Partia #1066884


Augustów


Podlaski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego