Debiut #13


Otwarcia nieregularne po 1.e4
B00 - B00
Nieregularne otwarcia do 1.e4 obejmują wszelkie rzadko stosowane w praktyce odpowiedzi czarnych, typu: 1...a5, 1...a6, 1...b6, 1...f5, 1...f6, 1...g5, 1...h5, 1...h6, 1...Na6, 1...Nc6 oraz 1...Nh6. Otwarcia te w encyklopedii otwarć szachowych oznaczone są symbolem B00.
Wariant
ECO

Grupa B


Debiuty - Grupa B