Komunikat #105286


Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Świerklaniec
Pałac Kawalera w Świerklańcu / park
07.04.2018
Sobota
tempo gry:

TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY ŒWIERKLANIEC
07 kwiecień 2018

  •   Organizator:
 Urzad Gminy Œwierklaniec, przy współudziale UKS G4 Tarnowskie Góry
Patronat honorowy Wójt Gminy Œwierklaniec Marek Cyl
 
  •   Cel Turnieju:
Popularyzacja sportu szachowego i podnoszenie umiejętnosci szachowych.
 
  •   Termin i miejsce turnieju:
07.04.2018 sobota, start godzina 9:45, potwierdzenie obecnosci do godziny 9:30, przewidywany koniec około godziny 15:00
Pałac Kawalera w Œwierklańcu. Adres 42-622 Œwierklaniec;  ul. Parkowa 30 (w Parku) 
 
  •   System rozgrywek:
Turniej rozegrany zostanie na dystansie 7 rund z czasem po 15min na zawodnika systemem szwajcarskim. W rozgrywkach obowiazuja aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach. Tryb turnieju open, czyli jedna grupa uczestników dla wszystkich chętnych.

Sędzia i kierownik turnieju:  Mirosław Połap
Kontakt email:   boolooman@wp.pl  tel. 604203452 
 
  •   Terminarz:
Potwierdzenie udziału w turnieju, czyli zgłoszenie obecnosci, do godziny 9:30
Godzina 09:45 rozpoczęcie / odprawa techniczna
Godzina 10:00 pierwsza runda
Godzina 10:40 druga runda
Godzina 11:20 trzecia runda
Godzina 12:00 czwarta runda
Godzina 12:40 piata runda
Godzina 13:20 szósta runda
Godzina 14:00 siódma runda
Godzina 14:40 zakończenie turnieju / wręczenie nagród i dyplomów
 
  •   Kolejnosć punktacji w turnieju:
Suma punktów czastkowych (wygrana 1pkt: remis0,5 pkt: przegrana 0pkt)
Buchholz sredni
Buchholz
Liczba zwycięstw
Progress
 
  •   Nagrody:
Pierwsze miejsce -“ Puchar Wójta Gminy Œwierklaniec + nagroda pieniężna gwarantowana
Drugie miejsce -“ Puchar lub medal + nagroda pieniężna warunkowa
Trzecie miejsce -“ Puchar lub medal + nagroda pieniężna warunkowa
Najlepszy zawodnik gminy Œwierklaniec -“ Puchar lub medal
Najlepsza Szachistka turnieju -“ Puchar lub medal
Najlepszy junior młodszy, rocznik do 2004 (14lat) -“ Puchar lub medal
Najlepszy junior starszy, rocznik 2000 (18lat) -“ Puchar lub medal

Warunki nagród pieniężnych:
Pula nagród pieniężnych wynosi 600zł i w całosci powyższa kwotę może wygrać osoba, która zajmie pierwsze miejsce, o ile wygra wszystkie mecze, czyli zdobędzie 7pkt. Tym samym obejmie tytuł Zwycięzcy Absolutnego, czyli wtedy nagroda pieniężna przyznana będzie tylko za pierwsze miejsce.

W przypadku niedopełnienia powyższego warunku, rozkład będzie następujacy:
1 miejsce 300 zł
2 miejsce 200 zł
3 miejsce 100 zł

O ewentualnych innych dodatkowych nagrodach, uczestnicy zostana poinformowani na odprawie technicznej.
 
  •   Warunki uczestnictwa, wpisowe
Warunkiem udziału w turnieju jest akceptacja niniejszego regulaminu, zapisanie się poprzez niniejszy serwis internetowy chessarbiter (Formularz zgłoszenia / Dodaj zgłoszenie) , lub mailem, oraz uiszczenie opłaty wpisowej, najlepiej przelewem.
Wpisowe dla osób z gminy Œwierklaniec, oraz członków klubu UKS G4 -“ 10zł za osobę
Pozostali uczestnicy - 30zł za osobę
Wpisowe proszę wpłacać na poniższe konto z tytułem: WPISOWE  NA TURNIEJ W ŒWIERKLAŃCU nazwisko imię uczestnika. W przypadku wpłat łaczonych kolejno wymieniać nazwiska i imiona uczestników
 
UKS G4  w Tarnowskich Górach         ING BANK ŒLĽSKI  51 1050 1230 1000 0090 9146 5303
 
Uwaga, ilosć miejsc ograniczona do 50, tak więc pierwszeństwo będa miały osoby z opłaconym wpisowym, zgodnie z data zaksięgowania wpłaty.
W przypadku wolnych miejsc będzie istniała możliwosć dopisania się w dniu turnieju, oraz opłaty wpisowego zaraz przed turniejem, jednak będzie ona większa o 10zł (czyli w dniu zawodów 20zł lub 40zł) 

Zgłoszenia via Email bezposrednio do sędziego, czyli boolooman@wp.pl powinno zawierać następujace dane:
Nazwisko Imię , rok urodzenia, miejscowosć zamieszkania, kraj jesli spoza Polski, nazwę swojego klubu, ranking krajowy/ELO/kat. (jesli posiada).

Uczestnictwo w turnieju jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych w zakresie zwiazanym z obsługa turnieju, (zgodnie z art. 23, ust. 1, pkt.1 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z póŸn. zm.). Zgoda dotyczy również wszelkich zdjęć i materiałów filmowych z udziałem zawodnika, umieszczaniem ich na stronach internetowych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z póŸn. zm.).
 
  •   Postanowienia końcowe
Uczestnicy ubezpieczaja się na własny koszt. Za osoby nieletnie opiekę podczas zawodów sprawuja rodzice lub osoby upoważnione. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 
  •   O Pałacu Kawalera
Mniejszy Pałac w Œwierklańcu, obok nieistniejacego iuż "Małego Wersalu", wybudowany w latach 1903-1906 w stylu francuskiego neobaroku. Powstał wg projektu architekta Ernesta von Ihne. Wewnatrz znajdowały się amerykańskie wanny Royal, podłogi z dębowego parkietu, posadzki z marmuru, oraz doskonale działajace centralne ogrzewanie. Na frontonie pałacu wyryto napis: "Memento vivere" (Pamiętaj o życiu), napis miał zachęcać do zabawy.
Rezydencję rodu Henckel von Donnersmarck otacza 185-hektarowy park w stylu francuskim.
(Ÿródło: wikipedia)
Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Śląskie


Śląski Związek Szachowy w Katowicach
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje