Partia #1205659


Wasilków


Podlaski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego