Komunikat #105220


Finał Szkolny Projektu EpSwS
Włoszakowice
02.03.2018
Piątek
tempo gry:

Komunikat organizacyjny
Finału  Szkolnego Projektu "žEdukacja przez Szachy w szkole"


1.       Cele

1.1.             Wyłonienie Indywidualnego Mistrza/Mistrzyni Szkoły Programu "žEdukacja przez Szachy w szkole" na rok 2018 w kategoriach klas I, II III szkół podstawowych

1.2.             Popularyzacja szachów wsród uczniów ZSO Włoszakowice

1.       Organizatorzy

1.1.             UKS ZSO Włoszakowice

1.2.             ZSO Włoszakowice

1.3.             Rada Rodziców Szkoły Podstawowej

2.       Uczestnictwo

W turnieju moga wziać udział finalisci turniejów klasowych rozegranych w styczniu/lutym  2018 w ZSO Włoszakowice

3.       Organizator może dopuscić do gry kolejnych zawodników z danej klasy  jeżeli

 uzyskali w turnieju klasowym zbliżony do  finalistów  klasowych, a eliminacje przegrali tylko  przez punktację pomocnicza.

 Termin i miejsce:

3.1.             Termin: 2 marzec 2018 r., rozpoczęcie: godz. 15.00

3.2.             Weryfikacja zawodników: godz. 14:45

3.3.             Miejsce: ZSO Włoszakowice, sala 114,

3.4.             Mistrzostwa zostana rozegrane w systemie 7 rund.
Ostateczna decyzję o systemie rozgrywek zależna od liczby potwierdzonych zawodników podejmuje sędzia główny turnieju.

3.5.             Zawody odbęda się  w jednej grupie turniejowej, z wyłonieniem zwycięzcy z klas  I, II, III.

3.6.             Zwycięzcy Finału Szkolnego wchodza do Mistrzostw Wielkopolski Edukacji przez Szachy jako 6-cioosobowa drużyna ( jedna dziewczynka i 1 chłopiec  z klasy 1, jedna dziewczynka i 1 chłopiec  z klasy 2, jedna dziewczynka i 1 chłopiec  z klasy 3). Tak utworzona drużyna uzyskuje jednoczesnie prawo startu na Finale Ogólnopolskim Edukacji przez Szachy

3.7.             Organizator zawodów ma prawo wytypować więcej niż jedna drużynę do Finału Wielkopolskiego jesli będzie miejsce na listach startowych

3.8.             Organizator Finału Szkolnego ma prawo dopuscić do gry dzieci w Finale Wojewódzkim, które z ważnych powodów nie wezma udziału w Finale Szkolnym na pisemny wniosek rodziców uzasadniajacy nieobecnosć na Finale Szkolnym

 

4.       Tempo gry

15 min. na partię dla każdego zawodnika

5.       Zgłoszenia

Zgłoszenia do 14.02. 2018 r. przyjmuje Wiesława Walkowska, tel. 697 406 404 (po godz. 16-tej) lub na e-mailem adres 1.wiesia-walkowska@wp.pl

6.       Finansowanie

Koszty organizacji ponosza Organizatorzy, Rada Rodziców SP Włoszakowice i Dyrektor ZSO Włoszakowice p. Tadeusz Górny

7.       Ocena wyników

Zasady ustalania klasyfikacji końcowych zostana ogłoszone przez sędziego głównego przed rozpoczęciem turnieju.

8.       Nagrody i wyróżnienia

8.1.             Puchar  przez Dyrektora szkoły pana Tadeusza Górnego  ufundowany dla Mistrza/Mistrzyni  Wielkopolski  Szkoły

8.2.             Medale za miejsca indywidualne 1, 2, 3 w każdej grupie turniejowej

9.       Sędziowanie

9.1.             Sędzia główny: Miłosz Walkowski  - sędzia klasy III

9.2.             Obowiazuja przepisy szachów szybkich.
Zasady sędziowania zostana ogłoszone przez sędziego głównego przed rozpoczęciem turniejem.

9.3.             Sędzia główny w dniu zakończenia turnieju opublikuje w Internecie ostateczne wyniki rozgrywek

9.4.             Decyzje podjęte przez sędziego głównego sa w trakcie rozgrywania turnieju ostateczne.

10.   Postanowienia końcowe

10.1.         Do turnieju przystępuja dzieci po przekazaniu przez rodziców zgody.

10.2.         Przekazanie  jej oznacza potwierdzenie przez rodziców zdolnosci dziecka i własciwego stanu zdrowia umożliwiajacego udział w turnieju

10.3.         Zawodnicy indywidualnie ubezpieczaja się od NW

10.4.         Rodzice lub opiekunowie zapewniaja bezpieczeństwo w czasie drogi na turniej i drogi po turnieju do domu

10.5.         Na sali gry dzieci pozostaja pod opieka rodziców lub opiekunów szkolnych

10.6.         Na salę gry obwiazuje zakaz wnoszenia telefonów komórkowych

10.7.         Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego Komunikatu Organizacyjnego turnieju oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów, sędziego głównego, UKS ZSO Włoszakowice, WZSzach w celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych

10.8.         Organizatorzy i WZSzach zastrzegaja sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególnosci zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dŸwiękowych przedstawiajacych uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

10.9.         Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu należy do Zarzadu UKS ZSO lub wyznaczonego przez niego przedstawicielaDyrektor ZSO Włoszakowice

Tadeusz Górny

                                                                                            Prezes UKS ZSO Włoszakowice
                                                                                                          Wiesława Walkowska
Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Wielkopolskie


Wielkopolski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje