Partia #1205730


Wasilków


Podlaski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego