Debiut #28


Obrona Rosyjska
C42 - C43
Obrona rosyjska – debiut oznaczony kodami ECO C42 i C43, rozpoczynający się od posunięć: 1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 Posunięcie 2...Sf6 znali już Pedro Damiano i Ruy López, jednak oceniali je jako słabe. Dopiero Carl Jänisch swoimi pracami teoretycznymi, a Aleksander Pietrow zastosowaniem praktycznym wykazali, że jest to otwarcie pełnowartościowe. Na ich cześć nazwano debiut obroną rosyjską. Dokładnej analizie poddał obronę także Steinitz, nietrafnie uznając między innymi posunięcie 3.d4 za najsilniejsze. W późniejszych latach obronę rosyjską chętnie grali Harry Pillsbury i Frank Marshall, należała ona także do arsenału Korcznoja, Karpowa i Kasparowa.
Wariant
ECO

Grupa C


Debiuty - Grupa C