Komunikat #105266


23. Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Stoczka
Białystok
18.03.2018
Niedziela
tempo gry: 10' + 5'' na ruch

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

23. OTWARTEGO TURNIEJU SZACHOWEGO O PUCHAR STOCZKA

 

I.  Cel zawodów:

¡        Popularyzacja sportu szachowego wsród dzieci, młodzieży i dorosłych

II. Organizator:

¡        MUKS Stoczek 45 Białystok, tel. 85 664 46 82

¡        Sędzia główny: Leszek Zega, kom. 722 334 038, e-mail: leszeg@wp.pl

III.  Termin i miejsce:

¡        18.03.2018 roku godz. 10:00

¡        Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Œw. Jana Pawła II                                   w Białymstoku ul. Łagodna 10, tel. 85 664 46 80

IV. Zgłoszenia:

¡        Strona turnieju http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_689/  

¡        Bezposrednio przed zawodami do godz. 09:50

V.  System rozgrywek:

¡        9 rund systemem szwajcarskim

¡        Po 10 minut na cała partię i dodatkowo po 5 sekund na każdy ruch od poczatku partii

VI. Wpisowe:

¡        20 zł -“ juniorzy urodzeni w 2000 roku i młodsi oraz seniorzy ur. w 1958 r. i starsi

¡        30 zł -“ seniorzy urodzeni w latach 1959-1999

VII.  Punktacja pomocnicza:

¡        sredni Buchholz

¡        pełny Buchholz

¡        progresja

VIII.  Nagrody:

¡        Puchary za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej

¡        Statuetki za miejsca I-III w klasyfikacjach:

¨     młodzików urodzonych w 2011 roku i młodszych

¨     młodzików urodzonych w latach 2008-2010

¨     juniorów młodszych urodzonych w latach 2004-2007

¨     juniorów urodzonych w latach 2000-2003

¡        Nagrody pieniężne w klasyfikacji generalnej:

¨     I           -“ 300 zł

¨     II          -“ 250 zł

¨     III         -“ 200 zł

¨     IV        -“ 150 zł

¨     V          -“ 120 zł

¨     VI        -“ 100 zł

¨     VII          80 zł

¨     VIII         60 zł

¡        Nagrody pieniężne w klasyfikacji młodzików urodzonych w 2011 roku i młodszych:

¨     I           -“ 60 zł

¨     II          -“ 50 zł

¨     III         -“ 40 zł

¡        Nagrody pieniężne w klasyfikacji młodzików urodzonych w latach 2008-2010:

¨     I           -“ 60 zł

¨     II          -“ 50 zł

¨     III         -“ 40 zł

¡        Nagrody pieniężne w klasyfikacji juniorów młodszych urodzonych w latach 2004-2007:

¨     I           -“ 60 zł

¨     II          -“ 50 zł

¨     III         -“ 40 zł

¡        Nagrody pieniężne w klasyfikacji juniorów urodzonych w latach 2000-2003:

¨     I           -“ 60 zł

¨     II          -“ 50 zł

¨     III         -“ 40 zł

¡        Jeden zawodnik otrzymuje jedna nagrodę pieniężna.

IX.  Ustalenia końcowe:

¡        Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.

¡        W zawodach obowiazuja aktualne przepisy gry i turniejowe PZSzach. i FIDE.

¡        Opiekę wychowawcza nad zawodnikami niepełnoletnimi podczas zawodów sprawuja rodzice/opiekunowie.

¡        Osoby uczestniczace w zawodach automatycznie wyrażaja zgodę na publikację ich wizerunku, a w przypadku dzieci taka zgodę wyrażaja ich rodzice/opiekunowie.

¡        Organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych zmian wynikajacych z jego potrzeb.

¡        Prawo interpretacji postanowień niniejszego komunikatu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów.

/…/ Leszek Zega

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Podlaskie


Podlaski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje