Komunikat #105197


GMINY RUDNA - TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY - Gr.A - OPEN
Koźlice k/LUBINA
24.02.2018 - 25.02.2018
tempo gry:

REGULAMIN I KOLICKIEGO TURNIEJU SZACHOWEGO
O PUCHAR WÓJTA GMINY RUDNA

24 -“ 25 luty  2018r.    Grupa A - OPEN

I. ORGANIZATORZY

1. Gmina Rudna
2. Sołectwo KoŸlice - Aleksandra KUREK - tel. 508 774 645
3. Klub Szachowy JUNIOR

II. CEL

1.       umożliwienie uzyskania wyższej kategorii szachowej,

2.       efektywne i ciekawe spędzenie czasu wolnego,

3.       popularyzacja gry w szachy wsród dzieci oraz dorosłych,

4.       sportowa rywalizacja.

III. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK

 1.   Termin:  24 -“ 25 luty  2018r. 

2.   Rozkład rund :  24 luty 2018r,  od godz. 10.00  -“ rundy 1-4.   25 luty 2018r, od godz. 10.00  rundy 5 -7

3.   Miejsce gry. Œwietlica Wiejska w KoŸlicach

4.   Zapisy:  -“ do 23 II 2018r poprzez stronę chessarbiter.com,  lub w dniu rozpoczęcia turnieju  

                      od godziny 9:00 do 9:45 

          

IV. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

Turniej spełnia warunki na normy szachowe i zostanie rozegrany:                                                    Grupa A -“ OPEN  

24 - 25 luty  2018r. (sobota 4 rundy -“ niedziela 3 rundy) Turniej rozgrywany  systemem  szwajcarskim -“ 7 rund;
Tempo  1 godzina  dla zawodnika (sumaryczny czas gry 2 godziny na partię).

V. WARUNKI UCZESTNICTWA   

Grupa A - OPEN  -  20 zł  ( 10 zł seniorzy powyżej 65 i młodzież szkolna)                                                                               

 VI. PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW

Obowiazuja aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeksu Szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilosci będzie decydować punktacja pomocnicza: sredni Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, Progress, bezposredni pojedynek, losowanie.      

VII. NAGRODY

Grupa A- OPEN  - nagrodzone będa trzy pierwsze miejsca. Inne nagrody zostana podane po drugiej rundzie. W turnieju obowiazuje zasada jednej nagrody do wyboru przez uczestnika.

Nagrody specjalne :

1.       Najlepsza kobieta

2.       Najlepszy junior

3.       Najmłodsza juniorka

4.       Najlepszy zawodnik z Gminy Rudna

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Liczba miejsc w całym turnieju (gr. A i B) ograniczona do 60 osób. Decyduje kolejnosć zgłoszeń. Organizatorzy maja prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, oraz interpretacji jego zapisów. Dopuszczalne spóŸnienie na rundę w grupie A i B wynosi 15 minut. Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczosć) organizowanego przez Gminę Rudna (zgodnie z Ustawa z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póŸ.zm.), a także zgoda na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych.

                                                                                                                                    Organizator:                                              

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Dolnośląskie


Dolnośląski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje