użytkownik:
hasło:

zaloguj / zarejestruj (ale po co?)
SIERADZKA LIGA SZACHOWA 2017 - WRZESIEŃ,
Sieradz
30.09.2017
Tempo gry: 10'+5''/pos.

Serwis

Sieradzka Liga Szachowa 2017

 Regulamin

 

 

 

1.Cel:

 

Umożliwienie podjęcia szachowej rywalizacji miłosnikom szachów regionu sieradzkiego.

 

2. Organizator:

Uczniowski Klub Sportowy " Dziewiatka" Sieradz.

 

Osoby odpowiedzialne za organizację turniejów z ramienia UKS" Dziewiatka" :

-   Tomasz Sowała

-   Dariusz Spętany

-   Andrzej Maciejczak

-   Radosław Galewski

 

3.  System i terminy rozgrywek:

 

Liga składa się z 9-ciu turniejów (zwanych dalej sesjami) rozgrywanych w ostatnia sobotę stycznia, lutego, marca, kwietnia, maja, czerwca, wrzesnia, pazdziernika i listopada. Szczegółowy terminarz rozgrywek będzie publikowany na stronie www.szachywsieradzu.pl.W przypadku zmiany terminu rozgrywania sesji Organizator zobowiazuje się do e-mailowego powiadomienia wszystkich zarejestrowanych uczestników Ligi najpózniej 7 dni przed planowym terminem.

 

4. Warunki uczestnictwa:

 

Udział w poszczególnych sesjach Ligi jest nieograniczony, obowiazuje wpisowe 3 PLN za udział w sesji uiszczone w dniu startu. Na wniosek sędziego sesji lub organizatora do turnieju nie będa dopuszczane osoby znajdujace się pod wpływem alkoholu lub innych srodków odurzajacych.

 

5. Miejsce i godziny rozgrywania sesji:

Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu, ul. Tysiaclecia 3.

 

Start sesji godz. 09.00, zapisy w dniu rozgrywek godz. 08.30-08.55. Przewidywane zakończenie godz. 13.00.

 

6. Tempo gry:

 

P\'10+5 (10 minut dla zawodnika + 5 sekund na ruch na rozegranie partii tzw. szachy szybkie) - obowiazuja przepisy PZSz dot. szachów szybkich.

 

7. System rozgrywek sesji:

 

System szwajcarski komputerowy (program Chess Arbiter) na dystansie 7 rund . Lista startowa będzie sortowana przed kojarzeniem pierwszej rundy malejaco wg kryteriów: ranking Chess Arbitra, kategoria szachowa, ranking ELO, alfabetycznie . Losowania koloru bierek na stołach nieparzystych dokona zawodnik , który otrzyma nr 1 na liscie startowej . W przypadku udziału w sesji nie więcej niż 10 zawodników zastosowany będzie system kołowy tzw. "każdy z każdym". Ustalenie listy startowej - alfabetycznie.

 

8. Sędzia Główny:

 

Organizator zapewnia sędziowanie poszczególnych sesji. Sędzia sesji ma prawo uczestniczyć w turnieju.


9. Kolejnosć miejsc w sesjach:

 

Niezależnie od systemu rozgrywek podstawowym kryterium jest ilosć zdobytych punktów. W przypadku równej ilosci punktów o miejscu decyduja :

 

-  w systemie szwajcarskim: sredni Bucholz, pełny Bucholz, progress , ilosć wygranych;

 

-  w systemie kołowym: pełny Berger, ilosć zwycięstw, wynik bezposredniego pojedynku porównywanych zawodników;

 

Uwaga: W przypadku niemożliwosci ustalenia jednoznacznej kolejnosci przy zastosowaniu kryteriów wymienionych powyżej, lokata będzie uznana jako ex aequo ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikajacymi.

 

10.  Klasyfikacja generalna:

 

Klasyfikacja generalna będzie prowadzona w kategorii " open" . Uczestnik Ligi za zdobyte miejsce w poszczególnych sesjach otrzyma punkty ligowe (PL), odpowiednio za pierwsze miejsce 30 PL , za drugie 29 PL itd. Jesli w sesji wystapi przypadek opisany w uwadze do pkt. 9 wtedy PL będa dzielone . Podstawa do ustalenia kolejnosci w klasyfikacji generalnej będzie suma zdobytych PL w siedmiu najlepszych wynikach uzyskanych z dziewięciu sesji. W przypadku równej ilosci zdobytych PL decydować będzie większa ilosć wyższych miejsc we wszystkich sesjach.

 

11.  Nagrody w klasyfikacji generalnej:

-  w kat. " open" - za I-III miejsce;

-  w kat. " junior/juniorka (rocznik 1999 i młodszy)" - za I-III miejsce;

-  w kat. " junior/juniorka (rocznik 2001-2003)" - za I-III miejsce;

-  w kat. " junior/juniorka (rocznik 2004-2006)" - za I-III miejsce;

-  w kat. " junior/juniorka (rocznik 2007 i młodszy)" - za I-III miejsce;

Kolor podswietlenia identyfikuje pierwszych 3 zawodników w danej kategorii.

 

Zależnie od sytuacji finansowej badz otrzymanego dofinansowania z zewnatrz Organizator może ufundować nagrody w dodatkowych kategoriach lub za dalsze miejsca. Nagrody w poszczególnych kategoriach sa niezależne.

 

12.  Nagrody w poszczególnych sesjach:

-  w kat. " junior/juniorka (rocznik 1999 i młodszy)" - za I-III miejsce;

-  w kat. " junior/juniorka (rocznik 2001-2003)" - za I-III miejsce;

-  w kat. " junior/juniorka (rocznik 2004-2006)" - za I-III miejsce;

-  w kat. " junior/juniorka (rocznik 2007 i młodszy)" - za I-III miejsce;

 

Zależnie od sytuacji finansowej badz otrzymanego dofinansowania z zewnatrz Organizator może ufundować nagrody w dodatkowych kategoriach lub za dalsze miejsca. Nagrody w poszczególnych kategoriach sa niezależne.

 

13. Publikacja wyników:

 

Wyniki poszczególnych sesji oraz klasyfikacja generalna będa publikowane na stronie szachysieradzkie.pl. Organizator zobowiazuje się do przesyłania wyników administratorowi strony w przeciagu 48 godz. od zakończenia sesji.

 

14. Uwagi końcowe:

 

Odpowiedzialnosć za pobyt na turnieju dzieci i młodzieży niepełnoletniej ponosza rodzice i opiekunowie; dojazd i powrót oraz ubezpieczenie organizowane sa przez zawodników i ich opiekunów we własnym zakresie. Udział osoby niepełnoletniej w cyklu turniejów SLSz 2017 jest równoznaczny z akceptacja niniejszego regulaminu przez jego rodziców/opiekunów prawnych. W kwestiach spornych i dotyczacych interpretacji zasad powyższego regulaminu ostateczna decyzja należy do Organizatora, który zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu w trakcie roku. Ostateczna decyzję w sprawach nieobjętych powyższym regulaminem podejmuje Organizator.

 

 

Organizator:

 

UKS " Dziewiatka" Sieradz


Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.
  • Baza komunikatów

woj. Łódzkie

Herb
WZSzach Łódzki Związek Szachowy


Baza partii

...to tysiące partii do pobierania i oglądania online, a także szybki i wygodny sposób na wyszukiwanie interesujących rozgrywek

baza online, pobierz bazę

Kącik cytatów

"Szachy są grą okrutną. Jeśli nie masz centrum to twój przeciwnik ma swobodną pozycję. Jeśli masz centrum, wtedy dopiero rzeczywiście musisz się o nie martwić."

~Siegbert Tarrasch

Partnerzy


stat4u © Katalog Baz Szachowych
Piotr Szumilas 2011-2016

Polityka plików cookies