Komunikat #105172


XI Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Czyżewa
GOK w Czyżewie, godz.10,00
17.02.2018
Sobota
tempo gry: P'15

REGULAMIN XI TURNIEJU SZACHOWEGO O

 PUCHAR BURMISTRZA CZYŻEWA

 

1.     Organizator:  Gminny Osrodek Kultury w Czyżewie

 

2.     Cel Imprezy:

-         możliwosć bezposredniego kontaktu miłosników gry w szachy

-         wymiana doswiadczeń i doskonalenie umiejętnosci gry w szachy

-         popularyzacja gry w szachy

 

3.     Termin i miejsce turnieju:  17 lutego 2018 r. w sobotę o godz. 10.00   -  GOK w Czyżewie

 

4.     System rozgrywek:

Turniej zostanie przeprowadzony na dystansie 7 rund systemem szwajcarskim z kojarzeniem komputerowym (15 minut dla zawodnika). Tempo gry 10 minut + 5 sekund dla zawodnika na partię lub 15 minut na zegarach analogowych.

Przeprowadzona będzie klasyfikacja indywidualna w pięciu kategoriach wiekowych:

D-13 dziewczęta (do 13 lat)

K-sen dziewczęta i kobiety (powyżej lat 13)

C-13 chłopcy do lat 13

C-16 chłopcy do lat 16 (14- 16 lat)

C-sen chłopcy i mężczyŸni (powyżej lat 16)

 

O kolejnosci decyduje liczba zdobytych punktów oraz punktów pomocniczych (skrócony system wartosciowania Bucholza, pełny system, progres).

 

5.     Zgłoszenia:

-         w turnieju moga brać udział wszyscy miłosnicy gry w szachy

-         zgłoszenia przyjmuje GOK w Czyżewie najpóŸniej do dn. 16 lutego (piatek); jedynie w szczególnych przypadkach do godz. 9.30 w dniu turnieju

-         zachęcamy do wczesniejszego zgłaszania uczestników: osobiscie, telefonicznie 86- 2755- 269 lub e-mail ankazimierczuk@op.pl

                              

 

 

6.     Nagrody:

Każdy uczestnik turnieju otrzyma pamiatkowy dyplom za udział. Trzech najlepszych zawodników/ trzy najlepsze zawodniczki/ w każdej kategorii otrzyma nagrody rzeczowe oraz dyplom i puchar za zajęte miejsce. Zwycięzca otrzyma Puchar Burmistrza Czyżewa. Nagrody funduje GOK w Czyżewie.

 

7. Sędzia turnieju jest Sławomir Sobociński.

    Kierownikiem turnieju jest Krzysztof  Kupniewski.

 

8. Postanowienia końcowe:

a.      Obowiazuja przepisy gry aktualnego Kodeksu szachowego PZSZach  i FIDE

b.     bliższe informacje można uzyskać w siedzibie GOK w Czyżewie pod numerem tel. (86) 2755269    /www.gokczyzew.pl/

c.     organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych zmian w regulaminie wynikajacych z jego potrzeb

                d. UWAGA!!! Przystapienie przez uczestnika do turnieju oznacza

(w imieniu niepełnoletnich decyduje o tym rodzic lub opiekun prawny)

ZGODĘ NA PUBLIKACJĘ wizerunku oraz podstawowych danych osobowych

"žMajac na uwadze moje prawa wynikajace z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity DzU z 2006 r. nr 90, poz. 631 z póŸn. zm.), niniejszym oswiadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne, niewyłaczne, nieograniczone czasowo publikowanie mojego wizerunku przedstawionego na fotografiach wykonanych w ramach wszelkich działań organizowanych przez Gminy Osrodek Kultury w Czyżewie.

Zgody tej udzielam w zakresie:

-“ wprowadzenia ww. wizerunku do pamięci komputera i przetwarzania;

-“ utrwalenia i zwielokrotnienia utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego, technika cyfrowa, optyczna,

-“ rozpowszechnienia utworu, wprowadzenia go do ogólnie dostępnych sieci kompu­tero­wych, a także jego udostępnienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie).

Oswiadczam również, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji wszelkich działań Gminnego Osrodka Kultury w Czyżewie zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póŸn.zm.)"

Czyżew, dn. 17.02.2018 r.

              

 

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Podlaskie


Podlaski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje