Komunikat #105164


Błyskawiczny Turniej Szachowy
Osrodek Wypoczynkowy Grynwald, Rembów 100, gm. Raków, woj. swiętokrzyskie
17.02.2018
Sobota
tempo gry:

BŁYSKAWICZNY TURNIEJ SZACHOWY

 

W RAMACH FERII SZACHOWYCH Z LUKKS KIELCE

 1.     Organizator:
Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS Kielce

ul. Kolberga 11, 25-620 Kielce

 


2.     Partnerzy:
Akademia Dziecięca w Kielcach

3.     Cel:

-       Integracja srodowiska szachowego

-       promowanie gry w szachy wsród dzieci, młodzieży i dorosłych,

-       podniesienie poziomu gry

-       popularyzacja szachów,

-       rozwijanie zainteresowań szachowych,

-       wymiana doswiadczeń i doskonalenie umiejętnosci gry w szachy

-        

4.     Termin i miejsce

Turniej zostanie rozegrany dnia 17.02 2018 r. w Osrodku Wypoczynkowym Grynwald, Rembów 100, 26-035 Raków, woj. Œwiętokrzyskie

¡        Weryfikacja listy startowej w godzinach 9:00.

¡        Pierwsza runda o godzinie 9:30

¡        Przewidywane zakończenie turnieju 14:00

 

5.     Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia:

Uczestnikami turnieju moga być wszyscy chętni, którzy potwierdza swój udział mailowo -“ biuro@lukks.org.pl lub poprzez stronę chessarbiter.com do 15.02.2018 r.

 

6.  System rozgrywek

 

Błyskawiczny turniej szachowy

PODZIAŁ NA GRUPY

GRUPA A

GRUPA B

Zawodnicy < 1400

Zawodnicy ≥ 1400

TEMPO

5 minut dla zawodnika

ILOŒĆ RUND

11

SYSTEM

szwajcarski

 

7.  Wpisowe
Warunkiem udziału w turnieju jest uiszczenie opłaty turniejowej przed rozpoczęciem turnieju.

GRUPA A

GRUPA B

Zawodnicy < 1400

Zawodnicy ≥ 1400

20 złotych

15 złotych

 

Uwaga!

Zawodnicy bioracy udział w obozie szachowym zorganizowanym podczas Festiwalu Szachowego
nie ponosza dodatkowych kosztów zwiazanych z uczestnictwem w ww. turniejach.

 

8.          NAGRODY:

MIEJSCE

Błyskawiczny turniej szachowy

GRUPA A

GRUPA B

Zawodnicy < 1400

Zawodnicy ≥ 1400

I

PUCHAR + nagroda rzeczowa + dyplom

II

III

IV

Upominek + dyplom

V

VI

 

Dodatkowe informacje

Wszyscy uczestnicy Klasycznego Turnieju Szachowego otrzymaja dyplomy, miłe regionalne upominki oraz medale za uczestnictwo w Festiwalu Szachowym.

 

9.  Informacje dodatkowe

Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione podczas trwania Turnieju.

W turnieju obowiazuja przepisy Kodeksu Szachowego.

Decyzje sędziego podczas trwania turnieju sa ostateczne.

Organizator, zastrzega sobie możliwosć wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

 

Biorac udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:

¡        utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,

¡        korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w zwiazku z realizacja turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporzadzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dŸwiękowymi) zarejestrowanymi w zwiazku z turniejem,

¡        przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju.
Dane osobowe przechowywane będa u organizatorów.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ORGANIZATORZY

 

 

REMBOW 2018

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Świętokrzyskie


Świętokrzyski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje