Komunikat #105199


Kurs sędziowski na klasy okręgowe
MKS EMDEK Bydgoszcz, ul. Leszczyńskiego 42
24.02.2018 - 25.02.2018
tempo gry:

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY -“ KURS SĘDZIOWSKI NA KLASY OKRĘGOWE
Bydgoszcz, ul. Leszczyńskiego 42, 24-25 luty 2018 r.

I. ORGANIZATOR:
-          Kujawsko-Pomorski Zwiazek Szachowy.
-          Kolegium Sędziów KPZSzach.

II. MIEJSCE I TERMIN
-          24-25 luty 2018 roku w godzinach 10.00 -“ 17.00, Bydgoszcz, ul. Leszczyńskiego 42.

III. UCZESTNICTWO, ZGŁOSZENIA
            Sędzia szachowym może być osoba, która:
a) ma polskie obywatelstwo,

b) ma ukończone 18 lat, z wyjatkiem młodzieżowej klasy sędziowskiej, która można uzyskać majac ukończone 16 lat,

c) ma pełne prawa zawodnika i działacza sportowego,

d) ma przynajmniej II kategorię szachowa,

e) zda egzamin sędziowski przed własciwa komisja,

f) zobowiazuje się wypełniać zadania sędziowskie.

Uzyskanie klasy sędziowskiej wymaga zdania egzaminu lub ukończenia odpowiedniego kursu sędziowskiego, połaczonego z egzaminem. Przystapienie do egzaminu na sędziego szachowego wymaga spełnienia           następujacych warunków:

a) posiadanie ważnej licencji sędziowskiej (nie dotyczy klasy młodzieżowej i trzeciej),
b) wniesienie opłaty zgodnie z Komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach (150 zł).

Klasy sędziowskie sa nadawane stopniowo (sędzia klasy III nie może uzyskać klasy I).

Zgłoszenia do udziału w kursie należy nadsyłać do dnia 20.02.2018 roku, wyłacznie na karcie zgłoszenia e-mailem na adres: augustjan@wp.pl lub 76jarwis@gmail.com

IV. NOCLEG, ZAKWATEROWANIE:
a) uczestnicy kursu organizuja nocleg lub zakwaterowanie we własnym zakresie.

V. FINANSOWANIE
Warunkiem potwierdzenia udziału w kursie jest wpłata 150 zł do dnia 20.02.2018 r. na konto:

Kujawsko - Pomorski Zwiazek Szachowy
ul. Słowackiego 118a, 87-100 Toruń
Bank Spółdzielczy w Toruniu
95 9511 0000 2001 0004 3498 0001

VI. SPRAWY RÓŻNE
a) Przewiduje się następujace wykłady podczas kursu w Bydgoszczy:

-           4 lekcje -“ Przepisy Gry FIDE,

-           1 lekcja -“ Przepisy szachów szybkich i błyskawicznych,

-           1 lekcja -“ Regulaminy turniejowe,

-           1 lekcja -“ Systemy rozgrywek,

-           1 lekcja -“ Prawa i obowiazki sędziów,           

-           1 lekcja -“ Wydawanie werdyktów sędziowskich,

-           2 lekcje -“ Ciekawe przypadki sędziowskie,              

-          1 lekcja -“ Obsługa zegarów szachowych,

-           1 lekcja -“ Ocena pozycji z punktu widzenia sędziego,

-           1 lekcja -“ Wzajemne relacje zawodników i sędziów,

-          1 lekcja -“ chessarbiter i chessmenager.

b) Wykłady poprowadza:

-           Ulrich Jahr -“ International Arbiter, członek honorowy  PZSzach, KPZSzach,

-           Janusz Augustowski -“ sędzia klasy państwowej, Przewodniczacy Kolegium Sędziów KPZSzach,

-           Jarosław Wisniewski -“ sędzia klasy państwowej, Prezes Zarzadu KPZSzach,

-           Maciej Cybulski -“ FIDE Arbiter, członek Kolegium Sędziów PZSzach.

c) Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i zmian w komunikacie.

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Kujawsko-pomorskie


Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje