użytkownik:
hasło:

zaloguj / zarejestruj (ale po co?)
I Grand Prix Starogardu Gdańskiego 2018,
Starogard Gd.; ul. Bp. K.Dominika 8
17.02.2018
Tempo gry: P'30

Serwis

Starogard. 2018-01-25

 

Regulamin

 Cykl turniejów Grand Prix Starogardu 2018 w szachach szybkich.

 

1.      Organizator: Sekcja szachowa Kociewskiego Parafialnego Klubu Sportowego " Cor

       Cordium" w Starogardzie Gd.

2.   Turnieje rozegrane zostana w KPKS " Cor Cordium" Starogard Gd.; 

        ul. Bp. K. Dominika 8.

3.   Pierwszy turniej cyklu rozegrany zostanie 17.02.2018., godz. 10.00.

      Ewentualne dodatkowe zapisy : godz. 9.30 - 9.45.

4.      Cykl obejmuje co najmniej 8 turniejów  rozgrywanych wg oddzielnego kalendarza, w   

      wyznaczone soboty.

      Zakłada się rozegranie 4 turniejów w okresie II - VI 2018 r. i 4 turniejów w okresie IX -  

          XII 2018 r.

 

Ogólne zasady rozgrywek.

 

1.   Zdobywca Grand Prix oraz Mistrzem Starogardu w szachach szybkich zostaje zawodnik, który uzyska największa ilosć punktów w szesciu najkorzystniej dla siebie zakończonych turniejach w punktacji Grand Prix.

      Punktacja Grand Prix oznacza sumę punktów uzyskanych podczas gry, plus punkty doliczane za pięć pierwszych miejsc uzyskanych w poszczególnych zawodach.

2.    Każdy turniej z założenia rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie pięciu rund, z następujacym zastrzeżeniem:

          - w przypadku gdy liczba uczestników będzie mniejsza niż 10, turniej rozegrany  

            zostanie systemem " każdy z każdym" ,  lub w eliminacyjnych grupach z finałem A i B.

3.   Czas gry  systemem szwajcarskim wynosi  30 min. dla zawodnika.

Przy innym systemie czas gry zostanie  odpowiednio zmieniony tak, aby turniej trwał jak dla systemu szwajcarskiego.

4.    O kolejnosci miejsc w każdym turnieju decyduje ilosć zdobytych punktów.

      Kryteria decydujace o kolejnosci miejsca w przypadku równej ilosci punktów dla punktacji Grand Prix różnia się od warunków rozstrzygajacych o kolejnosci nagród w poszczególnych turniejach.

      I tak:

a)      Dla podziału nagród w każdym turnieju ujmuje się po pierwsze ilosć zdobytych punktów.   

Jeżeli kilku zawodników posiada ta sama ilosć punktów, dzieli się odpowiednio fundusz   nagród przypadajacy na 3 pierwsze miejsca.

b)       Dla punktacji Grand Prix o miejscu w każdym turnieju, przy równej ilosci punktów, decyduja kolejno:

          -  przy systemie szwajcarskim;

·         sredni Bucholz

·         pełny Bucholz

·         ilosć zwycięstw

·         wynik bezposredniej partii z tym, że w przypadku remisu preferuje się grajacego czarnymi,

         -  przy systemie " każdy z każdym" ;

·         punkty Bergera

·         ilosć zwycięstw

·         wynik bezposredniej partii z tym, że w przypadku remisu preferuje się grajacego czarnymi.

5.  Jeżeli nadal zawodnicy będa dysponować równa iloscia punktów pomocniczych ( dla obu systemów) punkty za miejsca sumuje się i dzieli po równo na konkurujacych.

6.  Miejscom zajętym w oddzielnych turniejach  (w punktacji GP) przypisuje się dodatkowo punkty za 5 pierwszych miejsc.

     Wynosza one: 1,5 p. za I m.

                           1,2 p. za II m.

                           0,9 p. za III m.

                           0,6 p. za IV m.

                           0,3 p. za V m..

7.  Punkty uzyskane w turnieju o liczbie rund innej niż 5 zamieni się na tzw. punkty przeliczeniowe tzn. sprowadza się ich wartosć proporcjonalnie do pięciu możliwych do zdobycia punktów. Obliczona z tej proporcji wartosć zaokragla się do pierwszego miejsca po przecinku ( 0,05 zaokragla się do 0,1).

8. W przypadku równych wyników w generalnej klasyfikacji GP o I miejscu decyduje wynik   dodatkowej partii błyskawicznej. 

 

    Warunki uczestnictwa.

 

1.  W turnieju może uczestniczyć każda osoba umiejaca grać w szachy po opłaceniu wpisowego.

     Wpisowe wynosi::

         - seniorzy - 10 zł;

         - juniorzy - 5 zł.

         - juniorzy KPKS - 2 zł.

2.  Nagrody.

    a) Dla pojedynczego turnieju: fundusz nagród stanowi co najmniej 90% wpisowego, który dzieli się następujaco:

        - I miejsce - 40%

        - II miejsce - 30%

        - III miejsce - 20%

        - najlepszy nienagrodzony junior(ka) otrzymuje zwrot wpisowego.

        - najlepsza kobieta otrzymuje zwrot wpisowego.

    b) Zdobywcy 3 pierwszych miejsc w cyklu Grand Prix otrzymuja nagrody i dyplomy oraz w miarę możliwosci organizatora,  symboliczne nagrody pieniężne. Za pierwsze miejsce przewidziany jest dodatkowo puchar.  

Ponadto przewiduje się 3 nagrody rzeczowe i dyplomy dla najlepszych nienagrodzonych:

·         juniorów,

·          kobiety (dziewczyny) ,

·         szachisty/ szachistki ze Starogardu Gd.

3.  Finansowanie:

     Koszty imprezy pokrywa KPKS " Cor Cordium" , Urzad Miasta Starogard oraz uczestnicy turnieju poprzez wpisowe.

4.  Sędziowanie i  organizacja.

     - sędzia: do ustalenia, dopuszcza się wybranie przed turniejem 3-osobowego jury złożonego z najbardziej doswiadczonych  graczy. 

    - za sprawy organizacyjne z ramienia sekcji szachowej ‘Cor Cordium" odpowiada Andrzej Szarmach

5.   Sprawy porzadkowe.

        a) Na sali gry obowiazuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

        b) Należy zgłosić ewentualna nieobecnosć na kolejnej rundzie przed jej rozpoczęciem.

6.   Przepisy gry.

   a) W turnieju obowiazuja przepisy Kodeksu Szachowego oraz niniejszy regulamin.

b)                                                                                      b)                                          b) Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz wprowadzenia w nim

       zmian.

7.   Zawodnicy ubezpieczaja się we własnym zakresie.

 

                                                            Przygotował: Bolesław Ossowski, Andrzej Szarmach.


Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.
  • Baza komunikatów

woj. Pomorskie

Herb
WZSzach Pomorski Związek Szachowy


Baza turniejów

...to setki turniejów rozgrywanych na terenie kraju wraz z wynikami, partiami oraz galerią zdjęć

zakończone, nadchodzące, szukaj

Kącik cytatów

"Szachy są grą okrutną. Jeśli nie masz centrum to twój przeciwnik ma swobodną pozycję. Jeśli masz centrum, wtedy dopiero rzeczywiście musisz się o nie martwić."

~Siegbert Tarrasch

Partnerzy


stat4u © Katalog Baz Szachowych
Piotr Szumilas 2011-2016

Polityka plików cookies