Komunikat #105162


Otwarte Mistrzostwa Klubu UKS Centrum Tczew 2018r
Dom Organizacji Pozarzadowej pl. Św Grzegorza 5
14.02.2018 - 11.04.2018
tempo gry: P'90

Otwarte Mistrzostwa Klubu UKS Centrum Tczew 2018

 

Organizator: Uczniowski Klub Sportowy "žCentrum" Tczew

 1. Turniej zostanie rozegrany w Domu Organizacji Pozarzadowych
 2. Celem turnieju jest:
-Wyłonienie Mistrza Klubu na rok 2018
- Podwyższanie kategorii

            - Konfrontacja szachowa z szachistami wyższej kategorii.  

             - Popularyzacja królewskiej gry oraz promowanie szachów w  społecznosci Tczewskiej

             - Zawieranie znajomosci i przyjaŸni przy szachownicy

3. W zależnosci od ilosci zgłoszeń zostanie rozegrany turniej systemem szwajcarskim lub kołowym.

Kolejnosć miejsc w przypadku równej ilosci punktów w turnieju szwajcarskim:

-     mały Buchholz

-     pełny Buchholz

-     większa ilosć zwycięstw

-     progress

w turnieju kołowym:

-      punkty Sonnenborn Bergera

-      system Koya

-      większa ilosć zwycięstw

-      bezposredni pojedynek

 

4. Termin rozgrywania turnieju:

Od 14 lutego do  09 maja 2018r. 9 rund w każda srodę od godz. 17:00

 
5. Tempo gry:  P\'90
6. Warunki uczestnictwa:
      Opłacenie wpisowego: 40zł przy zgłoszeniu turnieju do PZSz wówczas opłata Klasyfikacyjno-Rankinkowa jest uwzględniona we wpisowym turnieju. (do ustalenia na odprawie technicznej)                              

7. Sędzia turnieju: Lech Gałkowski.

 1. Zapisy do turnieju na stronie http://www.chessarbiter.com/    lub na adres e-mail chimera64@onet.eu
 2. W trakcie zawodów obowiazuja przepisy Kodeksu Szachowego i niniejszego Regulaminu.
 3. Zawodnicy ubezpieczaja się sami.
 4. Organizatorzy zastrzegaja sobie prawo interpretacji regulaminu oraz wprowadzania zmian.
 5. Uwagi Końcowe

  - Zgłoszenie do turnieju jest traktowane, jako zaakceptowanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody, przez zgłaszajacego na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów w celach informacyjno - marketingowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U.Nr. 133, poz.883, z póŸniejszymi zmianami)

   - Zawodnikom nie wolno podejmować działań przyczyniajacych się do złej reputacji gry w szachy

    - Decyzje sędziego głównego w trakcie rozgrywania turnieju szchowego sa ostateczne.

   - Za zdolnosć zawodnika do startu, stan zdrowia i ubezpieczenie odpowiada zawodnik lub osoby delegujace.

   - Obecnosć na odprawie technicznej jest obowiazkowa, w przypadku nieobecnosci zawodnik może zostać 

     dopuszczony do gry od II rundy.

   - Nieodebrane nagrody po zakończeniu turnieju przechodza na rzecz organizatora.

   - Zastrzegamy sobie prawo niedopuszczenia do udziału zawodników bez podania przyczyn.

   -“ W trakcie trwania turnieju telefony komórkowe i inne urzadzenia wydobywajace dŸwięk wyłaczone.

   - Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiazani sa do przestrzegania powyższego

        Regulaminu oraz Regulaminu Domu Organizacji Pozarzadowych w Tczewie.

  - Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów   audiowizualnych zrealizowanych podczas Turnieju, a w szczególnosci zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dŸwiękowych przedstawiajacych uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Pomorskie


Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje