Debiut #52


Obrona Nimzowitscha
E20 - E59
Obrona Nimzowitscha należy do grupy debiutów zamkniętych, w Encyklopedii Otwarć Szachowych oznaczona jest symbolami od E20 do E59. Otwarcie to wprowadził do profesjonalnych szachów na początku XX wieku Aron Nimzowitsch. W przeciwieństwie do większości otwarć powstających po 1.d4 Sf6 obrona Nimzowitscha nie zakłada szybkiego fianchetto ze strony czarnych, chociaż często wykonują one ruchy ...b6 i ...Gb7. Czarne dążą do jak najszybszego wywarcia nacisku na centrum, w pierwszej kolejności przy pomocy swoich figur, a dopiero później pionów. Poprzez związanie skoczka białych czarne chronią się także przed 4.e4 i grożą zdublowaniem pionów białych. Białe będą się starały stworzyć centrum pionkowe i rozwinąć figury w celu przygotowania ataku na pozycję czarnych. Idea debiutu była w swoim czasie nowatorska i wywarła duży wpływ na rozwój teoretycznych zagadnień dotyczących walki o centrum. Opóźnienie czarnych w tworzeniu struktury pionkowej czyni obronę Nimzowitscha bardzo elastyczną odpowiedzią na 1.d4. Może dojść do transpozycji do gambitu hetmańskiego lub obrony hetmańsko-indyjskiej. Jest to pełnoprawny system debiutowy, grywany przez szachistów wszystkich poziomów i znajdujący się w repertuarze każdego mistrza świata, począwszy od Capablanki. Białe czasami unikają obrony Nimzowitscha, grając 3.g3 lub 3.Sf3, zostawiając sobie możliwość odpowiedzenia na 3... Gb4 za pomocą 4.Gd2 lub 4.Sbd2 zamiast 4.Sc3.
Wariant
ECO

Grupa E


Debiuty - Grupa E