Komunikat #105213


DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO.
IV LIGA - JUNIORZY
Chrusty k. Zagnańska, Kielce
25.02.2018 - 08.04.2018
tempo gry: 60' + 30'' na ruch
 MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŒWIĘTOKRZYSKIEGO W SZACHACH NA ROK 2018
Komunikat Organizacyjny nr 1                             
1. CELE
Wyłonienie drużynowych mistrzów województwa swiętokrzyskiego na rok 2018 w kategorii seniorów (III liga), juniorów (IV liga) i młodzików
Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego szachów w naszym województwie
2. ORGANIZATOR
Œwiętokrzyski Zwiazek Szachowy
Dyrektor turnieju -“ Marta Orłowska, tel. 510 10 84 85, e-mail:biuro@szszach.pl
Sędzia główny -“ FA Tomasz Stefaniak, tel. 533 988 822, e-mail: tstefaniak@stamp.com.pl
3. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK
Zawody rozegrane zostana systemem zjazdowym w następujacych terminach:
III i IV liga: Runda I (wszystkie drużyny) - 25 lutego 2018 -“ g. 15.00 Miejsce rozgrywek - kompleks rekreacyjny "žŒwiętokrzyska Polana" w Chrustach koło Zagnańska, ul. Laskowa 95, http://swietokrzyskapolana.pl/
Rundy II-IV -“ 10-11.03.2018 Miejsce rozgrywek -“ Kielce, Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Jurajska
Uwaga! Rundy II-IV można rozegrać awansem w innym miejscu i terminach ustalonych w oparciu o uzgodnienia międzyklubowe (termin graniczny -“ do 15 marca)
Rundy V-IX -“ 6-8.04.2018 (2 lub 3 dni w zależnosci od liczby zgłoszeń)
Miejsce rozgrywek -“ do ustalenia (prosimy o zgłaszanie się klubów chętnych do organizacji finału turnieju)
Drużyny młodzików - Rozgrywaja całosć turnieju w dn. 6-8.04.2018 (2 lub 3 dni w zależnosci od liczby zgłoszeń)
4. WARUNKI UCZESTNICTWA
Prawo gry, na podstawie wyników ubiegłorocznych, maja drużyny:
III liga (seniorzy): Victoria KOMPLEXBUD Kielce, LUKKS I Kielce, Hetman Ostrowiec Œw., Gambit Starachowice, CAISSA ŒZSzach Kielce, LUKKS II Kielce, Grom Skarżysko Kamienna - oraz pozostałe drużyny do liczby max. 10, kwalifikowane w kolejnosci od najwyższego rankingu składu podstawowego
IV liga (juniorzy): Victoria KOMPLEXBUD Kielce LUKKS Kielce, Hetman Ostrowiec Œw., Gambit Starachowice, CAISSA ŒZSzach Kielce, LUKKS Nietulisko Duże, LUKKS Miedziana Góra - oraz pozostałe drużyny do liczby max. 10, kwalifikowane w kolejnosci od najwyższego rankingu składu podstawowego.
Młodzicy -“ bez ograniczeń.
Warunkiem udziału w rozgrywkach jest:
- Zgłoszenie drużyny do 10 lutego 2018 r. na adres: biuro@szszach.pl
- Zgłoszenie imienne do 20 lutego 2018 r. na adres: biuro@szszach.pl
- Opłacenie wpisowego od drużyny do dnia 20 lutego 2018 r. w wysokosci 100 zł -“ dla seniorów oraz 50 zł -“ dla juniorów i młodzików oraz opłaty rankingowej w wysokosci 20 zł od zawodnika przelewem na konto na konto ŒZSzach - Bank ING 35 1050 1416 1000 0022 4221 7517 lub gotówka w kasie Zwiazku
- Posiadanie licencji szachowej
5. SYSTEM i TEMPO ROZGRYWEK
Mistrzostwa rozegrane zostana systemem kołowym - seniorzy (max. 10 drużyn) i juniorzy (max. 10 drużyn); młodzicy -“ system kołowy lub szwajcarski w zależnosci od liczby drużyn. Obowiazuja aktulane przepisy gry FIDE oraz PZSzach.
Tempo gry:
-“ seniorzy i juniorzy: 90 minut dla zawodnika oraz 30 sekund na każde posunięcie od poczatku partii
-“ młodzicy: 60 minut na cała partię
6. NAGRODY
 Zwycięzcy zdobywaja tytuły mistrzów województwa Miejsca I-III - puchary, medale, dyplomy. Miejsca IV-VI -“ dyplomy.
Nagrody na szachownicach -“ statuetki, medale, dyplomy za I-III miejsce
7. SPRAWY RÓŻNE
Opiekę wychowawcza nad nieletnimi podczas zawodów sprawuja opiekunowie poszczególnych drużyn lub rodzice. Za zdolnosć zawodników do startu w mistrzostwach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialna jest jednostka delegujaca. Od decyzji sędziego rundowego można odwołać się do sędziego głównego, którego decyzja jest ostateczna. Organizator zapewnia:
a) bufet kawowy dla wszystkich uczestników
b) nieodpłatny dostęp do Internetu
c) bezpłatny parking dla uczestników zawodów
d) odpłatne imprezy towarzyszace: zwiedzanie Oceaniki i Parku Miniatur -“ dla chętnych Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
Dyrektor Turnieju - Marta Orłowska
Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Świętokrzyskie


Świętokrzyski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje