użytkownik:
hasło:

zaloguj / zarejestruj (ale po co?)
XIX Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Juniorów do lat 10 - C10,
Wasilków
26.05.2017 - 28.05.2017
Tempo gry: 30' + 30'' na ruch

Serwis

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

XIX MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

JUNIOREK I JUNIORÓW DO LAT 18 W SZACHACH

 

1.      Cel

·       Wyłonienie mistrzów województwa podlaskiego juniorów w szachach na rok 2017.

·       Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportu szachowego wsród dzieci i młodzieży.

·       Umożliwienie zawodnikom zdobywania wyższych kategorii.

2.      Organizator

·        Podlaski Zwiazek Szachowy w Białymstoku ul. Łagodna 10, tel. 85 664 46 82, www.podlzwszach.net

·        Sędzia główny: Leszek Zega, kom. 722 334 038, e-mail: leszeg@wp.pl  

3.   Finansowanie

·       Urzad Marszałkowski Województwa Podlaskiego

·       Podlaski Zwiazek Szachowy w Białymstoku

4.   Termin i miejsce

·         26-28 maja 2017 roku

·         Kompleks Hotelowy Nad Zalewem

Wasilków k. Białegostoku, ul. Białostocka 94, tel. 85 718 52 40, fax 85 718 55 11

http://www.nadzalewem.jard.pl/ e-mail: nadzalewem@jard.pl 

5.   Uczestnictwo

·       Prawo startu maja obywatele polscy oraz obywatele państw UE zamieszkujacy w Polsce.

·       Konieczna jest przynależnosć do klubu z terenu województwa podlaskiego lub  zamieszkanie na terenie województwa podlaskiego.

·       Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie ważnej licencji zawodniczej PZSzach.

6. System rozgrywek

·       Zawody zostana rozegrane w 12 oddzielnych dla dziewczat i chłopców grupach:

ź  dziewczęta do lat 8 (rocznik 2009 i młodsze);

ź  chłopcy do lat 8 (rocznik 2009 i młodsi);

ź  dziewczęta do lat 10 (roczniki 2007-2008);

ź  chłopcy do lat 10 (roczniki 2007-2008);

ź  dziewczęta do lat 12 (roczniki 2005-2006);

ź  chłopcy do lat 12 (roczniki 2005-2006);

ź  dziewczęta do lat 14 (roczniki 2003-2004);

ź  chłopcy do lat 14 (roczniki 2003-2004);

ź  dziewczęta do lat 16 (roczniki 2001-2002);

ź  chłopcy do lat 16 (roczniki 2001-2002);

ź  dziewczęta do lat 18 (roczniki 1999-2000);

ź  chłopcy do lat 18 (roczniki 1999-2000).

·       W przypadku udziału w grupie 13 i więcej zawodników zawody zostana rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

·       W przypadku udziału 11-12 zawodników zawody zostana rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

·       W przypadku, gdy zgłosi się 7-10 zawodników obowiazuje system kołowy.

·       W przypadku, gdy zgłosi się 5-6 zawodników obowiazuje system dwukołowy.

·       W przypadku, gdy zgłosi się 3-4 zawodników obowiazuje system trzykołowy.

·       W przypadku małej liczby uczestników dopuszcza się łaczenie zawodników z sasiednich grup wiekowych w jeden turniej. Połaczone w ten sposób grupy moga rozegrać turniej wyłacznie systemem kołowym. Wówczas ustalenie kolejnosci miejsc zawodników w poszczególnych grupach wiekowych odbywa się po uwzględnieniu partii pomiędzy zainteresowanymi zawodnikami jednej grupy wiekowej.

7.   Zgłoszenia

·       Zgłoszenia udziału dokonuja kluby lub rodzice na adres elektroniczny albo telefoniczny sędziego głównego w terminie do dnia 16 maja 2017 roku.

·       Zgłoszenia można dokonać na stronach poszczególnych grup:

ź  dziewczęta do lat 08 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_1692/

ź  dziewczęta do lat 10 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_1693/

ź  dziewczęta do lat 12 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_1694/

ź  dziewczęta do lat 14 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_1695/

ź  dziewczęta do lat 16 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_1696/

ź  dziewczęta do lat 18 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_1697/

ź  chłopcy do lat 08 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_1698/

ź  chłopcy do lat 10 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_1699/

ź  chłopcy do lat 12 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_1700/

ź  chłopcy do lat 14 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_1701/

ź  chłopcy do lat 16 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_1702/

ź  chłopcy do lat 18 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_1703/

8. Tempo gry

·       Po 30 minut na cała partię dla każdego zawodnika i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch od poczatku partii

9.      Ocena wyników

·       W przypadku systemu szwajcarskiego o kolejnosci miejsc decyduje:

ź  suma zdobytych punktów,

ź  wartosciowanie srednie Buchholza,

ź  wartosciowanie pełne Buchholza,

ź  liczba zwycięstw,

ź  wynik bezposredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami.

