Debiut #38


Otwarcia nieregularne po 1.d4 d5
D00 - D00
Nieregularne otwarcia do 1.d4 d5 obejmują wszelkie rzadko stosowane w praktyce odpowiedzi białych, typu: 2.Bf4, 2.Bg5, 2.e3, 2.e4, 2.f4, 2.g4, 2.Nc3 oraz 2.Qd3. Otwarcia te w encyklopedii otwarć szachowych oznaczone są symbolem D00.
Wariant
ECO

Grupa D


Debiuty - Grupa D