użytkownik:
hasło:

zaloguj / zarejestruj (ale po co?)
XVI MIĘDZYNARODOWY INTEGRACYJNY TURNIEJ SZACHOWY,
20.11.2018 - 25.11.2018
Tempo gry:

Serwis

XVI MIĘDZYNARODOWY INTEGRACYJNY TURNIEJ SZACHOWY

Milówka, 19-25.11.2018
 
Komunikat organizacyjny
 

1. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY

ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice

sport@eurobeskidy.org.pl

www.lodygowice.org.pl   tel/fax 33 862 31 97

2. CEL TURNIEJU

- integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi,

- możliwosć podwyższenia kategorii szachowych i zdobycia międzynarodowego rankingu,

- eliminacja do Pucharu Polski,

- popularyzacja szachów w srodowisku osób niepełnosprawnych,

- promocja regionu,

- wyłonienie czołowych zawodników na arenie krajowej,

- pogłębienie swojej wiedzy szachowej.

3. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU

19 listopada - 25 listopada 2018 roku

Miejsce podane będzie po rozstrzygięciu konkursu

4. SYSTEM ROZGRYWEK

Turniej otwarty na dystansie 9 rund, rozgrywany systemem szwajcarskim.

Tempo gry: 90 minut na partię dla zawodnika oraz dodatkowo 30 sekund na każde posunięcie. Gra na zegarach elektronicznych.

TURNIEJ JEST WLICZANY DO RANKINGU FIDE.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

Łaczna kwota za turniej klasyfikowany w rankingu FIDE wynosi:

osoba niepełnosprawna - 50 zł (turniej) oraz dodatkowo 150 zł na obowiazkowe szkolenie (w tym materiały szkoleniowe)

osoba pełnosprawna - 200 zł (turniej) oraz dodatkowo 150 zł na obowiazkowe szkolenie (w tym materiały szkoleniowe)

Zawodnicy bez rankingu FIDE (dotyczy niepełnosprawnych!) dokonuja wpłaty powiększonej o 50 zł - tylko za zgoda Organizatora.

Dodatkowo w dniu przyjazdu zawodnicy uiszczaja opłatę organizacyjna w wysokosci 40 zł (opłata rejestracyjna do FIDE, opłata klasyfikacyjno-rankingowa, itp.).

6. NAGRODY

Organizator przewiduje nagrody osobno w klasyfikacji dla zawodników niepełnosprawnych (nagrody pieniężne i rzeczowe) oraz dla osób pełnosprawnych (nagrody pieniężne) co najmniej za miejsca I-VI. Ponadto przewidywane sa także nagrody specjalne.

Pula nagród gwarantowanych wynosi około 12 000 zł, z czego dla zawodników niepełnosprawnych około 9 000 zł i dla zawodników pełnosprawnych około 3 000 zł. Organizator czyni starania o wzrost puli nagród.

Nagrody obowiazkowo należy odbierać podczas dekoracji zwycięzców, w przeciwnym razie przechodza na rzecz Organizatora.

Każdy z uczestników otrzyma pamiatkowa koszulkę.

Zawodnik może otrzymać maksymalnie dwie nagrody, w tym jedna nagrodę specjalna.

7. ZGŁOSZENIA

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, przynależnosć klubowa (lub miejscowosć), kategorię szachowa, pełna datę urodzenia i obowiazkowo informację czy zawodnik jest niepełnosprawny.

Ilosć miejsc ograniczona do 112 (w tym maksymalnie 40 pełnosprawnych) - decyduje kolejnosć zgłoszeń i wpłat na konto Organizatora (w pierwszej kolejnosci przyjmowane będa osoby ze stopniem niepełnosprawnosci znacznym i umiarkowanym).

Lista osób zakwalifikowanych na turniej publikowana będzie na stronie http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_2452/

Rezygnacja z udziału w turnieju, zgłoszona po 10 listopada powoduje, że wpłata za turniej nie podlega zwrotowi (Organizator zwraca tylko opłatę dodatkowa).

Warunkiem udziału jest dokonanie dwóch wpłat na konto o numerze:

Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce:

71 8131 0005 0014 6421 2000 0050

z dopiskiem:

- " wpłata własna za udział w turnieju szachowym" ,

- " wpłata własna za udział w szkoleniu" .

Zawodnicy pełnosprawni wpłacaja do dnia 31 sierpnia 2017 (po tym terminie uruchomiona zostaje lista rezerwowa!!).

Zawodnicy niepełnosprawni wpłacaja do dnia 20 pazdziernika 2017.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie będzie się wiazać z dodatkowa opłata 50 zł wyższa od podanej w niniejszym Komunikacie (ale tylko w miarę wolnych miejsc).

Istnieje możliwosć zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkowa odpłatnoscia w wysokosci 150 zł. Ilosć pokoi jednoosobowych jest ograniczona.

Udział osoby towarzyszacej - wpłata na konto 700 zł.


8. UWAGI ORGANIZACYJNE

Przyjazd zawodników w dniu 20 listopada 2017 roku do godziny 20.00.

Zawodników niepełnosprawnych obowiazuje odpis lub decyzja o przyznaniu grupy KiZ. Dokument ten należy przesłać poczta, e-mailem lub faxem na adres Organizatora najpózniej do 10.11.2017. Brak orzeczenia skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w Turnieju, a wpłacone pieniadze za turniej przechodza na rzecz Organizatora.

Turniej dofinansowano ze srodków: MSiT i PFRON.

Informacji udziela:

    Sędzia główny Jacek Matlak - sędzia klasy międzynarodowej

tel. 609-945-637 e-mail: jacek_matlak@wp.pl

Sprzęt szachowy zabezpiecza Organizator.

Z czołowych szachownic będzie prowadzona transmisja partii.

Podczas trwania rundy będzie dostępny bezpłatny bufet (herbata, kawa, woda mineralna, itp.).

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Komunikacie.


PROGRAM (może ulec zmianie)

PONIEDZIAŁEK 20.11.2017

- godzina 12.00 - 19.30 - przyjazd zawodników i zakwaterowanie

- godzina 13.00 - 15.30 - obiad

- godzina 18.00 - 20.00 - kolacja

- godzina 20.30 - 21.00 - odprawa techniczna

- godzina 21.00 - 22.30 - szkolenie

WTOREK 21.11.2017

- godzina 07.45 - 08.30 - sniadanie

- godzina 08.50 - 09.00 - oficjalne otwarcie turnieju

- godzina 09.00 - ~13.00 - I runda

- godzina 13.00 - 14.00 - obiad

- godzina 15.00 - ~19.00 - II runda

- godzina 18.30 - 19.30 - kolacja

- godzina 20.00 - 22.00 - szkolenie

ŚRODA 22.11.2017

- godzina 07.45 - 08.30 - sniadanie

- godzina 09.00 - ~13.00 - III runda

- godzina 13.00 - 14.00 - obiad

- godzina 15.00 - ~19.00 - IV runda

- godzina 18.30 - 19.30 - kolacja

- godzina 20.00 - 22.00 - szkolenie

CZWARTEK 23.11.2017

- godzina 07.45 - 08.30 - sniadanie

- godzina 09.00 - ~12.00 - wycieczka

- godzina 13.00 - 14.00 - obiad

- godzina 15.00 - ~19.00 - V runda

- godzina 18.30 - 19.30 - kolacja

- godzina 20.00 - 22.00 - szkolenie

PIĄTEK 24.11.2017

- godzina 07.45 - 08.30 - sniadanie

- godzina 09.00 - ~13.00 - VI runda

- godzina 13.00 - 14.00 - obiad

- godzina 15.00 - ~19.00 - VII runda

- godzina 18.30 - 19.30 - kolacja

- godzina 20.00 - 22.00 - szkolenie

SOBOTA 25.11.2017

- godzina 07.45 - 08.30 - sniadanie

- godzina 09.00 - ~13.00 - VIII runda

- godzina 12.30 - 13.30 - obiad

- godzina 15.00 - ~18.00 - czas wolny

- godzina 19.00 - uroczysta kolacja

NIEDZIELA 26.11.2017

- godzina 07.45 - 08.30 - sniadanie

- godzina 09.00 - ~13.00 - IX runda

- godzina 12.30 - 13.30 - obiad

- godzina 14.00 - oficjalne zakończenie turnieju - rozdanie nagród

Organizator życzy uczestnikom Turnieju sportowej rywalizacji oraz miłych wrażeń


Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.
  • Baza komunikatów

woj. Śląskie

Herb
WZSzach Śląski Związek SzachowyBaza partii

...to tysiące partii do pobierania i oglądania online, a także szybki i wygodny sposób na wyszukiwanie interesujących rozgrywek

baza online, pobierz bazę

Kącik cytatów

"W partii szachów logika i wyobraźnia muszą iść w parze, uzupełniając się wzajemnie."

~Jose Raul Capablanca

Partnerzy


stat4u © Katalog Baz Szachowych
Piotr Szumilas 2011-2018

Polityka prywatnści · Polityka plików cookies