ź  ranking sredni przeciwników.

·       W przypadku systemu kołowego lub wielokołowego o kolejnosci miejsc decyduje:

ź  suma zdobytych punktów,

ź  punktacja Sonneborna-Bergera,

ź  rozszerzony system Koyi,

ź  liczba zwycięstw,

ź  wynik bezposredniej partii.

·       W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie powyższych kryteriów o podziale medali  zadecyduje dogrywka na zasadach ustalonych przez sędziego głównego; inne lokaty będa dzielone.

·       Wyniki klasyfikacji drużynowej zostana ustalone po zsumowaniu punktów za miejsca I-VIII w grupach wiekowych: I - 9, II - 7, III - 6, IV - 5, V - 4, VI - 3, VII - 2, VIII - 1.

10.  Terminarz turnieju

·       26 maja 2017 r. (piatek):

ź  10:00-10:45 - wywieszenie list startowych i kojarzeń I rundy

ź  10:45 - otwarcie

ź  11:00 - I runda

ź  12:45-14:00 - obiad

ź  14:15 - II runda                              

ź  16:45 - III runda   

ź  18:30-20:00 - kolacja

·       27 maja 2017 r. (sobota):

ź  07:30-09:00 - sniadanie

ź  09:00 - IV runda                                                                        

ź  11:30 - V runda

ź  12:45-14:00 - obiad

ź  14:15 - VI runda         

ź  16:45 - VII runda                         

ź  18:30-20:00 - kolacja

·       28 maja 2017 r. (niedziela):

ź  07:30-09:00 - sniadanie

ź  09:00 - VIII runda                                                                        

ź  11:30 - IX runda

ź  12:45-14:00 - obiad

ź  14:15 - zakończenie        

11.  Zakwaterowanie i wyżywienie

·       Kompleks Hotelowy Nad Zalewem gwarantuje pełna obsługę w zakresie usług noclegowych i gastronomicznych.

·       Kompleks oferuje pokoje w trzech standardach. Mieszcza się one w trzech budynkach A, B i C, znajdujacych się obok siebie: 4 pokoje 1-osobowe, 58 pokoi 2-osobowych, 8 pokoi 3-osobowych, 15 pokoi 4-osobowych, apartamenty, dostawki. Pokoje wyposażone sa w WC i prysznic. Większosć pokoi wyposażona jest w TV i telefon.

·       Koszt zakwaterowania i wyżywienia wynosi od osoby:

ź  w budynku B - 175 zł (słownie: sto siedemdziesiat pięć);

ź  w budynku A - 185 zł (słownie: sto osiemdziesiat pięć);

ź  w budynku C - 205 zł (słownie: dwiescie pięć).

·       Powyższy koszt obejmuje dwa noclegi oraz wyżywienie od obiadu w dniu 26 maja 2017 r. do obiadu w dniu 28 maja 2017 r.

·        Koszt obiadu wynosi 15 zł.

·        Nie przewiduje się możliwosci opłaty za krótszy pobyt lub zwrotu za niewykorzystane swiadczenia noclegowe lub żywieniowe.

·        Uczestnicy MWJ w dniu przyjazdu będa kwaterowani w pokojach od godziny 09:00, natomiast w dniu wyjazdu zobowiazuja się opuscić obiekt do godziny 15:00.

·        Wczesniejsze zakwaterowanie albo przedłużenie pobytu w pokoju w dniu wyjazdu możliwe będzie po uzgodnieniu na miejscu z recepcja.

·        Rezerwacje zakwaterowania i wyżywienia będa przyjmowane pod adresem: Kompleks Hotelowy Nad Zalewem, Wasilków k. Białegostoku

http://www.nadzalewem.jard.pl/index.php5?content=rezerwacja

·       Rezerwacja telefoniczna pod numerem 85 718 52 40.

·       Termin rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia uczestników MWJ upływa w dniu 10 maja 2017 r.

·       Rezerwacja zakwaterowania i wyżywienia w terminie pózniejszym będzie możliwa tylko w przypadku posiadania wolnych miejsc.

·       Pełnej opłaty za pobyt dokonujmy gotówka na miejscu w dniu przyjazdu.

12.  Finansowanie

·       Koszty organizacji ponosi organizator.

·       Koszty uczestnictwa ponosza kluby delegujace zawodników lub rodzice.

·       Opłata startowa wynosi 40 zł od zawodnika.

·       Opłata rankingowa wynosi 20 zł od zawodnika.

·       Opłatę rankingowa i startowa należy wpłacić na konto Podlaskiego Zwiazku Szachowego (Bank Pekao SA nr 89 1240 5211 1111 0000 4930 0891) do dnia 16 maja 2017 r.

·       W przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.

13.  Nagrody i wyróżnienia

·       Zawodnicy, którzy zajma miejsca I-III otrzymuja puchary i medale.

·       Nagrody pieniężne we wszystkich grupach: I - 300 zł, II - 250 zł, III - 200 zł, IV - 150 zł, V - 120 zł, VI - 100 zł

·       Dyplomy dla wszystkich uczestników.

·       Kluby, które zajma miejsca I-III w klasyfikacji drużynowej otrzymaja puchary;  dyplomy dla wszystkich klubów.

14.  Sędziowanie

·       W zawodach obowiazuja aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.

·       Mistrzostwa prowadzi sędzia główny, posiadajacy minimum klasę państwowa, przy pomocy sędziów  asystentów, posiadajacych co najmniej II klasę sędziowska.

·       Sędziego głównego wyznacza organizator.

·       Sędziów asystentów wyznacza sędzia główny, w porozumieniu z organizatorem.

·       Wszyscy sędziowie musza posiadać aktualna licencję sędziowska oraz opłatę roczna uprawniajaca do sędziowania zawodów w danym roku.

·       Od decyzji sędziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do sędziego  głównego.

·       Decyzje podjęte przez sędziego głównego sa ostateczne. Służy od nich jedynie zażalenie do  Kolegium Sędziów Podl. Zw. Szach.

·        Zawodnicy nie musza potwierdzać swojego udziału przed zawodami.

·       Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóznieniem większym niż 15 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.

·       W Mistrzostwach obowiazuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 40 posunięcia  czarnych. Zawodnicy łamiacy zakaz będa karani porażka. Zawodnik, któremu zaproponowano  remis przed 40. posunięciem czarnych powinien przywołać sędziego. Jego przeciwnik powinien zostać ukarany zgodnie z przepisami gry.

·       Obowiazuje prowadzenie zapisu partii do ostatniego posunięcia. Z prowadzenia zapisu zwolnieni  sa zawodnicy urodzeni w 2010 roku i młodsi; sędzia zmniejsza im czas do 20 minut na cała partię i  dodatkowo po 20 sekund na każdy ruch od poczatku partii.

·       Wszystkie grupy Mistrzostw sa zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.

·       Uczestnicy nieobecni na pierwszej rundzie będa wycofani z turnieju.

15.  Sprawy wychowawcze

·       Opiekę wychowawcza podczas zawodów sprawuja rodzice, szkoleniowcy i opiekunowie z klubów, we współpracy z organizatorem.

·       Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi i opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów.

16.  Postanowienia końcowe

·       Za zdolnosć zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub rodzice zawodnika.

·       Akceptujac regulamin uczestnik turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.

·       Akceptujac regulamin uczestnik turnieju oraz osoby towarzyszace wyrażaja zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznosciowych organizatora (np. do pamiatkowych galerii zdjęć z imprezy).

·       Obowiazuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urzadzeń elektronicznych pod rygorem:

ź  dla zawodników - przegrania partii;

ź  dla innych osób - zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.

·       Organizator na bieżaco publikuje w Internecie wszystkie wyniki rozgrywek.

·       Prawo interpretacji postanowień niniejszego regulaminu/komunikatu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów (w zakresie przepisów gry).

·       Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator.

                                                                                                            /Ś/ Leszek Zega, prezes


Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.
  • Baza komunikatów

woj. Podlaskie

Herb
WZSzach Podlaski Związek SzachowyBaza partii

...to tysiące partii do pobierania i oglądania online, a także szybki i wygodny sposób na wyszukiwanie interesujących rozgrywek

baza online, pobierz bazę

Kącik cytatów

"Taktyka to wiedza co zrobić, gdy można coś zrobić. Strategia to wiedza co zrobić, gdy nie da się zrobić nic."

~Ksawery Tartakower

Partnerzy


stat4u © Katalog Baz Szachowych
Piotr Szumilas 2011-2018

Polityka prywatnści · Polityka plików cookies