użytkownik:
hasło:

zaloguj / zarejestruj (ale po co?)
XVI ZIMOWY OBÓZ SZKOLENIOWY I TURNIEJ MŁODE TALENTY,
Łagów, woj. lubuskie
17.02.2018 - 25.02.2018
Tempo gry:

Serwis

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XVI Zimowego Obozu Szkoleniowego i Turnieju Szachowego " Młode Talenty" , Łagów, 17 - 25.02.2018                        

 

 

 

I. Cel imprezy:

zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży, zgłoszony do Kuratorium Oswiaty woj. Lubuskiego

nauka gry w szachy dla poczatkujacych i zaawansowanych

podwyższanie kwalifikacji szachowych i popularyzacja dyscypliny

II. Organizatorzy:

Agencja 64 PLUS   www.agencja64.pl

KSZ " STILON" Gorzów Wlkp.    www.kszstilon.pl

UKS EL-TUR SP3 Bogatynia   www.szachy-bogatynia.pl

III. Termin:

17 - 25.02.2018.
Przyjazd w dniu 17.02 po godz. 15:00 (wyżywienie  od  kolacji 17.02 - do obiadu w dniu 25.02.2018)

Odbiór dzieci 25.02 do godziny 13:00.

IV. Miejsce:

zakwaterowanie i wyżywienie uczestników obozu w Osrodku Wypoczynkowym " DEFKA" (www.defka.com.pl) w Łagowie, ul. Chrobrego 13.

V. Warunki uczestnictwa:

wpłata 300 zł. zadatku (lub całej kwoty) na konto organizatora (pkt. VIII) do dn. 10.02.2018. W przypadku rezygnacji z obozu, zadatek nie podlega zwrotowi. Pisemne potwierdzenie udziału zawodnika prosimy przesyłać na załaczonej karcie  kwalifikacyjnej droga elektroniczna do dnia 10.02.2018 na adres:

Andrzej Modzelan: tel.606-921-188,  e-mail: anmodz@gmail.com

oryginał, podpisany przez prawnego opiekuna dziecka, należy dostarczyć w dniu przyjazdu,
VI. Charakterystyka zajęć:

w ramach obozu odbędzie się szkolenie w grupach liczacych 10-14 osób;
zajęcia będa prowadzone przez 3 godziny dziennie przez  doswiadczonych trenerów szachowych (m.in. Andrzej Modzelan, Aleksander Czerwoński, Grzegorz Murawski, Waldemar Gałażewski - dla zaawansowanych tematem głównym będa struktury z pionem izolowanym. Grupy będa tworzone z zawodników o zbliżonym poziomie umiejętnosci szachowych, z  uwzględnieniem wieku; wszyscy uczestnicy akcji zagraja w turniejach klasyfikacyjnych.

VII. Program dnia:

07:30 - 08:00 Pobudka
08:00 - 08:30 Śniadanie
08:30 - 09:00 Porzadki w pokojach

09:00 - 12:30 Zajęcia w grupach i rundy dla najmłodszych

13:00 - 13:30 Obiad

13:30 - 14:00 Dzwonimy do rodziców
14:00 - 16:00 Czas wolny      

16:00 - 18:00 Runda we wszystkich grupach

18:00 - 18:30 Kolacja

18:30 - 19:30 Samodzielna analiza rozegranych partii (pomoc trenerów)

19:30 - 21:30             Gry i zabawy swietlicowe (bilard, filmy DVD, tenis stołowy)

22:00 - 07:00             Cisza nocna

VIII. Finansowanie:

Koszt całkowity obozu - 900 zł.  można opłacić na miejscu lub przelewem na konto: AGENCJA 64 PLUS, ul. Chrobrego 20A/8, 66-400 Gorzów Wlkp. Idea Bank SA, nr 03 1950 0001 2006 0002 2547 0001.   

Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zaliczki.

IX. Koszt imprezy obejmuje:

zakwaterowanie i wyżywienie (3 posiłki + podwieczorek: m.in. ciasta własnego wypieku, owoce, budyń, kisiel)

szkolenie szachowe i opiekę pedagogiczno - wychowawcza

udział w turnieju klasyfikacyjnym, (opłatę rankingowa PZSzach. pokrywa organizator)

opiekę medyczna (pielęgniarka)

wycieczkę do Zamku Joanitów z XIV w. z przewodnikiem

korzystanie z sali gimnastycznej w pobliskiej szkole podstawowej

 

X. Uwagi końcowe:

wszyscy uczestnicy obozu, którzy pozytywnie zalicza egzamin sprawdzajacy, otrzymaja certyfikat ukończenia szkolenia i upominki,  a zwycięzcy turniejów puchary, dyplomy i nagrody  rzeczowe;

za zdolnosć zawodnika do startu, stan zdrowia oraz jego ubezpieczenie odpowiada jednostka delegujaca;

uczestnik obozu powinien być zaopatrzony w legitymację szkolna, przybory do pisania, zeszyt oraz strój i obuwie sportowe

koszt imprezy nie obejmuje transportu - będzie organizowany transport zbiorowy z Bogatyni i Gorzowa Wlkp.;

korzystanie z telefonów komórkowych wyłacznie w czasie przewidzianym, tj. 13.30 - 14.00

organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w komunikacie.

 

 

 

 

Agencja 64 PLUS

ul. Chrobrego 20A/8

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 607-806-152

 

KARTA  KWALIFIKACYJNA

 

 

SZACHOWY OBÓZ SZKOLENIOWY - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY " DEFKA" W ŁAGOWIE

 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU

1. Forma wypoczynku1)

  obóz szachowy

2. Termin wypoczynku 17 - 25.02.2018

3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku OW DEFKA, 66-220 Łagów, ul. Chrobrego 13

 (miejscowosć, data) (podpis organizatora wypoczynku)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

1. Imię (imiona) i nazwisko

ŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚ..ŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚ...ŚŚŚ.ŚŚ

2. Imiona i nazwiska rodziców

ŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚ..ŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚ..ŚŚ.ŚŚ

 

3. Data i miejsce urodzeniaŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚ.. Kategoria szachowa...ŚŚŚ.ŚŚ.

4. Adres zamieszkania ŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚ.ŚŚŚ..ŚŚŚ

5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców)

ŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚ.ŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚ.ŚŚ..ŚŚ

6. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku

ŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚ..ŚŚŚŚŚŚŚŚ

IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA

      WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU

Uczestnik przebywał w OW DEFKA, 66-220 Łagów, ul. Chrobrego 13

od dnia 17.02.2018 do dnia 25.02.2018

..........................................................................................................

               (data)                                           (podpis kierownika wypoczynku)

V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU   

    W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

(miejscowosć, data) (podpis kierownika wypoczynku)

VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE

UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

       (miejscowosć, data)                                   (podpis wychowawcy wypoczynku)

- - - - - - - - - - - - - - -

1) Własciwe zaznaczyć znakiem " X" .

2) W przypadku wypoczynku o charakterze wędrownym.

3) W przypadku uczestnika niepełnoletniego.

7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególnosci o

    potrzebach wynikajacych z niepełnosprawnosci, niedostosowania społecznego lub zagrożenia  

    niedostosowaniem społecznym

ŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚ

ŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚ

8. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie

    (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich    

    dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

    o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie ksiażeczki zdrowia z   

    aktualnym wpisem szczepień):

    tężec ŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚ..ŚŚŚŚŚŚŚŚŚ..Ś.

    błonica ŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚ.ŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚ..ŚŚŚŚŚŚŚ..

    dur ŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚ.ŚŚ.ŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚ.ŚŚ

    inne ŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚ..ŚŚŚ..

    oraz numer PESEL uczestnika wypoczynkuŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚ.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z pózn. zm.)

STWIERDZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM(ŁEM) SIĘ Z POWYŻSZYMI PUNKTAMI I DOKONAŁAM(ŁEM) ŚWIADOMEGO WYBORU ORAZ PODAŁAM(ŁEM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE WYPOCZYNKU. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO POKRYCIA PRZYJĘTYCH POWYŻEJ ZOBOWIĄZAŃ, W TYM EWENTUALNYCH KOSZTÓW ZAKUPU LEKÓW DLA MOJEGO DZIECKA.

Po zapoznaniu się z programem imprezy, zakresem usług i swiadczeń oraz cen i ogólnymi warunkami uczestnictwa, zgłaszam udział dziecka w placówce wypoczynku w miejscu i terminie podanym powyżej. Wyrażam dobrowolnie zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych firmy. Wiem, że przysługuje mi prawo wgladu do swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawa z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).

VII.ZAMÓWIENIA I POZOSTAŁE INFORMACJE

Oswiadczam:

     rezygnuję z wystawienia faktury          zamawiam wystawienie faktury

Proszę o wystawienie faktury dla:

.................................................................................................................................................

(dokładna  nazwa  nabywcy,  adres:  kod,  miejscowosć,  ulica,  nr  domu,  nr lok., NIP)

Upoważniam do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. Uwaga !  Faktury moga być wystawiane  

jedynie do 7 dnia  od zakończenia turnusu (obozu).

 

......................................... ..........................................................................................................

                (data)                                 (podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku)

VII. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA

       WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU

Postanawia się:

zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek

odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 

 

 

 

..........................................................................................................

                 (data)                                              (podpis organizatora wypoczynku)

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.
  • Baza komunikatów

woj. Lubuskie

Herb
WZSzach Lubuski Związek Szachowy


Baza zawodników

...to zbiór aktywnych szachistów z całej Polski pozwalający na przeglądanie ich statystyk rankingowych, debiutowych czy turniejowych

baza klubów, szukaj gracza

Kącik cytatów

"Remis może powstać nie tylko przez powtórzenie trzech ruchów, ale także przez wykonanie jednego słabszego."

~Ksawery Tartakower

Partnerzy


stat4u © Katalog Baz Szachowych
Piotr Szumilas 2011-2016

Polityka plików cookies