XXIV Miedzynarodowy Festiwal Szachowy - Memorial Jozefa Kochana