Partia #1174176


Krynica


Małopolski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego