Komunikat #105168


SZACHY Z ORŁEM - Kwartalny Turniej Szachowy - I kwartał 2018 (grupa A)
Dom Kultury w Kozach
17.02.2018
Sobota
tempo gry: P'30

SZACHY Z ORŁEM

Kwartalny Turniej Szachowy -“ I kwartał 2018

17-18.02.2018 r.

 

1.     Organizator

Ludowy Klub Sportowy "žORZEŁ" w Kozach
Dom Kultury w Kozach

Firma Szkoleniowo-Edukacyjna "žSmart Chess"

 

2.     Termin i miejsce rozgrywek

17-18.02.2018 r. (sobota-niedziela) godzina 9:00

Dom Kultury w Kozach, ul. Krakowska 2, 43-340 Kozy

Grupa A -“ 17.02.2018 r. (sobota)

Grupa B -“ 17-18.02.2018 r. (sobota-niedziela)

 

3.     Cel turnieju

Popularyzacja gry w Szachy na terenie Kóz.

Możliwosć wypełnienia norm na okręgowe kategorie szachowe.

 

4.     System rozgrywek

Turniej zostanie rozegrany w dwóch grupach:

¡       grupa A -“ z możliwoscia wypełnienia normy na V i IV kategorię szachowa.

¡       grupa B -“ z możliwoscia wypełnienia normy na do  II kategorii szachowej.

 

Tempo gry:

grupa A  -“ 30 minut dla zawodnika -“ system "žSzwajcarski" na dystansie 7 rund (sobota) -“ nie obowiazuje zapis szachowy.

grupa B -“ 30 minut + 30 sekund na każde posunięcie od poczatku partii -“ system "žSzwajcarski" na dystansie 7 rund (sobota-“niedziela) -“ obowiazuje zapis szachowy.

 

W przypadku małej liczby zawodników w danej grupie, Turniej może zostać rozegrany systemem kołowym (rundowym).

 

5.     Warunki uczestnictwa

Turniej ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla wszystkich chętnych.

Do udziału w Turnieju uczestnicy zgłaszaja się na stronie:

grupa A: http://chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_644/

grupa B: http://chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_645/

lub poczta elektroniczna szachy@smartchess.pl, podajac imię i nazwisko, posiadana kategorię szachowa, pełna datę urodzenia oraz klub (miejscowosć).

UWAGA!

Organizator planuje udział do 100 zawodników w całym Turnieju -“ decyduje kolejnosć zgłoszeń.

Zgłoszenia do 15 lutego 2018 r. Po tym terminie wpisowe wzrasta o 50%.

¡       Grupa A przeznaczona jest dla zawodników nieposiadajacych kategorii szachowej oraz majacych V kategorię szachowa. Organizator dopuszcza możliwosć gry w tej grupie osoby posiadajace powyżej V kategorii, jednak nie będa mogli uzyskać normy na wyższe kategorie.

¡       Grupa B przeznaczona jest dla zawodników posiadajacych przynajmniej IV kategorię szachowa. Organizator dopuszcza (w wyjatkowych sytuacjach) możliwosć gry w tej grupie osoby nie posiadajace kategorii lub majacych V kategorię szachowa.
W przypadku osób posiadajacych II kategorię, nie będzie możliwosci wypełnienia normy na kategorie centralne.

 

6.     Wpisowe

Udział w turnieju jest odpłatny i wynosi:

¡       osoba dorosła: 20 zł,

¡       junior do 18 lat: 10 zł,

¡       mieszkańcy Kóz lub osoby zwiazane z Klubem: 50% wpisowego, odpowiednio: 10 zł (osoba dorosła) oraz 5 zł (junior do 18 lat).

 

7.     Harmonogram rund

grupa A

1 runda: 17.02.2018 r. -“  9:00

2-7 runda: 17.02.2018 r.

 

grupa B

1 runda: 17.02.2018 r. -“ 9:00

2-4 runda: 17.02.2018 r.

5 runda: 18.02.2018 r. -“ 9:00

6-7 runda: 18.02.2018 r.

Kolejne rundy zostana rozpoczęte po zakończeniu wszystkich partii danej grupy.

 

8.     Nagrody

Zwycięzcy każdej z grup otrzymaja puchar oraz najlepsi zawodnicy medale, dyplomy
i nagrody rzeczowe.
 

9.     Postanowienia końcowe

W czasie trwania zawodów niepełnoletni uczestnicy powinni przebywać pod opieka osób dorosłych.

Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwać będzie sędzia główny, posiadajacy licencję sędziowska FIDE. Sprzęt szachowy zabezpiecza Organizator. Zawodnicy ubezpieczaja się na własny koszt.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora, a w trakcie trwania turnieju do Sędziego.

 

Uczestnicy Turnieju wyrażaja zgodę na relacje z imprezy w formie zdjęć, nagrań filmowych wykorzystanych przez prasę, telewizję, radio oraz Organizatora, jednoczesnie wyrażajac zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku "žo ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw nr 133, poz. 883)" oraz
z Ustawa o prawach autorskich w mysl art. 81.

 

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Śląskie


Śląski Związek Szachowy w Katowicach
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje