Komunikat #105245


Nakielski Turniej Szachowy dla Dzieci 2018 grupa B
Gminny Osrodek Kultury w Świerklańcu z siedziba w Nakle Ślaskim
10.03.2018
Sobota
tempo gry: P'10

NAKIELSKI TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI 2018

Grupa B młodsza do 9lat (2009 i młodsi)

 

  •   Organizator:
Gminny Osrodek Kultury w Œwierklańcu z siedziba w Nakle Œlaskim,
przy współudziale z UKS G4 Tarnowskie Góry
Patronat honorowy Wójt Gminy Œwierklaniec Marek Cyl
 
 
  •   Termin i miejsce turnieju:
 10.03.2018 sobota, start godzina 9:45
Turniej odbędzie się w Gminnym Osrodku Kultury w Œwierklańcu z siedziba w Nakle Œlaskim ul Główna 52
 
 
  •   Cel Turnieju:
popularyzacja sportu szachowego i podnoszenie umiejętnosci szachowych dzieci i młodzieży
 
 
  •   System rozgrywek:
Turniej rozegrany będzie z podziałem na dwie grupy wiekowe :
Grupa A starsza do 13lat (2008 do 2005)
Grupa B młodsza do 9lat (2009 i młodsi)
W obu grupach rozegranych zostanie 7 rund z czasem po 10min na zawodnika systemem szwajcarskim.
W rozgrywkach obowiazuja aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.
 
Sędzia i kierownik turnieju:  Mirosław Połap
Kontakt email:   boolooman@wp.pl   tel. 604203452 
 
 
  •   Terminarz:
Potwierdzenie udziału w turnieju, czyli zgłoszenie obecnosci, do godziny 9:30
Godzina 09:45 rozpoczęcie / odprawa techniczna
Godzina 10:00 pierwsza runda
Godzina 10:30 druga runda
Godzina 11:00 trzecia runda
Godzina 11:30 czwarta runda
Godzina 12:00 piata runda
Godzina 12:30 szósta runda
Godzina 13:00 siódma runda
Godzina 13:40 zakończenie turnieju / wręczenie nagród i dyplomów
 
 
  •   Kolejnosć punktacji w turnieju:
Suma punktów czastkowych (wygrana 1pkt.; remis0,5 pkt.; przegrana 0pkt.)
Buchholz sredni
Buchholz
Liczba zwycięstw
Progress
 
 
  •   Nagrody:
Pierwsze 3 miejsca w każdej z grup -“ Puchary lub medale + nagroda rzeczowa
Najlepsza szachistka z każdej z grup -“ nagroda rzeczowa
Wszystkie dzieci otrzymaja Dyplomy
Jednej osobie z całego turnieju zostanie przyznany Puchar FairPlay, innowacyjny sposób jego przyznawania zostanie podany na odprawie technicznej. Jest to niespodzianka turnieju!
O ewentualnych dodatkowych nagrodach, informować będziemy na odprawie technicznej.
 
 
  •   Warunki uczestnictwa, wpisowe
Warunkiem udziału w turnieju jest akceptacja regulaminu, zapisanie się poprzez niniejszy serwis internetowy chessarbiter.pl we własciwej grupie, lub  E-mailem , lub osobiscie w sekretariacie osrodka GOK NakłoŒl., oraz uiszczenie opłaty wpisowej przed turniejem. Na liscie startowej będa aktualizowane informację o opłaconych zgłoszeniach.
Wpisowe dla osób z gminy Œwierklaniec, oraz członków klubu UKS G4 -“ 10zł za osobę
Pozostali uczestnicy - 20zł za osobę
Wpisowe proszę wpłacać na poniższe konto z tytułem: WPISOWE  NA TURNIEJ nazwisko imię uczestnika. W przypadku wpłat łaczonych kolejno wymieniać nazwiska i imiona uczestników.
 

UKS G4  w Tarnowskich Górach     ING BANK ŒLĽSKI  51 1050 1230 1000 0090 9146 5303

 
Uwaga, ilosć miejsc ograniczona do 40, łacznie na obie grupy, tak więc pierwszeństwo będa miały osoby z opłaconym wpisowym, zgodnie z data zaksięgowania wpłaty.
W przypadku wolnych miejsc będzie istniała możliwosć dopisania się w dniu turnieju, oraz opłaty wpisowego zaraz przed turniejem, jednak będzie ona większa o 10zł (czyli w dniu zawodów 20zł lub 30zł) 
Zgłoszenia via Email bezposrednio do sędziego, czyli boolooman@wp.pl powinno zawierać następujace dane:
Nazwisko Imię dziecka , rok urodzenia, miejscowosć zamieszkania, kraj jesli spoza Polski, nazwę swojego klubu (jesli dotyczy), ranking krajowy/ELO/kat. (jesli posiada).
 
Uczestnictwo w turnieju jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych w zakresie zwiazanym z obsługa turnieju, (zgodnie z art. 23, ust. 1, pkt.1 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z póŸn. zm.). Zgoda dotyczy również wszelkich zdjęć i materiałów filmowych z udziałem zawodnika, umieszczaniem ich na stronach internetowych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z póŸn. zm.).
 
 
  •   Postanowienia końcowe
Uczestnicy ubezpieczaja się na własny koszt. Za osoby nieletnie opiekę podczas zawodów sprawuja rodzice lub osoby upoważnione. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 
 
  •   Miejsce turnieju i sala gry
Gminny Osrodek Kultury w Œwierklańcu  http://www.domkulturyswierklaniec.naszgok.pl
ul. Główna 52  ;    42- 622 Nakło Œlaskie   ;   tel. 32 284 35 57
Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Śląskie


Śląski Związek Szachowy w Katowicach
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje