Komunikat #105198


IX Memoriał Szachowy ks. Tadeusza Białeckiego
swietlica w Krynce
24.02.2018
Sobota
tempo gry:

Regulamin

IX Memoriału ks. Tadeusza Białeckiego

Krynka, dn 24.02.2018r. (sobota)

I. ORGANIZATOR

§         Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Krynce

§         Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Krynka

§         Klub Szachowy Hetman Krynka

§         Biblioteka Publiczna w Krynce

 

II. CEL IMPREZY

§         Uczczenie czternastej rocznicy smierci Tadeusza Białeckiego -  ks. proboszcza Parafii pw. Jana Chrzciciela  w Krynce.

§         Popularyzacja gry szachowej.

§         Wyłonienie mistrza szachowego w kategorii szkół podstawowych, gimnazjum                     i seniorów.

III. DATA I MIEJSCE ROZGRYWEK

§         24.02.2018r. (sobota), godz. 930 - spotkanie zawodników w swietlicy -“ krótka modlitwa  w intencji ks. Białeckiego, godz. 9.35  - 9.55 ostateczna weryfikacja listy zawodników 10.00-“ poczatek rozgrywek -“ swietlica w Krynce.

IV. SYSTEM ROZRYWEK

§         Szwajcarski na dystansie 9 rund, w tempie z czasem dodawanym P\'10min+5s  dla zawodnika.

V. ORGANIZACJA I UCZESTNICTWO W TURNIEJU

§         Prawo do gry maja wszyscy miłosnicy szachów.

§         Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wpisowego w wysokosci:

- seniorzy  od lat 16 - 15 zł,

- juniorzy  do 16 lat -“ 5 zł,

- uczestnicy z terenu Parafii Krynka zwolnieni sa  z opłaty.

§           Prosimy zgłaszanie uczestnictwa do organizatora w terminie do 22.02.2018r. na adres wojszczyg@interia.pl badŸ na stronie internetowej turnieju:                                    http://www.chessarbiter.com/turnieje

VI. NAGRODY

§         I miejsce w kategorii szkół podstawowych, gimnazjum  i seniorów (kobiety i mężczyŸni)  -“ puchary + nagrody rzeczowe + dyplomy.

§         II, III miejsce w w/w kategoriach dyplomy + nagrody rzeczowe

§         Odrębna klasyfikacja dla Parafii Krynka

§         Nagrody dla najstarszego uczestnika i najmłodszych zawodników

§         Wszystkie dzieci do lat 10 otrzymaja upominki.

VII. SĘDZIOWIE

§         Sędziowanie w oparciu o program komputerowy.

VIII. UWAGI I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§        Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.

§        Organizator w ramach wpisowego zapewnia  poczęstunek (kanapki, paczki, napoje).

 

Serdecznie  zapraszamy

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Lubuskie


Lubuski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje