Komunikat #105283


12. Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Dziewczat do lat 7
Białystok
07.04.2018
Sobota
tempo gry: 10' + 5'' na ruch

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

12. MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIEWCZĽT I CHŁOPCÓW DO LAT 7 W SZACHACH SZYBKICH

 

I.   Cel zawodów:

¡        Popularyzacja szachów wsród dzieci.

¡        Podnoszenie umiejętnosci gry w szachy.

¡        Wyłonienie najlepszych siedmiolatków w grupach dziewczat i chłopców.

II.   Organizator:

¡           MUKS Stoczek 45 Białystok tel. 85 664 46 82, www.stoczek45.pl    

¡           Sędzia główny: Leszek Zega, kom. 722 334 038, e-mail: leszeg@wp.pl   

III.  Termin i miejsce:

¡        7 kwietnia 2018 roku (sobota) godz. 10:00

¡        Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Œw. Jana Pawła II w Białymstoku, ul. Łagodna 10, tel. 85 664 46 80

IV. Uczestnicy:

¡           Dziewczęta i chłopcy urodzeni w 2011 roku i młodsi zamieszkali na terenie województwa podlaskiego lub należacy do klubu z terenu województwa podlaskiego.

¡           Dziewczęta i chłopcy startuja w oddzielnych grupach.

V.    Zgłoszenia:

¡        Zapisy do 28 marca 2018 r.:

Ø  u sędziego głównego -“ droga elektroniczna lub telefoniczna

Ø  na stronie turnieju chłopców http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_693/ 

Ø  na stronie turnieju dziewczat http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_692/ 

¡           W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia, nazwę przedszkola/szkoły/klubu

VI.  Wpisowe:

¡        Wysokosć wpisowego wynosi 30 zł od zawodnika

¡        Wpisowe należy wpłacić do dnia 28 marca 2018 r.:

Ø  przelewem bankowym na konto organizatora nr 13 1240 5211 1111 0000 4927 1898

Ø  gotówka u sędziego głównego

VII. System gry:

¡        9 rund systemem szwajcarskim

¡        Tempo gry: po 10 minut na cała partię i dodatkowo po 5 sekund na każdy ruch od poczatku partii

VIII. Kryteria punktacji pomocniczej:

¡        Skrócony system wartosciowania Buchholza

¡        Pełny system wartosciowania Buchholza

¡        Progresja

IX. Nagrody:

¡        Puchary i medale za miejsca I-III w grupach dziewczat i chłopców

¡        Nagrody, upominki i dyplomy dla wszystkich startujacych

X. Sprawy różne:

¡        W zawodach obowiazuja aktualne przepisy gry FIDE i PZSzach.

¡        Opiekę wychowawcza podczas zawodów sprawuja rodzice/opiekunowie.

¡        Zawodnicy nie musza potwierdzać swojego udziału przed zawodami.

¡        Uczestnicy nieobecni na pierwszej rundzie będa wycofani z turnieju.

¡        Akceptujac komunikat organizacyjny uczestnicy turnieju wyrażaja zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.

¡        Akceptujac komunikat organizacyjny uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszace wyrażaja zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznosciowych organizatora (np. do pamiatkowych galerii zdjęć). Zdjęcia tam zamieszczone moga być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych. Dalsze ich udostępnianie wymaga zachowania integralnosci - kadrowanie czy obróbka graficzna sa niedozwolone. Publikujacy zdjęcia zobligowany jest do ich podpisania nazwiskiem autora oraz Ÿródła pochodzenia.

¡        Organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych zmian wynikajacych z jego potrzeb.

¡        Prawo interpretacji postanowień niniejszego komunikatu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów.

¡        Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator.

¡        Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów sa ostateczne.

/.../ Leszek Zega

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Podlaskie


Podlaski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje