Komunikat #105288


VI Turniej Szachowy o Puchar Wdy
GOKSiR w Lipuszu, ul. Młyńska 12
07.04.2018 - 22.04.2018
tempo gry: 60' + 30'' na ruch

"VI Turniej Szachowy o Puchar Wdy"

1. Cele:
Popularyzacja królewskiej gry wsród dzieci, młodzieży i dorosłych
Możliwosć uzyskania wyższych tytułów i rankingów szachowych
Integracja srodowiska szachowego

 

2. Organizatorzy:
Mobilna Szkoła Szachowa "Pelmat" z Lipusza
Uczniowski Klub Sportowy "Wda" w Lipuszu
Gminny Osrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu
 
3. Miejsce i terminy:
GOKSiR w Lipuszu, ul. Młyńska 12

07.04.2018 r.
(sobota) od godz. 09:30 do godz. 10:00 - weryfikacja zgłoszeń i odprawa techniczna
od godz. 10:00 do godz. 13:00 - runda I
od godz. 13:15 do godz. 16:15 - runda II
08.04.2018 r. (niedziela)
od godz. 10:00 do godz. 13:00 - runda III
od godz. 13:15 do godz. 16:15 - runda IV
 

21.04.2018 r. (sobota)
od godz. 10:00 do godz. 13:00 - runda V
od godz. 13:15 do godz. 16:15 - runda VI
od godz. 16:30 do godz. 19:30 - runda VII
22.04.2018 r. (niedziela)
od godz. 10:00 do godz. 13:00 - runda VIII
od godz. 13:15 do godz. 16:15 - runda IX
około godz. 16:30 - podsumowanie turnieju i wręczenie nagród 

4. Tempo gry:

60 minut na partię dla zawodnika + 30 sekund za wykonane posunięcie

5. System rozgrywek:

System szwajcarski, 9 rundowy

6. Zgłoszenia:
W turnieju moga wziać udział zawodnicy posiadajacy ranking szachowy PZSzach od 1600 do 2200, których ranking FIDE nie przekracza 2199 pkt. Chęć uczestnictwa w turnieju należy zgłosić do dnia 20 marca 2018 r. na adres e-mail: z.pelowski@wp.pl podajac imię i nazwisko, miejscowosć, klub, kategorię szachowa oraz rankingi PZSzach i FIDE.

7. Wpisowe:
Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest przyjęcie zgłoszenia przez organizatora (e-mail zwrotny z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia do turnieju) oraz opłacenie przelewem bankowym do dnia 20 marca 2018 r. wpisowego w kwocie 80 zł. Wpisowe zawiera opłaty na rzecz FIDE i PZSzach.
 
Dane do przelewu:
Mobilna Szkoła Szachowa "Pelmat"
Zdzisław Pelowski
ul. Krótka 11
83-424 Lipusz

Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Oddział w Lipuszu
ul. Wybickiego 11
83-424 Lipusz
Numer rachunku: 71 8340 0001 2008 0202 4297 0001

W tytule przelewu należy wpisać: 
- wpisowe do "VI Turnieju Szachowego o Puchar Wdy" 
- podać imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata
 
8. Nagrody:
OPEN:
I miejsce: 250 zł. + puchar + medal
II miejsce: 150 zł. + medal 
III miejsce: 120 zł. + medal 
IV miejsce: 100 zł.
V miejsce: 80 zł.
 
Ranking PZSzach 1800:
I miejsce: 150 zł. + puchar + medal
II miejsce: 100 zł. + medal 
III miejsce: 80 zł. + medal 
 
Ranking PZSzach 1600:
I miejsce: 150 zł. + puchar + medal
II miejsce: 100 zł. + medal 
III miejsce: 80 zł. + medal 
 
Podana ilosć oraz wysokosć nagród finansowych w klasyfikacji Ranking PZSzach 1800 i Ranking PZSzach 1600 gwarantowana przy udziale minimum 5 startujacych zawodników w każdej z grup. 
Organizatorzy nie przewiduja łaczenia nagród - nagradzany zawodnik ma prawo do wyboru jednej nagrody!

 

9. Zwycięzcy poprzednich edycji:
2013 r. - Marek Aleksandrowicz z Koscierzyny - UKS "Wda" Lipusz
2014 r. - Stefan Brylowski z Gdyni - UKS "Wda" Lipusz
2015 r. - Tomasz Ciesielski z Gdyni - TKKF "Rzemyk" Gdynia
2016 r. - Marian Brylowski z Gdyni - UKS "Wda" Lipusz
2017 r. - Przemysław Gralka z Łubiany - UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz

 

10. Kontakt:
603-858-003 - Zdzisław Pelowski

 

11. Uwagi końcowe:
Turniej został zgłoszony do oceny rankingowej FIDE
Organizatorzy zapewniaja sprzęt do gry
Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie lub delegujacych klubów
Obowiazuje prowadzenie zapisu przebiegu partii
Obowiazuja przepisy gry PZSzach i FIDE

Ostateczna interpretacja regulaminu i możliwosć wprowadzenia ewentualnych zmian przysługuje wyłacznie organizatorom
Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Pomorskie


Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje