IX Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow Strefy Podlasko-Lubelskiej - Dziewczeta