Debiut #6


Otwarcia nieregularne po 1.d4
A40 - A50
Nieregularne otwarcia do 1.d4 obejmują wszelkie rzadko stosowane w praktyce odpowiedzi czarnych, typu: 1...a6, 1...b5, 1...b6, 1...e5, 1...e6, 1...g5, 1...g6, 1...Nc6, 1...c6, 1...d6 i 1...c5, a także niestandardowe ruchy białych po 1.d4 Nf6. Wśród tych ruchów wyróżnić można m.in. 2.b3, 2.Bg5, 2.d5, 2.e4, 2.f3, 2.f4, 2.g3, 2.g4, 2.Nc3 oraz 2.Nd2. Otwarcia te w encyklopedii otwarć szachowych oznaczone są symbolem A40 - A50.
Wariant
ECO

Grupa A


Debiuty - Grupa A