użytkownik:
hasło:

zaloguj / zarejestruj (ale po co?)
Sieradzka Liga Szachowa 2018 - Marzec,
Sieradz, ul.Tysiaclecia 3
24.03.2018
Tempo gry: 10' + 5''/ruch

Serwis

Sieradzka Liga Szachowa 2018

 Regulamin

 

 

1.Cel:

 

Umożliwienie podjęcia szachowej rywalizacji miłosnikom szachów regionu sieradzkiego.

 

2. Organizator:

Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiatka" Sieradz.

 

Osoby odpowiedzialne za organizację turniejów z ramienia UKS "Dziewiatka":

-   Tomasz Sowała

-   Dariusz Spętany

-   Andrzej Maciejczak

-   Radosław Galewski

 

3.  System i terminy rozgrywek:

 

Liga składa się z 9-ciu turniejów (zwanych dalej sesjami) rozgrywanych w ostatnia sobotę stycznia, lutego, marca, kwietnia, maja, czerwca, wrzesnia, pazdziernika i listopada. Szczegółowy terminarz rozgrywek będzie publikowany na stronie http://slsz2018.pl  .W przypadku zmiany terminu rozgrywania sesji Organizator zobowiazuje się do e-mailowego powiadomienia wszystkich zarejestrowanych uczestników Ligi najpózniej 7 dni przed planowym terminem.

 

4. Warunki uczestnictwa:

 

Udział w poszczególnych sesjach Ligi jest nieograniczony. Zapisy do turnieju odbywaja się  bezposrednio w dniu rozgrywek w godz. 8.30 - 8.55 (wpisowe 3 PLN). Pieniadze pochodzace z wpisowego zostana w całosci przeznaczone na ufundowanie nagród przewidzianych w pkt 11 i 12 niniejszego regulaminu.

Do turnieju nie będa dopuszczane osoby znajdujace się pod wpływem alkoholu lub innych srodków odurzajacych.

 

5. Miejsce i godziny rozgrywania sesji:

 

Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu, ul. Tysiaclecia 3. 

Start sesji godz. 09.00, zapisy w dniu rozgrywek w godz. 8.30 - 8.55. Przewidywane zakończenie godz. 13.00.

 

6. Tempo gry:

 

P\'10+5 (10 minut dla zawodnika + 5 sekund na ruch na rozegranie partii - tzw. szachy szybkie) - obowiazuja przepisy PZSz dot. szachów szybkich.

 

 

7. System rozgrywek sesji:

 

System szwajcarski komputerowy (program Chess Arbiter) na dystansie 7 rund . Lista startowa będzie sortowana przed kojarzeniem pierwszej rundy malejaco wg kryteriów: ranking Chess Arbitra/kategoria szachowa, ranking ELO, alfabetycznie . Losowania koloru bierek na stołach nieparzystych dokona zawodnik , który otrzyma nr 1 na liscie startowej . W przypadku udziału w sesji nie więcej niż 10 zawodników zastosowany będzie system kołowy tzw. "każdy z każdym". Sortowanie listy startowej - alfabetycznie.

 

8. Sędzia Główny:

 

Organizator zapewnia sędziowanie poszczególnych sesji. Sędzia sesji ma prawo uczestniczyć w turnieju.

 

9. Kolejnosć miejsc w sesjach:

 

Niezależnie od systemu rozgrywek podstawowym kryterium jest ilosć zdobytych punktów. W przypadku równej ilosci punktów o miejscu decyduja : 

-  w systemie szwajcarskim: sredni Bucholz, pełny Bucholz, progress , ilosć wygranych; 

-  w systemie kołowym: pełny Berger, ilosć zwycięstw, wynik bezposredniego pojedynku porównywanych zawodników;

 

Uwaga: W przypadku niemożliwosci ustalenia jednoznacznej kolejnosci przy zastosowaniu kryteriów wymienionych powyżej, lokata będzie uznana jako ex aequo ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikajacymi.

 

10.  Klasyfikacja generalna:

 

Klasyfikacja generalna będzie prowadzona w kategorii " open" . Uczestnik Ligi za zdobyte miejsce w poszczególnych sesjach otrzyma punkty ligowe (PL), odpowiednio za pierwsze miejsce tyle PL ilu zawodników bierze udział w sesji , za drugie 1 PL mniej itd. (ostatni zawodnik otrzyma 1 PL). Jesli w sesji wystapi przypadek opisany w uwadze do pkt. 9 wtedy PL będa dzielone . Podstawa do ustalenia kolejnosci w klasyfikacji generalnej będzie suma PL  zdobytych w siedmiu najlepszych sesjach. W przypadku równej ilosci zdobytych PL decydować będzie większa ilosć wyższych miejsc we wszystkich sesjach.

 

11.  Nagrody w klasyfikacji generalnej:

 

-  w kat. " open" - za I-III miejsce;

-  w kat. " junior" (junior/juniorka rocznik 2000 i młodszy) - za I-III miejsce;

Zależnie od sytuacji finansowej badz otrzymanego dofinansowania z zewnatrz Organizator może ufundować nagrody w dodatkowych kategoriach lub za dalsze miejsca. Nagrody w poszczególnych kategoriach sa niezależne. Nagrody w klasyfikacji generalnej będa uroczyscie wręczane na turnieju "Pamięci Sieradzkich Szachistów" odbywajacym się w styczniu kolejnego roku.

 

 

 

12.  Nagrody w poszczególnych sesjach:

 

-  w kat. " junior" (junior/juniorka rocznik 2000 i młodszy) :I miejsce - medal + dyplom, II-III miejsce - dyplomy.

 

Zależnie od sytuacji finansowej badz otrzymanego dofinansowania z zewnatrz Organizator może ufundować nagrody w dodatkowych kategoriach lub za dalsze miejsca. Nagrody za dana sesję będa wręczane na kolejnej sesji Ligi.

 

13. Publikacja wyników:

 

Wyniki poszczególnych sesji oraz klasyfikacja generalna będa publikowane na stronie http://slsz2018.pl. 

Sędzia zobowiazuje się do przesyłania wyników administratorowi strony w przeciagu 48 godz. od zakończenia sesji.

 

14. Uwagi końcowe:

 

Odpowiedzialnosć za pobyt na turnieju dzieci i młodzieży niepełnoletniej ponosza rodzice i opiekunowie; dojazd i powrót oraz ubezpieczenie organizowane sa przez zawodników i ich opiekunów we własnym zakresie. Udział osoby niepełnoletniej w cyklu turniejów SLSz 2018 jest równoznaczny z akceptacja niniejszego regulaminu przez jego rodziców/opiekunów prawnych. W kwestiach spornych i dotyczacych interpretacji zasad powyższego regulaminu ostateczna decyzja należy do Organizatora, który zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu w trakcie roku. Ostateczna decyzję w sprawach nieobjętych powyższym regulaminem podejmuje Organizator.

 

 

Organizator:

 

UKS " Dziewiatka" Sieradz

 


Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.
  • Baza komunikatów

woj. Łódzkie

Herb
WZSzach Łódzki Związek Szachowy


Baza partii

...to tysiące partii do pobierania i oglądania online, a także szybki i wygodny sposób na wyszukiwanie interesujących rozgrywek

baza online, pobierz bazę

Kącik cytatów

"Taktyka to wiedza co zrobić, gdy można coś zrobić. Strategia to wiedza co zrobić, gdy nie da się zrobić nic."

~Ksawery Tartakower

Partnerzy


stat4u © Katalog Baz Szachowych
Piotr Szumilas 2011-2016

Polityka plików cookies