Debiut #39


Debiut Pionem Hetmańskim
D01 - D05
Debiut Pionem Hetmańskim stanowią zamknięte warianty rozpoczynające się od ruchu 1.d4. Zaraz po 1.e4 jest to drugi najpopularniejszy ruch wybierany przez białe. Zamknięte otwarcia Debiutu Pionem Hetmańskim w encyklopedii otwarć szachowych oznaczone są symbolami D01 - D05.
Wariant
ECO

Grupa D


Debiuty - Grupa D