użytkownik:
hasło:

zaloguj / zarejestruj (ale po co?)
Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza oddziałów Gimnazjalnych w szachach szybkich,
Warszawa-Wesoła Gimnazjum 119 ul.Klimatyczna 1
18.11.2017
Tempo gry: P'15

Serwis

 

 

 

REGULAMIN

 Drużynowych Mistrzostw Mazowsza Oddziałów  Gimnazjalnych w Szachach Szybkich

Warszawa-Wesoła, 18.11.2017

 

 

I. Cele

·        Popularyzacja szachów wsród dzieci i młodzieży na Mazowszu.

·        Wyłonienie Drużynowego Mistrza Mazowsza Oddziałów Gimnazjalnych.

 

II. Organizatorzy:

                 UKS " Gambit" - Wesoła, Mazowiecki Zwiazek Szachowy

 

III. Termin i miejsce:

              18.11.2017r w godz. 10.00 - 17.00, Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa - Wesoła.

 

IV. Warunki uczestnictwa

  • W turnieju moga wziać udział drużyny reprezentujace mazowieckie  Odziały  Gimnazjalne przy szkołach podstawowych i licealnych, które zgłosza się na adres e-amil agabr@poczta.onet.pl do dnia  08.11.2017 i opłaca wpisowe w wysokosci 100 zł od drużyny (płatne w dniu rozgrywek). Zgłoszenia imienne składu zawodników dokonujemy do dnia 12 listopda.

Zgłoszenia drużyn po terminie będa możliwe ale wpisowe zwiększy się i wyniesie  120zł, a w dniu zawodów 150zł. Zgłoszenia nowych drużyn po terminie od 08.11.2017 oraz w dniu zawodów będa przyjmowane tylko po wczesniejszym uzgodnieniu z sędzia głównym.

 

·         Wszyscy zawodnicy drużyny musza być uczniami oddziału który reprezentuja. Zawodnicy powinni zabrać na zawody legitymacje.

     Uczniowie Oddziałów Gimnazjalnych nie moga być dołaczani do zespołów szkół podstawowych i licealnych.

·         Jedna szkoła może wystawić maksymalnie 3 drużyny.

·         Konieczne potwierdzenie obecnosci w dniu zawodów 18.11.2017 w godz. 8.30 - 9.30 oraz wypełnienie formularza zgłoszenia drużyny do zawodów.

·         Udział w turnieju wiaże się z akceptacja regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem ich uczestników do celów promocji i reklamy działań Organizatorów, Partnerów i Sponsorów Turnieju.

 

V. Finansowanie

 

·         Koszty organizacji zawodów ponosi organizator.

·         Koszty uczestnictwa w zawodach ponosza zawodnicy.

 

VI. Składy drużyn

  • Drużyna składa się z 4 zawodników: w tym minimum z jedna dziewczynka i minimum jednym chłopiecem
  • Drużyna może wystapić w 3 osobowym składzie.
  • Na szachownicy czwartej musi występować zawodniczka.
  • Na szachownicy 1-3 może zostać zgłoszona dziewczynka, jednakże pozbawia ja to prawa gry na szachownicy 4 dla dziewczynek.

·         Zgłoszenia składu zawodników dokonujemy przez internet: agabr@poczta.onet.pl. Zawodników zgłaszamy według numerów  szachownic na których będa grali.

·         Na 3 dni przed zawodami można będzie jeszcze dokonać zmiany składu lub kolejnosci zawodników.

·         Kolejnosć zawodników w drużynie zgłoszona poprzez wypełnienie druku w dniu zawodów, musi być zgodna z kolejnoscia w zgłoszeniu internetowym.

·         Drużyna może zgłosić  jednego rezerwowego zawodnika który będzie mogł zagrać na 3 szachownicy oraz jedna rezerwowa zawodniczkę przypisana do 4 szachownicy.

·         W dniu zawodów, ale przed ich rozpoczęciem, można będzie warunkowo dopisać nowego zawodnika, pod warunkiem, że którys z wczesniej zgłoszonych nie przyjedzie na zawody.

·         Kolejnosć drużyn przed pierwsza runda ustala się na podstawie srednich rankingów PZSzach. Podstawa  Rankingu jest Centralny Rejestr PZSzach lub wpis w legitymacji szachowej.

·         Zmianę składu drużyny w trakcje turnieju należy podać sędziemu najpózniej na 2 minuty przed rozpoczęciem kolejnej rundy, wypełniajac druk zgłoszenie składu na rundę.

·         W przypadku niezgłoszenia zmiany składu drużyny, obowiazuje skład podstawowy.

·         W przypadku rundy pierwszej - jesli drużyna nie zgłosi inaczej to zagra skład podstawowy, to jest złożony z zawodników znajdujacych się w głównym zgłoszeniu na miejscach 1-3 oraz najwyżej zgłoszonej dziewczynki.

·         Zawodnik nie może być zgłoszony do więcej niż jednej drużyny.

·         Warunkowo może zostać  dopuszczona  drużyna 2 osobowa. Tryb warunkowy oznacza brak mozliwosci zdobycia medali indywidualnych i drużynowych przez zawodników.

 

 

VII. System i tempo gry

 

· Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 8 rund.

· Tempo gry 15 min dla zawodnika.

 

 

VIII. Kolejnosć miejsc drużynowa

 

·               Suma punktów zdobytych przez wszystkich zawodników drużyny.

·               Duże punkty meczowe.

·               Suma punktów na pierwszej szachownicy

·               Suma punktów na czwartej szachownicy

·               Suma punktów na drugiej szachownicy

 

 

IX. Kolejnosć miejsc indywidualna

Zawodnik jest klasyfikowany na najniższej z szachownic na których wystapił.

Kolejnosć miejsc na szachownicach ustala się według następujacych kryteriów:

        liczba zdobytych punktów,

        miejsce drużyny.

 

X. Nagrody i wyróżnienia

Zwycięska Szkoła otrzymuje tytuł Drużynowego Mistrza Mazowsza Oddziałów Gimnazjalnych  w Szachach Szybkich.

Drużynowo

  I  miejsce:  Puchar  +  medale + dyplom + upominek

 II  miejsce:  Puchar  +  medale + dyplom+ upominek

III  miejsce:  Puchar  +  medale + dyplom+ upominek

 

- Indywidualnie na każdej szachownicy

   I   miejsce: medal + upominek

  II   miejsce: medal + upominek

 III   miejsce: medal. + upominek

 

XI. Informacje techniczne

 

·         Turniej rozgrywany będzie według przepisów gry FIDE dla szachów szybkich.

·         Na nieparzystych szachownicach kolorem białym graja zawodnicy drużyny umieszczonej w kojarzeniu na pierwszej pozycji (na pozostałych szachownicach zawodnicy tej drużyny graja kolorem czarnym).

·         Każda drużyna wyznacza kapitana drużyny, który jest odpowiedzialny za wypełnienie protokołu meczowego, oraz zgłoszenia składu drużyny.

·         Kapitanem drużyny może być : opiekun lub zawodnik.

·         Wyniki meczu należy zgłasić do sędziego głównego bezposrednio po meczu. Za zgłoszenie wyników odpowiedzialny jest kierownik drużyny grajacej na pierwszej szachownicy białymi.

·         Przybycie do stolika z opóznieniem większym niż 15 min powoduje przegrana.

 

·         Jesli w trakcie turnieju  w wyniku różnych nieprzewidzianych zdarzeń w  drużynie zostanie tylko dwóch grajacych zawodników to taka drużyna będzie mogła kontynuować zawody w trybie warunkowym co oznacza brak mozliwosci zdobycia medali  indywidualnych i drużynowych przez zawodników tej szkoły.

Jesli ilosć zgłoszonych oddziałów będzie mniejsza niż 8 to drużyny moga zostać dołaczone do grupy Szkół Ponadpodstawowych ale otrzymaja oddzielne puchary i medale.

·         Program zawodow może ulec niewielkiemu opóznieniu.

·         Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii Sędziego Głównego turnieju. O wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator lub Sędzia Główny.

·         Decyzje sędziego Głównego sa ostateczne.

 

XII. Ustalenia końcowe

·         W czasie zawodów będzie możliwosć odpłatnego zjedzenia dwu-daniowego obiadu w cenie 16 zł.

§        Warunkiem zakupienia jest zgłoszenie na e-mail agabr@poczta.onet.pl ilosci chętnych na zjedzenie obiadu w terminie do 11 listopada

§         Obowiazuje zmiana obuwia. Istnieje możliwosć zakupienia  ochraniaczy na obuwie w automacie.

·         Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczaja się we własnym zakresie.

·         Osoby niepełnoletnie przebywaja pod opieka i na odpowiedzialnosć rodziców, opiekunów, nauczycieli (osób pełnoletnich).

·         Każdy z uczestników ponosi odpowiedzialnosć za szkody materialne wyrzadzone przez ich zachowanie.

·         Zgłoszenie do turnieju oznacza akceptację wszelkich przepisów prawnych dotyczacych bezpieczeństwa przeciwpożarowych, oraz zasad bezpieczeństwa i porzadku.

·         Za stan zdrowia zawodnika i jego zdolnosć do udziału w zawodach odpowiada delegujaca szkoła.

·         Organizatorzy zastrzegaja sobie prawo dokonania zmian w regulaminie.

      

                        Dyrektor Turnieju                                            Sędzia Główny

                        Teresa Osypiuk                                       IA Agnieszka Brustman

 

 

 

 

 

 

 


Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.
  • Baza komunikatów

woj. Mazowieckie

Herb
WZSzach Mazowiecki Związek SzachowyBaza turniejów

...to setki turniejów rozgrywanych na terenie kraju wraz z wynikami, partiami oraz galerią zdjęć

zakończone, nadchodzące, szukaj

Kącik cytatów

"Są dwa rodzaje poświęceń: poprawne i... moje."

~Michaił Tal

Partnerzy


stat4u © Katalog Baz Szachowych
Piotr Szumilas 2011-2018

Polityka prywatnści · Polityka plików cookies