Komunikat #105203


Mistrzostwa Polski Młodzików do 10 lat - chłopcy
Chrusty k. Zagnańska
24.02.2018 - 04.03.2018
tempo gry: 90' + 30'' na ruch

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW

 DO LAT 10 W SZACHACH NA 2018 ROK

 

Komunikat Organizacyjny

 

1.      CELE

Wyłonienie indywidualnych mistrzów Polski do lat 10 w kategorii chłopców i dziewczat

Popularyzacja szachów i podnoszenie poziomu sportowego

 

2.      ORGANIZATOR

Œwiętokrzyski Zwiazek Szachowy na zlecenie Polskiego Zwiazku Szachowego

Dyrektor turnieju -“ Marta Orłowska, tel. 510 10 84 85, e-mail:biuro@szszach.pl

Sędzia główny zawodów -“ IA Zenon Chojnicki, tel. 608 299 125, e-mail: zenonchojnicki@gmail.com

 

3.      TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK

Zawody rozegrane zostana w dn. 25 luty -“ 4 marca 2018.  Przyjazd w dn. 24.02.2018 od godz. 16.00 -“ odprawa techniczna o godz. 20.00 -“ obecnosć obowiazkowa.

Miejsce rozgrywek - kompleks rekreacyjny "žŒwiętokrzyska Polana" w Chrustach koło Zagnańska, ul. Laskowa 95, http://swietokrzyskapolana.pl/

 

4.      HARMONOGRAM ROZGRYWEK

24.02.2018 sobota

od 16:00 -“ Przyjazdy uczestników i zakwaterowanie, g. 18-19 kolacja

20:00 - Odprawa techniczna (obecnosć obowiazkowa)

25.02.2018 niedziela

09:00 -“ Uroczyste otwarcie, I runda

26.02.2018 poniedziałek

09:00 -“ II runda

27.02.2018 wtorek

09:00 -“ III runda

15:00 -“ IV runda

28.02.2018 sroda

09:00 -“ V runda

01.03.2018 czwartek

09:00 -“ VI runda

02.03.2018 piatek

09:00 -“ VII runda

03.03.2018 sobota

09:00 -“ VIII runda

04.03.2018 niedziela

09:00 -“ IX runda

14:00 -“ Zakończenie Mistrzostw

 

5.      UCZESTNICTWO

Warunkiem udziału w mistrzostwach jest:

- Terminowe zgłoszenie do 25 stycznia 2018 r. do organizato­ra na adres: biuro@szszach.pl.
Status zgłoszeń można sledzić na stronach serwisów turniejowych: - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_302/ chłopcy

- http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_301/dziewczęta

- Opłacenie wpisowego w wysokosci 120 zł (kwota zawiera opłatę rankingowa) na konto PZSzach BPH SA XX O/Warszawa nr 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184 w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zawodów. Tytuł przelewu: MPM_10 2018 + imię i nazwisko zawodnika.

- Posiadanie legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamosci.

- Okazanie kopii dowodu wpłaty wpisowego i opłaty rankingowej.

- Lista uprawnionych zawodników znaj­duje się na stronie:

http://pzszach.pl/2017/11/29/finalisci-mpj-2018-lista/

- Szczegółowe informacje zawarte sa w Regulaminie Mistrzostw Polski Młodzików pod adresem:

 http://pliki.pzszach.pl/docs/regulaminy/regulamin_mpm_10.pdf

 

6.      SYSTEM  ROZGRYWEK

Mistrzostwa rozegrane zostana systemem szwajcarskim opartym na rankingu na dystansie 9 rund w 8 dni, zgodnie z obowiazujacymi przepisami gry FIDE oraz PZSzach w oddzielnych dla dziewczat i chłopców grupach turniejowych.

 

7.      TEMPO I PRZEPISY GRY

90 minut dla zawodnika oraz 30 sekund na każde posunięcie od poczatku partii.

8.      ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom zawodów zgłoszonym w terminie zakwaterowanie na terenie kompleksu Œwiętokrzyska Polana, gm. Zagnańsk k. Kielc, ul. Laskowa 95 w kwocie 90 zł/osobodzień w pokojach 2, 3 i 4-osobowych oraz 140 zł w pokojach jednoosobowych. Zleceniobiorca zapewnia wyżywienie w postaci szwedzkiego stołu (sniadania i kolacje), obiad podawany.

Łaczny koszt pobytu 1 osoby (od kolacji 24.02 do obiadu 4.03.2018) - w pokoju 2,3,4-osobowym -“ 720 zł; w pokoju 1-osobowym -“ 1120 zł.

Zgłoszenie do zakwaterowania (zapotrzebowanie na pokoje) należy nadesłać najpóŸniej do dnia 31 stycznia 2018.

Opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie należy wniesć przelewem na konto ŒZSzach - Bank ING 35 1050 1416 1000 0022 4221 7517 do dnia 5 lutego lub -“ w uzgodnieniu  z organizatorem - gotówka w dniu przyjazdu. 

 

9.      NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Zwycięzcy turniejów zdobywaja tytuły mistrzów Polski młodzików. Zawodnicy, którzy zajma miejsca 1-3, otrzymuja medale i puchary, a za miejsca 1-5 dyplomy i nagrody finansowe (1 m. - 500 zł, 2 m. - 400 zł, 3 m. - 300 zł, 4 m. - 200 zł, 5 m. - 100 zł).  Dodatkowo przewidziano nagrody rzeczowe i upominki dla pozostałych uczestników. Wszyscy otrzymuja dyplomy.

Łaczna pula nagród: finansowych -“ 3000 zł, rzeczowych i upominków -“ 8000 zł.

 

10. SPRAWY RÓŻNE

 

Opiekę wychowawcza podczas zawodów sprawuja opiekunowie poszczególnych zawodników.
Za zdolnosć zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub, rodzic, względnie WZSzach delegujacy swoja reprezentację.

Od decyzji sędziego rundowego, można odwołać się do sędziego głównego, którego decyzja jest ostateczna.

Organizator zapewnia:

a) transmisję on-line z minimum 60 szachownic

b) poczęstunek na rundę dla zawodników; bufet kawowy dla wszystkich uczestników -“ zawodników i opiekunów

c) nieodpłatny dostęp do Internetu

d) nieodpłatne imprezy towarzyszace: grill/ognisko, inne atrakcje z aktualnej oferty obiektu

e) odpłatne imprezy towarzyszace: zwiedzanie Oceaniki i Parku Miniatur, basen

f) bezpłatny parking dla uczestników zawodów,

 

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora. 

 

 

Dyrektor Turnieju - Marta Orłowska

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Świętokrzyskie


Świętokrzyski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje