Komunikat #105267


VI TURNIEJ SZACHY W SZKOLE DO III SP, IV DO VII SP, PONADPODST DOROŚLI NAGRODY
DK ORLE GNIAZDO POZNAŃ OS. LECHA 43
18.03.2018
Niedziela
tempo gry: P'15
 

VI TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY

I DOROSŁYCH Z OKAZJI

OŒWIADCZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

SZACHY W SZKOLE

                                                      POZNAŃ 18 MARCA 2018 r.

1.Cele Turnieju:

- Popularyzowanie Oswiadczenia Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia programu "žSzachy w szkole" do systemów oswiaty w państwach Unii Europejskiej

- Popularyzacja sportu szachowego na terenie m. Poznania i województwa wielkopolskiego

2.Organizatorzy Turnieju:

 • Dom Kultury "žOrle Gniazdo"

 • Sekcja Szachowa AZS Politechnika Poznańska

 • Witryna szachowa "žszachydladzieci.com.pl"

3. Komitet Honorowy:

 • Agnieszka Kozłowska-Rajewicz- Posłanka do Parlamentu Europejskiego

 • Bożena Szydłowska- Posłanka na Sejm VIII kadencji

 • Tomasz Szponder - Prezes Zarzadu Organizacji Œrodowiskowej AZS Poznań

 • Tadeusz Stachowski- Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych

 • Wojciech Weiss - Dyrektor Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej

4. Patronat Szachowy:

 • Hanna Ereńska -“ Barlo- Arcymistrzyni Szachowa, Mistrzyni Œwiata Seniorek z 2007 r

 • Włodzimierz Schmidt- Arcymistrz Szachowy, 25 -“ cio krotny Mistrz Polski w Szachach

5. Komitet Organizacyjny i Sędziowie:

 • Małgorzata Gładysiak- Kierownik Domu Kultury "žORLE GNIAZDO" w Poznaniu

 • Hanna Zboroń - Sędzia Rundowy

 • Marek Zboroń- Kierownik Turnieju, Sędzia Główny

6.Turnieje, miejsce i system rozgrywek:

Rozegrane zostana cztery oddzielne turnieje w grupach:

 • Turniej A dla dzieci do III klasy szkoły podstawowej

 • Turniej B dla dzieci od IV do VII klasy szkoły podstawowej

 • Turniej C dla dzieci ze szkół ponadpodstawowych

 • Turniej D dla dorosłych (turniej przeznaczony w pierwszej kolejnosci dla Rodziców i opiekunów dzieci startujacych w turniejach A, B i C oraz dla szachistów do rankingu FIDE 2250 pkt. włacznie)

Miejsce rozgrywek:

Dom Kultury "žORLE GNIAZDO", Os. Lecha 43 w Poznaniu

 • Turniejebęda rozgrywane systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 6 (turniej A) i 7 (pozostałe turnieje) rund z tempem gry po 15 minut na partię dla zawodnika

 • Obowiazuja przepisy gry Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) i Kodeksu Szachowego PZSzach z 2005 roku wraz z uzupełnieniami.

7.Termin: NIEDZIELA 18 marca 2018 r.

Godz. 9.00-9.45przyjmowanie potwierdzeń udziału w Turniejach, wpisowego oraz nowych zgłoszeń -“tylko w przypadku wolnych miejsc

Godz. 9.45zamknięcie listy zgłoszeń

Godz.10.00uroczyste otwarcie Turnieju i rozpoczęcie rozgrywek

Ok. godz. 14.30ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i uroczyste zamknięcie Turnieju

8. Sponsorzy i nagrody główne:

       Agnieszka Kozłowska-Rajewicz - Posłanka do Parlamentu Europejskiego

 • Bożena Szydłowska - Posłanka na Sejm VIII kadencji

 • Dom Wydawniczy "žREBIS" w Poznaniu

 • Dom Kultury "žORLE GNIAZDO" w Poznaniu

 • Klub Uczelniany AZS Politechnika Poznańska


Puchary, statuetki i dyplomy dla najlepszych w Turniejach A, B i C

Dla uczestników wszystkich Turniejów przewidziane sa atrakcyjne nagrody rzeczowe i upominki.

9. Zgłoszenia do udziału w Turniejach:

TYLKO DROGĽ MAILOWĽ prosimy kierowaćna adres mailowy:

szachydladzieci@wp.pl lub na stronie ChessArbiter w terminie do 15 marca 2018 r.

UWAGA: - Turnieje przeznaczone sa dla mieszkańców m. Poznania i woj. Wielkopolskiego.

Liczba miejsc w Turniejach ograniczona -“ o udziale może decydować kolejnosć zgłoszeń lub Organizator

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, tytuł szachowy lub kategorię szachowa, aktualny ranking (FIDE / krajowy), przynależnosć klubowa, datę urodzenia oraz wybrany turniej szachowy (Turniej A lub B lub C lub D). Dla ułatwienia kontaktu prosimy o podanie numeru telefonu.

Organizator wysyła potwierdzenia przyjęcia do Turnieju.

Na stronie internetowej www.szachydladzieci.com.plpublikowana będzie aktualna lista osób zakwalifikowanych do udziału w Turnieju.

Wpisowe (płatne na sali gry - przed rozpoczęciem rozgrywek) do turniejów wynosi 25 zł od uczestnika

10.Informacje dodatkowe:

 • Organizator zapewnia sprzęt szachowy.

 • Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu należy do Organizatora Turnieju.

 • Zawodnicy lub kluby pokrywaja koszty ewentualnego indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby grup turniejowych w zależnosci od liczby zgłoszonych uczestniczek (oddzielne turnieje dla dziewczat)

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Wielkopolskie


Wielkopolski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje