Partia #1129864


Białystok


Podlaski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego