Komunikat #105196


GMINY RUDNA - TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY - Gr. B - JUNIOR
Koźlice k/LUBINA
24.02.2018 - 25.02.2018
tempo gry:

REGULAMIN I KOLICKIEGO TURNIEJU SZACHOWEGO
O PUCHAR WÓJTA GMINY RUDNA

Gr. B - JUNIOR

I. ORGANIZATORZY

1. Gmina Rudna
2. Sołectwo KoŸlice - Aleksandra KUREK - tel. 508 774 645
3. Klub Szachowy JUNIOR

II. CEL

  1. umożliwienie uzyskania wyższej kategorii szachowej,
  2. efektywne i ciekawe spędzenie czasu wolnego,
  3. popularyzacja gry w szachy wsród dzieci oraz dorosłych,
  4. sportowa rywalizacja.

III. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK

1. Termin: 24 -“ 25 luty 2018r.

2. Rozkład rund : 24 luty 2018r, od godz. 10.00 -“ rundy 1-4. 25 luty 2018r, od godz. 10.00 rundy 5 -7

3. Miejsce gry.Œwietlica Wiejska w KoŸlicach

4. Zapisy: -“ do 23 II 2018r poprzez stronę chessarbiter.com, lub w dniu rozpoczęcia turnieju

od godziny 9:00 do 9:45

IV. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

Turniej spełnia warunki na normy szachowe. Grupa B -“ JUNIOR / Szkoły podstawowe - 24 - 25 luty 2018r. (sobota 4 rundy -“ niedziela 3 rundy) Turniej rozgrywany systemem szwajcarskim -“ 7 rund.
Tempo 30 minut dla zawodnika (sumaryczny czas gry 1 godzina na partię).

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

Grupa B - JUNIOR - 10 zł od zawodnika.

VI. PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW

Obowiazuja aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeksu Szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, awprzypadku ich równej ilosci będzie decydować punktacja pomocnicza: sredni Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, Progress, bezposredni pojedynek, losowanie.

VII. NAGRODY

We wszystkich grupach można zdobywać kategorie szachowe
Grupa A- OPEN - nagrodzone będa trzy pierwsze miejsca. Grupa B - JUNIOR - nagrodzone będa trzy pierwsze miejsca w dwóch kategoriach wiekowych ( 1 gr. rocznik 2008
i młodsi 2 gr. roczniki 2003-2008).

Nagrody specjalne :

1. Najmłodszy junior

2. Najmłodsza juniorka

3. Najlepszy zawodnik z Gminy Rudna

Inne nagrody zostana podane po drugiej rundzie. W Turnieju obowiazuje zasada jednej nagrody do wyboru przez uczestnika.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Liczba miejsc w całym turnieju (gr. A i B) ograniczona do 60 osób. Decyduje kolejnosć zgłoszeń. Organizatorzy maja prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, oraz interpretacji jego zapisów. Dopuszczalne spóŸnienie na rundę w grupie A i B wynosi 15 minut. Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczosć) organizowanego przez Gminę Rudna (zgodnie z Ustawa z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póŸ.zm.), a także zgoda na nieodpłatne utrwalenie irozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych.

Organizator:

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Dolnośląskie


Dolnośląski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje