Komunikat #105195


6 Runda II Podlaskiej Szachowej Ligi Przedszkolnej
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku ul. Kamienna 15
24.02.2018
Sobota
tempo gry: 10' + 5'' na ruch

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

II EDYCJI

PODLASKIEJ SZACHOWEJ LIGI PRZEDSZKOLNEJ

 

I.   CEL ZAWODÓW:

¡         Popularyzacja szachów wsród najmłodszych dzieci oraz podnoszenie umiejętnosci gry.

¡         Umożliwienie rywalizacji sportowej poczatkujacym szachistom oraz zbierania doswiadczeń turniejowych.

¡         Pożyteczne spędzenie wolnego czasu.

II.        MIEJSCE ROZGRYWEK:

¡         Szkoła Podstawowa  Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku ul. Kamienna 15

III. ORGANIZATOR:

¡         "žKuŸnia Talentów" Centrum Kreatywnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży

15-354 Białystok ul. Pogodna 11/47, tel. 505 181 685

¡         Sędzia główny:

Piotr Chilkiewicz         

¡         Patronat:

- Pan Bogdan Wróbel -“ Dyrektor ZS nr 5 w Białymstoku

- Pan Leszek Zega -“ Prezes Podlaskiego Zwiazku Szachowego

IV. ORGANIZACJA ZAWODÓW:

¡         Startuja wszyscy chętni wychowankowie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych urodzeni w 2011 roku   i młodsi.

¡        Klasyfikacja indywidualna prowadzona jest w trzech grupach wiekowych      z podziałem na dziewczęta i chłopców:

- D04 -“ dziewczęta w wieku  lat 4 (urodzone w roku 2013)

- C04 -“ chłopcy w wieku  lat 4       (urodzeni w roku 2013)

- D05 -“ dziewczęta w wieku  lat 5 (urodzone w roku 2012)

- C05 -“ chłopcy w wieku lat 5        (urodzeni w roku 2012)

- D06 -“ dziewczęta w wieku  lat 6 (urodzone w roku 2011)

- C06 -“ chłopcy w wieku  lat 6       (urodzeni w roku 2011)

¡        Klasyfikacja drużynowa przedszkoli

 

V. SYSTEM GRY:

¡        7 rund systemem szwajcarskim.

¡        Tempo gry: po 10 minut na cała partię i dodatkowo po 5 sekund na każdy ruch od poczatku partii.

¡        Dziewczęta i chłopcy graja w jednej grupie.

 

¡         Poczatek gry we wszystkich turniejach o godzinie 10.

¡         Zapisy do czwartku przed każdym turniejem:

- serwis turniejowy http://www.chessarbiter.com/turnieje.php

- poczta elektroniczna biuro@kuzniatalentow.com.pl

- tel. 505181685

¡         Szczegółowe wyniki:

- na stronie "ž KuŸni Talentów'™'™ Centrum Kreatywnego Rozwoju Dzieci  

  i Młodzieży:  www.kuzniatalentow.com.pl

- serwis turniejowy http://www.chessarbiter.com/turnieje.php      

VI. PROGRAM ZAWODÓW:

¡         Zostanie rozegranych 8 turniejów zaliczanych do klasyfikacji końcowej:

 

Runda
 
I
16.09.2017
II
22.10.2017
III
11.11.2017
IV
2.12.2017
V
20.01.2018
VI
24.02.2018*
VII
11.03.2018*
VIII
15.04.2018*
                                 * Terminy zmienione na prosbę rodziców
                                    Nowe terminy

¡         Uroczyste ogłoszenie wyników końcowych II Edycji Podlaskiej Szachowej Ligi Przedszkolnej oraz wręczenie nagród, pucharów, medali i dyplomów odbędzie się 30 maja 2018 r. Na uroczystosć zaproszeni zostana wyróżnieni zawodnicy wraz z rodzicami/opiekunami i instruktorami, sponsorzy, partnerzy ligi oraz dyrektorzy osmiu wyróżnionych placówek przedszkolnych.

VII. PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW KOLEJNYCH RUND:

¡         Klasyfikacja indywidualna:

- O kolejnosci zajętych miejsc rozstrzyga liczba zdobytych punktów przez

  zawodnika.

- W przypadku równej liczby punktów, u dwóch lub więcej zawodników,  

  decyduja kolejno: sredni Buchholz, pełny Buchholz, progresja, większa

  liczba zwycięstw.

 

¡         Klasyfikacja drużynowa:

- O kolejnosci zajętych miejsc rozstrzyga suma punktów uzyskanych

  przez najlepszych reprezentantów danego przedszkola (po dwie

  dziewczynki i dwóch chłopców).

- W przypadku równej liczby punktów, uzyskanych przez dwa lub więcej

  przedszkola, o kolejnosci zajętych miejsc decyduje wyższe miejsce         

  w klasyfikacji indywidualnej.

VIII. KOŃCOWA KLASYFIKACJA LIGI:

¡         Klasyfikacja indywidualna:

- We wszystkich grupach prowadzi się klasyfikację łaczna dla osmiu

  turniejów.

- Na wynik końcowy zawodnika składa się suma szesciu najlepszych

  wyników.

- Dwa najgorsze rezultaty (siódmy i ósmy) sa odrzucane.

- W przypadku równej liczby punktów decyduja wyniki odrzucone (siódmy

  i ósmy) oraz w ostatecznosci niższa suma miejsc we wszystkich osmiu

  rundach

¡         Klasyfikacja drużynowa:

- Do klasyfikacji końcowej zalicza się punkty uzyskane w osmiu rundach.

- W przypadku równej liczby punktów, uzyskanych przez dwa lub więcej

  przedszkoli, o kolejnosci zajętych miejsc decyduje wyższe miejsce          

  w klasyfikacji indywidualnej.

IX. WPISOWE:

¡         Wpisowe od zawodnika w każdej rundzie wynosi 30 zł

X. NAGRODY INDYWIDUALNE W KOLEJNYCH RUNDACH:

¡         Puchary, medale i dyplomy za miejsca I-III, pamiatkowe medale i dyplomy dla  wszystkich uczestników.

¡         Wręczenie nagród po każdym turnieju.

XI. NAGRODY W KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ I EDYCJI PODLASKIEJ SZACHOWEJ LIGI PRZEDSZKOLNEJ:

¡         Klasyfikacja indywidualna we wszystkich grupach:

    - Puchary,  medale i dyplomy za miejsca I-III

¡         Klasyfikacja drużynowa przedszkoli:

    - Puchary, medale i dyplomy za miejsca I-VIII

 

 

 

XII. USTALENIA KOŃCOWE:

¡        W zawodach obowiazuja aktualne przepisy gry i turniejowe PZSzach. i FIDE.

¡        Opiekę wychowawcza podczas zawodów sprawuja rodzice/opiekunowie.

¡        Podczas turniejów obowiazuje zmiana obuwia.

¡        Rodzice/opiekunowie zapisujac dzieci do udziału w zawodach automatycznie wyrażaja zgodę na publikację ich wizerunku.

¡        Organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych zmian wynikajacych        z jego potrzeb.

¡        Planowane terminy kolejnych rund moga ulec zmianom z powodu innych 

nieprzewidzianych wydarzeń.

¡        Prawo interpretacji postanowień niniejszego komunikatu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów (w zakresie przepisów gry).

¡        Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga 

 organizator.

¡        Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów sa ostateczne.

 

Marzena Kurnicka

"žKuŸnia Talentów" Centrum Kreatywnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży

 

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Podlaskie


Podlaski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje