Debiut #22


Debiut Centralny
C21 - C22
Debiut centralny jest jednym z otwarć szachowych. Powstaje po posunięciach: 1.e4 e5 2.d4 ed4 3.Hxd4 Jest zaliczany do grupy debiutów otwartych. W klasyfikacji encyklopedii otwarć szachowych oznaczony jest kodami ECO C21-C22. Systemy, w których białe nie odbijają hetmanem piona na d4 noszą nazwę gambitu centralnego (1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Gc4) bądź gambitu północnego (1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 dxc3 4.Gc4!? cxb2 5.Gxb2)
Wariant
ECO

Grupa C


Debiuty - Grupa C