Komunikat #101732


XVII Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Juniorek do lat 09 - D09
Suprasl
12.06.2015 - 14.06.2015
tempo gry: 30' + 30'' na ruch

REGULAMIN I KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

XVII MISTRZOSTW WOJEWDZTWA PODLASKIEGO

JUNIOREK I JUNIORW DO 18 LAT W SZACHACH

 

1.      CEL

1.1.   Wyonienie mistrzw wojewdztwa podlaskiego juniorw w szachach na rok 2015.

1.2.   Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportu szachowego wsrd dzieci i modziey.

1.3.   Umoliwienie zawodnikom zdobywania wyszych kategorii.

1.4.   Wyonienie reprezentantw wojewdztwa do udziau w eliminacjach strefowych (midzywojewdzkich) do lat 9, 11 i 13.  

 

2.      ORGANIZATOR

2.1.   Podlaski Zwiazek Szachowy w Biaymstoku ul. agodna 10

        tel. 85 664 46 82, fax 85 654 00 49, www.podlzwszach.net

2.2.   Sdzia gwny: Leszek Zega, kom. 722 334 038, e-mail: leszeg@wp.pl  

 

3.      TERMIN I MIEJSCE

3.1.   12-14 czerwca 2015 roku

3.2.   Powiatowy Osrodek Sportu i Rekreacji Bukowisko w Supraslu

        ul. Pisudskiego 64, 16-030 Suprasl http://www.bukowisko.com.pl/ 

        Dyrektor Wacaw Muszyski

         tel./fax 85 718 35 45, tel. kom. 519 142 822, e-mail: bukowisko@bukowisko.com.pl                              

 

4.      UCZESTNICTWO

4.1.   Prawo startu maja obywatele polscy oraz obywatele pastw UE zamieszkujacy w Polsce.

4.2.   Konieczna jest przynalenos do klubu z terenu wojewdztwa podlaskiego lub zamieszkanie       

  na terenie wojewdztwa podlaskiego.

4.3.   Warunkiem dopuszczenia do zawodw jest okazanie przed odprawa techniczna legitymacji              

   szkolnej lub innego dokumentu tosamosci oraz posiadanie wanej licencji zawodniczej PZSzach.

 

5.      ZGOSZENIA

5.1.   Zgoszenia udziau dokonuja kluby lub rodzice na adres elektroniczny albo telefoniczny sdziego    

  gwnego w terminie do dnia 4 czerwca 2015 roku.

5.2.   Zgoszenia mona dokona na stronie www.chessarbiter.com/turnieje/turnieje.php

5.3.   Ostateczna weryfikacja listy startowej nastapi na odprawie technicznej.

5.4.   Zawodnicy niepotwierdzeni na odprawie technicznej nie zostana dopuszczeni do zawodw.

W wyjatkowych, losowych sytuacjach (awaria samochodu, spnienie pociagu itp.) sdzia gwny    moe przyja potwierdzenie telefonicznie.

5.5.Zawodnicy zgoszeni po dniu 4 czerwca 2015 roku ponosza dodatkowa opat rwna startowemu.

 

6.      SYSTEM ROZGRYWEK

6.1.  Zawody zostana rozegrane w oddzielnych dla dziewczat i chopcw grupach:

a)      dziewczta do lat 9 (rocznik 2006 i modsze);

b)      chopcy do lat 9 (rocznik 2006 i modsi);

c)      dziewczta do lat 11 (roczniki 2004 i 2005);

d)      chopcy do lat 11 (roczniki 2004 i 2005);

e)      dziewczta do lat 13 (roczniki 2002 i 2003);

f)       chopcy do lat 13 (roczniki 2002 i 2003);

g)      dziewczta do lat 15 (roczniki 2000 i 2001);

h)      chopcy do lat 15 (roczniki 2000 i 2001);

i)        dziewczta do lat 18 (roczniki 1997, 1998 i 1999);

j)        chopcy do lat 18 (roczniki 1997, 1998 i 1999).

6.2.   Turnieje w rnych grupach wiekowych - w przypadku mniejszej liczby zawodnikw - nie bda aczone.

6.3.   W przypadku udziau w grupie 13 i wicej zawodnikw zawody zostana rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

6.4.   W przypadku udziau 11-12 zawodnikw zawody zostana rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

6.5.   W przypadku, gdy zgosi si 7-10 zawodnikw obowiazuje system koowy.

6.6.   W przypadku, gdy zgosi si 5-6 zawodnikw obowiazuje system dwukoowy.

6.7.   W przypadku, gdy zgosi si 3-4 zawodnikw obowiazuje system trzykoowy.

 

7.      TEMPO GRY

7.1.    Po 30 minut na caa parti dla kadego zawodnika i dodatkowo po 30 sekund na kady ruch od     

   poczatku partii

 

8.      OCENA WYNIKW

8.1.    W przypadku systemu szwajcarskiego o kolejnosci miejsc decyduje:

a)      suma zdobytych punktw,

b)      wartosciowanie srednie Buchholza,

c)      wartosciowanie pene Buchholza,

d)      liczba zwycistw,

e)      wynik bezposredniej partii midzy zainteresowanymi zawodnikami.

f)       Ranking sredni przeciwnikw.

8.2.    W przypadku systemu koowego lub wielokoowego o kolejnosci miejsc decyduje:

a)      suma zdobytych punktw,

b)      punktacja Sonneborna-Bergera,

c)      rozszerzony system Koyi,

d)      liczba zwycistw,

e)      wynik bezposredniej partii.

8.3.    W przypadku braku rozstrzygnicia na podstawie powyszych kryteriw zadecyduje dogrywka na

   zasadach ustalonych przez sdziego gwnego; inne lokaty bda dzielone.

8.4.    Wyniki klasyfikacji druynowej zostana ustalone po zsumowaniu punktw za miejsca I-VIII w

   grupach wiekowych: I - 9, II - 7, III - 6, IV - 5, V - 4, VI - 3, VII - 2, VIII - 1.

 

9.      TERMINARZ TURNIEJU

9.1.    12 czerwca 2015 r. (piatek):

ü  potwierdzenia udziau godz. 09:00-10:15

ü  odprawa techniczna godz. 10:30

ü  I runda                         godz. 11:00

ü  obiad                godz. 12:45-14:00

ü  II runda            godz. 14:15                               

ü  III runda          godz. 16:45      

ü  kolacja             godz. 18:30-20:00

9.2.    13 czerwca 2015 r. (sobota):

ü  sniadanie          godz. 07:30-09:00

ü  IV runda          godz. 09:00                                                                        

ü  V runda           godz. 11:30

ü  obiad                godz. 12:45-14:00

ü  VI runda          godz. 14:15          

ü  VII runda         godz. 16:45                         

ü  kolacja             godz. 18:30-20:00

9.3.    14 czerwca 2015 r. (niedziela):

ü  sniadanie          godz. 07:30-09:00

ü  VIII runda        godz. 09:00                                                                        

ü  IX runda          godz. 11:30

ü  obiad                godz. 12:45-14:00

ü  zakoczenie      godz. 14:15

10.  ZAKWATEROWANIE I WYYWIENIE

10.1.         POSiR Bukowisko gwarantuje pena obsug w zakresie usug noclegowych i gastronomicznych. Zapewnia miejsca noclegowe w pokojach 2-osobowych (z azienka), 3-osobowych (z azienka) i 4-osobowych typu studio (2 pokoje 4-osobowe ze wsplnym wejsciem i azienka).

10.2.         Koszt zakwaterowania i wyywienia wynosi od osoby:

a)      w pokoju 2-osobowym - 185 z (sownie: sto osiemdziesiat pi);

b)      w pokoju 3-osobowym - 165 z (sownie: sto szesdziesiat pi);

c)      w pokoju 4-osobowym - 145 z (sownie: sto czterdziesci pi).

Powyszy koszt obejmuje dwa noclegi oraz wyywienie od obiadu w dniu 12.06.2015 r. do obiadu

w dniu 14.06.2015 r.

     Koszt wyywienia caodobowego wynosi 35 z

     Koszt sniadania wynosi 12 z, obiadu - 15 z, kolacji - 12 z

10.3.         Nie przewiduje si moliwosci opaty za krtszy pobyt lub zwrotu za niewykorzystane swiadczenia noclegowe lub ywieniowe.

10.4.         Uczestnicy MWJ w dniu przyjazdu bda kwaterowani w pokojach od godziny 09:00, natomiast w  

       dniu wyjazdu zobowiazuja si opusci obiekt do godziny 16:00.

10.5.         Wczesniejsze zakwaterowanie albo przeduenie pobytu w pokoju w dniu wyjazdu moliwe bdzie po uzgodnieniu na miejscu z recepcja.

10.6.         Rezerwacje zakwaterowania i wyywienia bda przyjmowane pod adresem: Powiatowy Osrodek

      Sportu i Rekreacji Bukowisko w Supraslu.

10.7.         Termin rezerwacji zakwaterowania i wyywienia uczestnikw MWJ - do dnia 20.05.2015 r.

10.8.         Rezerwacja zakwaterowania i wyywienia w terminie pniejszym bdzie moliwa tylko

     w przypadku posiadania wolnych miejsc.

10.8.1.    Opaty zaliczkowe za pobyt naley wnosi do dnia 20 maja 2015 roku na rachunek bankowy POSiR Bukowisko w Supraslu, nr konta  19 1020 1332 0000 1802 0705 7278 z dopiskiem Turniej szachowy w dniach 12-14.06.2015 r.

10.9.         Wysokos opaty zaliczkowej wynosi 60 z.

10.10.      Dopata przelewem na ww. rachunek bad gotwka w dniu przyjazdu.

 

11.  FINANSOWANIE

11.1.         Koszty organizacji ponosi organizator.

11.2.         Koszty uczestnictwa ponosza kluby delegujace zawodnikw lub rodzice.

11.3.         Opata startowa wynosi 30 z od zawodnika.

11.4.         Opat startowa mona wpaci na konto Podlaskiego Zwiazku Szachowego lub przy potwierdzaniu udziau.

 

12.  NAGRODY I WYRӯNIENIA

12.1.         Zwycizcy poszczeglnych grup zdobywaja tytuy Mistrzw Wojewdztwa i puchary.

12.2.         Zawodnicy, ktrzy zajma miejsca I-III otrzymuja medale i dyplomy.

12.3.         Nagrody pienine we wszystkich grupach:

·         I        - 200 z

·         II       - 150 z

·         III - 100 z

12.4.         Pozostali zawodnicy otrzymuja czasopisma szachowe i dyplomy.

12.5.         Kluby, ktre zajma miejsca I-III w klasyfikacji druynowej otrzymaja puchary i dyplomy.

12.6.         Po 12 najlepszych dziewczat i chopcw z grup do lat 9, 11 i 13 uzyskuje prawo startu

      w  eliminacjach strefowych (midzywojewdzkich).  

 

13.      SDZIOWANIE

13.1.     W mistrzostwach obowiazuja aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.

13.2.      Zawody prowadzi sdzia gwny, posiadajacy minimum klas pastwowa, przy pomocy sdziw

    asystentw, posiadajacych co najmniej II klas sdziowska.

13.3.      Sdziego gwnego wyznacza organizator.

13.4.      Sdziw asystentw wyznacza sdzia gwny, w porozumieniu z organizatorem.

13.5.      Wszyscy sdziowie musza posiada aktualna licencj sdziowska oraz opat roczna uprawniajaca        

    do sdziowania zawodw w danym roku.

13.6.      Od decyzji sdziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwoania si do sdziego

    gwnego.

13.7.      Decyzje podjte przez sdziego gwnego sa ostateczne. Suy od nich jedynie zaalenie do

    Kolegium Sdziw Podl. Zw. Szach.

13.8.       Kady zawodnik, ktry pojawi si przy szachownicy (stoliku) z opnieniem wikszym ni 15

     minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczcia rundy, przegrywa parti.

13.9.       W Mistrzostwach obowiazuje zakaz zgadzania si na remis przed wykonaniem 40 posunicia  

      czarnych. Zawodnicy amiacy zakaz bda karani poraka. Zawodnik, ktremu zaproponowano

               remis przed 40 posuniciem czarnych powinien przywoa sdziego. Jego przeciwnik powinien

             zosta ukarany zgodnie z przepisami gry.

13.10.       Obowiazuje prowadzenie zapisu partii do ostatniego posunicia. Z prowadzenia zapisu zwolnieni  sa zawodnicy urodzeni w 2008 roku i modsi; sdzia zmniejsza im czas do 20 minut na caa parti i  dodatkowo po 20 sekund na kady ruch od poczatku partii.

13.11.        W sprawach spornych, nie objtych regulaminem, decyduje sdzia gwny zawodw.

 

14.      SPRAWY WYCHOWAWCZE

14.1.       Opiek wychowawcza podczas zawodw sprawuja rodzice, szkoleniowcy i opiekunowie z klubw, we wsppracy z organizatorem.

14.2.       Zabrania si uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmw, zarwno z innymi uczestnikami, jak te z osobami postronnymi i opiekunami, take w kwestii propozycji remisowych wasnych czy partnerw.

 

15.      POSTANOWIENIA KOCOWE

15.1.       Za zdolnos zawodnikw do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich

     ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub rodzice zawodnika.

15.2.       Obowiazuje cakowity zakaz wnoszenia na sal gry telefonw komrkowych oraz innych

     telekomunikacyjnych urzadze elektronicznych pod rygorem:

a)        dla zawodnikw - przegrania partii;

b)        dla innych osb - zakazu wstpu na sal gry do koca turnieju.

15.3.       Organizator na bieaco publikuje w Internecie wszystkie wyniki rozgrywek.

15.4.       Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i komunikatu naley do organizatora.

 

Biaystok, dnia 19 marca 2015 roku

                                                                                                       Podlaski Zwiazek Szachowy

                                                                                                            /…/ Leszek Zega, prezes

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Podlaskie


Podlaski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje