Partia #1210611


Suchedniów


Świętokrzyski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego