Partia #1174141


Krynica


Małopolski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego