Komunikat #104661


TURNIEJ KLASYFIKACYJNY BIAŁYSTOK JESIEŃ 2017 - grupa A
Białystok
04.11.2017 - 12.11.2017
tempo gry: 60' + 30'' na ruch

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

TURNIEJU KLASYFIKACYJNEGO "žBIAŁYSTOK -“ JESIEŃ 2017"

 

 

1.      Cel:

¡        Popularyzacja szachów wsród dzieci, młodzieży i dorosłych

¡        Podwyższenie kategorii szachowych i rankingu międzynarodowego ELO

2.      Organizator:

¡          MUKS Stoczek 45 Białystok ul. Łagodna 10, tel. 85 664 46 82, www.stoczek45.pl

¡          Sędzia główny Leszek Zega, kom. 722 334 038, e-mail: leszeg@wp.pl

3.      Termin i miejsce:

¡          04-05, 11-12.11.2017 r.

¡          Szkoła Podstawowa Nr 45 w Białymstoku, ul. Łagodna 10, tel. 85 664 46 80

4.      Warunki uczestnictwa:

¡       grupa A -“ zawodnicy z dowolnym rankingiem ELO oraz bez rankingu ELO (lokalny minimum 1600);

¡       grupa B -“ zawodnicy z rankingiem ELO do 1599 włacznie oraz bez rankingu ELO;

¡       grupa C -“ zawodnicy bez rankingu ELO

5.      System rozgrywek:

¡          grupa A -“ szwajcarski na dystansie 9 rund

¡          grupy B i C -“ szwajcarski na dystansie 7 rund

6.      Tempo gry:

¡       grupa A -“ po 60 minut na cała partię dla zawodnika i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch od poczatku partii

¡       grupy B i C -“ po 30 minut na cała partię dla zawodnika i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch od poczatku partii

7.      Zgłoszenia:

¡       Sędzia główny

¡       Serwisy turniejowe

Ăź  grupa A -“ http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_4734/

Ăź  grupa B -“ http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_4735/

Ăź  grupa C -“ http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_4736/

8.      Program zawodów:

Data
Grupa A
Grupa B
Grupa C
4-5, 11-12 XI
 4-5 XI
 11-12 XI
04 XI
09:00 -“ zgłoszenia
09:00 -“ zgłoszenia
 
10:00 -“ I runda
10:00 -“ rundy I-IV
 
13:00 -“ II runda
 
 
16:00 -“ III runda
 
 
05 XI
10:00 -“ IV runda
10:00 -“ rundy V-VII
 
13:00 -“ V runda
 
 
11 XI
10:00 -“ VI runda
 
09:00 -“ zgłoszenia
13:00 -“ VII runda
 
10:00 -“ rundy I-IV
12 XI
10:00 -“ VIII runda
 
10:00 -“ rundy V-VII
13:00 -“ IX runda
 
 

9.      Kryteria punktacji pomocniczej

¡       sredni Buchholz

¡       pełny Buchholz

¡       progresja

10.  Wpisowe i opłata rankingowa

¡       grupa A -“ 80 zł

¡       grupa B -“ 70 zł

¡       grupa C -“ 60 zł

11.  Nagrody

¡       Puchary i medale za miejsca I-III

¡       Nagrody pieniężne dla 20% uczestników w grupach:

v A -“ za I miejsce 750 zł, II -“ 600 zł, III -“ 400 zł

v B -“ za I miejsce 600 zł, II -“ 450 zł, III -“ 300 zł

v C -“ za I miejsce 400 zł, II -“ 300 zł, III -“ 200 zł

12.  Informacje dodatkowe

¡       W zawodach obowiazuja aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.

¡       Turnieje A i B zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.

¡       W przypadku, gdy do grupy A zgłosi się mniej niż 12 zawodników, wówczas grupy A i B zostana połaczone; grupa powstała z połaczenia będzie grupa B.

¡       Zapis przebiegu partii obowiazuje zawodników urodzonych w 2009 roku i starszych.

¡       Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóŸnieniem większym niż 30 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.

¡       Opiekę wychowawcza podczas zawodów sprawuja rodzice/opiekunowie osób niepełnoletnich.

¡       Akceptujac komunikat organizacyjny uczestnicy turnieju wyrażaja zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia zawodów oraz publikacji wyników.

¡       Akceptujac komunikat organizacyjny uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszace wyrażaja zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznosciowych organizatora (np. do pamiatkowych galerii zdjęć z zawodów).

¡       Prawo interpretacji postanowień niniejszego komunikatu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów (w zakresie przepisów gry).

¡       Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator.

¡       Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów sa ostateczne.

/…/ Leszek Zega

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Podlaskie


Podlaski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje