierdzeniem zarezerwowania pokoi jest wpata zaliczki na podane konto bankowe.

 

6. Opaty, zakwaterowanie, wyywienie

 

Wpisowe w wysokosci 1000z (opata startowa+organizacyjna) naley wpaci najpniej do dnia 19.08.2016. Opat rankingowa naley wpaci najpniej do dnia 26.08.2016

Wpisowe oraz opat rankingowa naley wnosi na konto PZSzach:

Bank BPH S.A. O/Warszawa Nr konta: 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184 z dopiskiem "Wpisowe i opata rank. II Liga DMP" oraz z nazwa klubu.

Wpisowe (startowe + opata organizacyjna) oraz opat rankingowa okresla aktualny Komunikat Organizacyjno-Finansowy PZSzach.

 

Zakwaterowanie i wyywienie

Koszty zakwaterowania i wyywienia pokrywaja uczestnicy lub jednostki delegujace.

Koszt zakwaterowania i wyywienia od kolacji 02.09 do obiadu 11.09.2015 wynosi:

711  z/os. - pokj trzyosobowy (79 z/osobodzie)

747   z/os. - pokj dwuosobowy (83 z/osobodzie)

1080 z/os. - pokj jednoosobowy (120z/osobodzie)

Organizator posiada ograniczona liczb pokoi rnego typu (decyduje data wpywu zaliczki lub penej patnosci). Organizator  gwarantuje  zakwaterowanie  w  terminie do  dnia  19.08.2016 - wymagana zaliczka w wysokosci 1000 z od druyny w terminie do dnia 19.08.2015.

 

Opaty za pobyt naley uisci przelewem na konto:

KS AZS Politechnika Wrocawska

Konto Bankowe: 10 1240 6696 1111 0000 5616 3591

Podajac w tytule wpaty: "II LIGA - NAZWA DRUYNY"

 

7. Nagrody

Druyny z miejsc 1-3 awansuja do I Ligi.

Druyny z miejsc 1-3 otrzymuja puchary oraz komplet medali (8 na druyn).

Nagrody finansowe:                            Nagrody na szachownicach (1-6):

I miejsc - 3000 z                                      I miejsce - 500 z

II miejsce - 2000 z                                    II miejsce - 300 z

III miejsce - 1100 z                                  III miejsce - 200 z

 

8. Uwagi kocowe

·         Zawodnik niepenoletni moe uczestniczy w rozgrywkach wyacznie pod opieka uprawnionej osoby dorosej, wskazanej w trakcie rejestracji.

·         Za zdolnos do startu oraz ubezpieczenie zawodnika odpowiada klub delegujacy.

·         Wszyscy zawodnicy musza posiada aktualna licencj zawodnicza PZSzach.

·         Ostateczna weryfikacja druyn i zawodnikw nastapi podczas odprawy technicznej w dniu 02.09.2016 o godz. 20.30

·         Biuro zawodw: Dom Wczasowy VIS - Jastrzbia Gra ul. Krlewska 5, czynne w dniu 2.09.2016 od godziny 14:30.

·         Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w tresci niniejszego komunikatu.

 

                                                                                        Dyrektor Turnieju

                                                                                              /-/Piotr Klukiewicz

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Pomorskie


Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje