Komunikat #105242


II Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Świętochłowice - do lat 14
MDK Świętochłowice ul. Harcerska 1
10.03.2018
Sobota
tempo gry: P'30

Regulamin II Turnieju Szachowego o Puchar Prezydenta Miasta Œwiętochłowice

I. ORGANIZATORZY

- Urzad Miasta Œwiętochłowice,

- Młodzieżowy Dom Kultury w Œwiętochłowicach,

- Szkolne Koło Szachowe JEDYNKA Œwiętochłowice,

- Osrodek Sportu i Rekreacji "SKAŁKA" w Œwiętochłowicach.

II. CEL

1. Umożliwienie sympatykom królewskiej gry ze Œwiętochłowic

współzawodnictwa z zawodnikami z innych miast.

2. Umożliwienie zdobycia norm na kategorie szachowe.

3. Wymiana doswiadczeń szachowych wsród instruktorów, trenerów, opiekunów

i rodziców.

4. Popularyzacja szachów wsród mieszkańców Œwiętochłowic.

III. TERMIN i MIEJSCE

Turniej odbędzie się w dniu 10.03.2018 roku w sali Młodzieżowego Domu Kultury

w Œwiętochłowicach przy ul. Harcerskiej 1.

IV. UCZESTNICTWO

1. W turnieju moga uczestniczyć dzieci i młodzież uczaca się.

2. Organizatorzy dopuszczaja jednak udział zawodników z innych miast

województwa slaskiego, co pozwoli na większe współzawodnictwo oraz

integrację dzieci i młodzieży ze Œwiętochłowic z mieszkańcami sasiednich

miast. Przewidziana ilosć zawodników 50 osób.

3. Zawody przeprowadzone będa w kategoriach dziewczat i chłopców w dwóch

grupach wiekowych do lat 14-“tu oraz do lat 18-“tu.

V. PRZEPISY

1. Zawody zostana przeprowadzone systemem szwajcarskim. Kojarzenie komputerowe na dystansie 5 rund

z zapisem tempem gry P'™30 -“ 30 minut dla każdego zawodnika na partię.

VI. NAGRODY :

Zwycięzcy otrzymaja puchary oraz nagrody, a wszyscy uczestnicy

pamiatkowe medale.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i werdyktów

w kwestiach spornych oraz poprawek w regulaminie po wczesniejszych

konsultacjach ze stronami.

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Śląskie


Śląski Związek Szachowy w Katowicach
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje