Komunikat #101732


XVII Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Juniorek do lat 09 - D09
Suprasl
12.06.2015 - 14.06.2015
tempo gry: 30' + 30'' na ruch

REGULAMIN I KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

XVII MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

JUNIOREK I JUNIORÓW DO 18 LAT W SZACHACH

 

1.      CEL

1.1.   Wyłonienie mistrzów województwa podlaskiego juniorów w szachach na rok 2015.

1.2.   Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportu szachowego wsród dzieci i młodzieży.

1.3.   Umożliwienie zawodnikom zdobywania wyższych kategorii.

1.4.   Wyłonienie reprezentantów województwa do udziału w eliminacjach strefowych (międzywojewódzkich) do lat 9, 11 i 13.  

 

2.      ORGANIZATOR

2.1.   Podlaski Zwiazek Szachowy w Białymstoku ul. Łagodna 10

        tel. 85 664 46 82, fax 85 654 00 49, www.podlzwszach.net

2.2.   Sędzia główny: Leszek Zega, kom. 722 334 038, e-mail: leszeg@wp.pl  

 

3.      TERMIN I MIEJSCE

3.1.   12-14 czerwca 2015 roku

3.2.   Powiatowy Osrodek Sportu i Rekreacji Bukowisko w Supraslu

        ul. Piłsudskiego 64, 16-030 Suprasl http://www.bukowisko.com.pl/ 

        Dyrektor Wacław Muszyński

         tel./fax 85 718 35 45, tel. kom. 519 142 822, e-mail: bukowisko@bukowisko.com.pl                              

 

4.      UCZESTNICTWO

4.1.   Prawo startu maja obywatele polscy oraz obywatele państw UE zamieszkujacy w Polsce.

4.2.   Konieczna jest przynależnosć do klubu z terenu województwa podlaskiego lub zamieszkanie       

  na terenie województwa podlaskiego.

4.3.   Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest okazanie przed odprawa techniczna legitymacji              

   szkolnej lub innego dokumentu tożsamosci oraz posiadanie ważnej licencji zawodniczej PZSzach.

 

5.      ZGŁOSZENIA

5.1.   Zgłoszenia udziału dokonuja kluby lub rodzice na adres elektroniczny albo telefoniczny sędziego    

  głównego w terminie do dnia 4 czerwca 2015 roku.

5.2.   Zgłoszenia można dokonać na stronie www.chessarbiter.com/turnieje/turnieje.php

5.3.   Ostateczna weryfikacja listy startowej nastapi na odprawie technicznej.

5.4.   Zawodnicy niepotwierdzeni na odprawie technicznej nie zostana dopuszczeni do zawodów.

W wyjatkowych, losowych sytuacjach (awaria samochodu, spóŸnienie pociagu itp.) sędzia główny    może przyjać potwierdzenie telefonicznie.

5.5.Zawodnicy zgłoszeni po dniu 4 czerwca 2015 roku ponosza dodatkowa opłatę równa startowemu.

 

6.      SYSTEM ROZGRYWEK

6.1.  Zawody zostana rozegrane w oddzielnych dla dziewczat i chłopców grupach:

a)      dziewczęta do lat 9 (rocznik 2006 i młodsze);

b)      chłopcy do lat 9 (rocznik 2006 i młodsi);

c)      dziewczęta do lat 11 (roczniki 2004 i 2005);

d)      chłopcy do lat 11 (roczniki 2004 i 2005);

e)      dziewczęta do lat 13 (roczniki 2002 i 2003);

f)       chłopcy do lat 13 (roczniki 2002 i 2003);

g)      dziewczęta do lat 15 (roczniki 2000 i 2001);

h)      chłopcy do lat 15 (roczniki 2000 i 2001);

i)        dziewczęta do lat 18 (roczniki 1997, 1998 i 1999);

j)        chłopcy do lat 18 (roczniki 1997, 1998 i 1999).

6.2.   Turnieje w różnych grupach wiekowych -“ w przypadku mniejszej liczby zawodników -“ nie będa łaczone.

6.3.   W przypadku udziału w grupie 13 i więcej zawodników zawody zostana rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

6.4.   W przypadku udziału 11-12 zawodników zawody zostana rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

6.5.   W przypadku, gdy zgłosi się 7-10 zawodników obowiazuje system kołowy.

6.6.   W przypadku, gdy zgłosi się 5-6 zawodników obowiazuje system dwukołowy.

6.7.   W przypadku, gdy zgłosi się 3-4 zawodników obowiazuje system trzykołowy.

 

7.      TEMPO GRY

7.1.    Po 30 minut na cała partię dla każdego zawodnika i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch od     

   poczatku partii

 

8.      OCENA WYNIKÓW

8.1.    W przypadku systemu szwajcarskiego o kolejnosci miejsc decyduje:

a)      suma zdobytych punktów,

b)      wartosciowanie srednie Buchholza,

c)      wartosciowanie pełne Buchholza,

d)      liczba zwycięstw,

e)      wynik bezposredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami.

f)       Ranking sredni przeciwników.

8.2.    W przypadku systemu kołowego lub wielokołowego o kolejnosci miejsc decyduje:

a)      suma zdobytych punktów,

b)      punktacja Sonneborna-Bergera,

c)      rozszerzony system Koyi,

d)      liczba zwycięstw,

e)      wynik bezposredniej partii.

8.3.    W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie powyższych kryteriów zadecyduje dogrywka na

   zasadach ustalonych przez sędziego głównego; inne lokaty będa dzielone.

8.4.    Wyniki klasyfikacji drużynowej zostana ustalone po zsumowaniu punktów za miejsca I-VIII w

   grupach wiekowych: I - 9, II - 7, III - 6, IV - 5, V - 4, VI - 3, VII - 2, VIII - 1.

 

9.      TERMINARZ TURNIEJU

9.1.    12 czerwca 2015 r. (piatek):

Ăź  potwierdzenia udziału godz. 09:00-10:15

Ăź  odprawa techniczna godz. 10:30

Ăź  I runda                         godz. 11:00

Ăź  obiad                godz. 12:45-14:00

Ăź  II runda            godz. 14:15                               

Ăź  III runda          godz. 16:45      

Ăź  kolacja             godz. 18:30-20:00

9.2.    13 czerwca 2015 r. (sobota):

Ăź  sniadanie          godz. 07:30-09:00

Ăź  IV runda          godz. 09:00                                                                        

Ăź  V runda           godz. 11:30

Ăź  obiad                godz. 12:45-14:00

Ăź  VI runda          godz. 14:15          

Ăź  VII runda         godz. 16:45                         

Ăź  kolacja             godz. 18:30-20:00

9.3.    14 czerwca 2015 r. (niedziela):

Ăź  sniadanie          godz. 07:30-09:00

Ăź  VIII runda        godz. 09:00                                                                        

Ăź  IX runda          godz. 11:30

Ăź  obiad                godz. 12:45-14:00

Ăź  zakończenie      godz. 14:15

10.  ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

10.1.         POSiR Bukowisko gwarantuje pełna obsługę w zakresie usług noclegowych i gastronomicznych. Zapewnia miejsca noclegowe w pokojach 2-osobowych (z łazienka), 3-osobowych (z łazienka) i 4-osobowych typu studio (2 pokoje 4-osobowe ze wspólnym wejsciem i łazienka).

10.2.         Koszt zakwaterowania i wyżywienia wynosi od osoby:

a)      w pokoju 2-osobowym -“ 185 zł (słownie: sto osiemdziesiat pięć);

b)      w pokoju 3-osobowym -“ 165 zł (słownie: sto szesćdziesiat pięć);

c)      w pokoju 4-osobowym -“ 145 zł (słownie: sto czterdziesci pięć).

Powyższy koszt obejmuje dwa noclegi oraz wyżywienie od obiadu w dniu 12.06.2015 r. do obiadu

w dniu 14.06.2015 r.

     Koszt wyżywienia całodobowego wynosi 35 zł

     Koszt sniadania wynosi 12 zł, obiadu -“ 15 zł, kolacji -“ 12 zł

10.3.         Nie przewiduje się możliwosci opłaty za krótszy pobyt lub zwrotu za niewykorzystane swiadczenia noclegowe lub żywieniowe.

10.4.         Uczestnicy MWJ w dniu przyjazdu będa kwaterowani w pokojach od godziny 09:00, natomiast w  

       dniu wyjazdu zobowiazuja się opuscić obiekt do godziny 16:00.

10.5.         Wczesniejsze zakwaterowanie albo przedłużenie pobytu w pokoju w dniu wyjazdu możliwe będzie po uzgodnieniu na miejscu z recepcja.

10.6.         Rezerwacje zakwaterowania i wyżywienia będa przyjmowane pod adresem: Powiatowy Osrodek

      Sportu i Rekreacji Bukowisko w Supraslu.

10.7.         Termin rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia uczestników MWJ -“ do dnia 20.05.2015 r.

10.8.         Rezerwacja zakwaterowania i wyżywienia w terminie póŸniejszym będzie możliwa tylko

     w przypadku posiadania wolnych miejsc.

10.8.1.    Opłaty zaliczkowe za pobyt należy wnosić do dnia 20 maja 2015 roku na rachunek bankowy POSiR Bukowisko w Supraslu, nr konta  19 1020 1332 0000 1802 0705 7278 z dopiskiem Turniej szachowy w dniach 12-14.06.2015 r.

10.9.         Wysokosć opłaty zaliczkowej wynosi 60 zł.

10.10.      Dopłata przelewem na ww. rachunek badŸ gotówka w dniu przyjazdu.

 

11.  FINANSOWANIE

11.1.         Koszty organizacji ponosi organizator.

11.2.         Koszty uczestnictwa ponosza kluby delegujace zawodników lub rodzice.

11.3.         Opłata startowa wynosi 30 zł od zawodnika.

11.4.         Opłatę startowa można wpłacić na konto Podlaskiego Zwiazku Szachowego lub przy potwierdzaniu udziału.

 

12.  NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

12.1.         Zwycięzcy poszczególnych grup zdobywaja tytuły Mistrzów Województwa i puchary.

12.2.         Zawodnicy, którzy zajma miejsca I-III otrzymuja medale i dyplomy.

12.3.         Nagrody pieniężne we wszystkich grupach:

¡         I        -“ 200 zł

¡         II       -“ 150 zł

¡         III -“ 100 zł

12.4.         Pozostali zawodnicy otrzymuja czasopisma szachowe i dyplomy.

12.5.         Kluby, które zajma miejsca I-III w klasyfikacji drużynowej otrzymaja puchary i dyplomy.

12.6.         Po 12 najlepszych dziewczat i chłopców z grup do lat 9, 11 i 13 uzyskuje prawo startu

      w  eliminacjach strefowych (międzywojewódzkich).  

 

13.      SĘDZIOWANIE

13.1.     W mistrzostwach obowiazuja aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.

13.2.      Zawody prowadzi sędzia główny, posiadajacy minimum klasę państwowa, przy pomocy sędziów

    asystentów, posiadajacych co najmniej II klasę sędziowska.

13.3.      Sędziego głównego wyznacza organizator.

13.4.      Sędziów asystentów wyznacza sędzia główny, w porozumieniu z organizatorem.

13.5.      Wszyscy sędziowie musza posiadać aktualna licencję sędziowska oraz opłatę roczna uprawniajaca        

    do sędziowania zawodów w danym roku.

13.6.      Od decyzji sędziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do sędziego

    głównego.

13.7.      Decyzje podjęte przez sędziego głównego sa ostateczne. Służy od nich jedynie zażalenie do

    Kolegium Sędziów Podl. Zw. Szach.

13.8.       Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóŸnieniem większym niż 15

     minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.

13.9.       W Mistrzostwach obowiazuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 40 posunięcia  

      czarnych. Zawodnicy łamiacy zakaz będa karani porażka. Zawodnik, któremu zaproponowano

               remis przed 40 posunięciem czarnych powinien przywołać sędziego. Jego przeciwnik powinien

             zostać ukarany zgodnie z przepisami gry.

13.10.       Obowiazuje prowadzenie zapisu partii do ostatniego posunięcia. Z prowadzenia zapisu zwolnieni  sa zawodnicy urodzeni w 2008 roku i młodsi; sędzia zmniejsza im czas do 20 minut na cała partię i  dodatkowo po 20 sekund na każdy ruch od poczatku partii.

13.11.        W sprawach spornych, nie objętych regulaminem, decyduje sędzia główny zawodów.

 

14.      SPRAWY WYCHOWAWCZE

14.1.       Opiekę wychowawcza podczas zawodów sprawuja rodzice, szkoleniowcy i opiekunowie z klubów, we współpracy z organizatorem.

14.2.       Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi i opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów.

 

15.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1.       Za zdolnosć zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich

     ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub rodzice zawodnika.

15.2.       Obowiazuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz innych

     telekomunikacyjnych urzadzeń elektronicznych pod rygorem:

a)        dla zawodników -“ przegrania partii;

b)        dla innych osób -“ zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.

15.3.       Organizator na bieżaco publikuje w Internecie wszystkie wyniki rozgrywek.

15.4.       Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i komunikatu należy do organizatora.

 

Białystok, dnia 19 marca 2015 roku

                                                                                                       Podlaski Zwiazek Szachowy

                                                                                                            /…/ Leszek Zega, prezes

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Podlaskie


Podlaski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje