użytkownik:
hasło:

zaloguj / zarejestruj (ale po co?)
XVI Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Szachowy dla dzieci
Grupa B (do lat 10)
,
Szkoła Podstawowa Nr 12, Gliwice ul. Kopernika 63 (os. Kopernik)
02.12.2017
Tempo gry: P'15

Serwis

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

XIV OGÓLNOPOLSKIEGO MIKOŁAJKOWEGO

TURNIEJU SZACHOWEGO DLA DZIECI

1. ORGANIZATOR

• Sekcja Szachowa Klubu Środowiskowego AZS Politechniki Ślaskiej w Gliwicach

2. WSPÓŁORGANIZATORZY

• Miasto Gliwice

• Urzad Marszałkowski w Katowicach

• Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Gliwicach / Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Mikołaja Kopernika

• Rada Osiedla Kopernika

3. PATRONAT MEDIALNY

• Tygodnik Obywatelski "Nowiny Gliwickie"

4. CEL TURNIEJU

• umożliwienie kontaktów dzieci i młodzieży

• promocja miasta Gliwice, Województwa Ślaskiego

• popularyzacja sportu szachowego w Gliwicach

• wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników

5. TERMIN 5 (sobota) grudzień 2015r.

6. MIEJSCE Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Gliwicach / Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Mikołaja Kopernika

przy ul. Kopernika 63 (osiedle Kopernik)

7. WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnictwo w zawodach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody zawodnika na przetwarzanie jego danych osobowych

(w tym gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie), a także na wprowadzenie ich do systemów informatycznych w ramach realizacji zadania (zgodnie z art. 23, ust. 1, pkt.1 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych

Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z pózn. zm.).

a) Nadesłanie (wstępnego) zgłoszenia do 3 grudnia br. na adres e-mail: jkocela@op.pl , telefonicznie: 603706117

lub na stronie serwisu http://www.chessarbiter.com/

W zgłoszeniu należy podać: Nazwisko i Imię, Data urodzenia, Nazwa Klubu (przedszkola, szkoły), Kategoria szachowa

W przypadku zmiany grupy wiekowej młodszej na starsza zaznaczyć ten fakt w zgłoszeniu.

UWAGA: Dokonanie wstępnego zgłoszenia po terminie jest możliwe za zgoda Organizatora.

Nie dotyczy dzieci i młodzieży z Gliwic, które moga zgłaszać się w dniu zawodów w godz. 845÷930.

b) Potwierdzenie zgłoszenia do godz. 930 (zamknięcie listy startowej) i opłacenie wpisowego - 25 zł w Biurze Zawodów

c) Udział w turnieju po zamknięciu listy startowej jest możliwy od 2 rundy

d) Posiadanie legitymacji szkolnej, szachowej

8. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

Turniej indywidualny - system szwajcarski - 9 rundowy w grupach wiekowych:

Grupa A (dziewczęta i chłopcy) - rocznik 2007 i młodsi (do lat 8)

Grupa B (dziewczęta i chłopcy) - rocznik 2005 i młodsi (do lat 10)

Grupa C (dziewczęta i chłopcy) - rocznik 2002 i młodsi (do lat 13)

Grupa D (dziewczęta i chłopcy) - rocznik 1999 i młodsi (do lat 16)

Tempo gry - 15 minut na partię dla każdego zawodnika

Program zawodów:

godz. 845÷930 - przyjmowanie zgłoszeń, potwierdzenie udziału

godz. 930÷945 - wywieszenie i weryfikacja list startowych

godz. 945÷1000 - oficjalne otwarcie turnieju

godz. 1000 ÷1530 - rundy I-IX

godz. 1600 - zakończenie zawodów, wręczenie nagród

9. NAGRODY

• za miejsca 1¸3 poszczególnych grup (osobno dziewczęta i chłopcy): puchary, medale, dyplomy

• 50 % uczestników (osobno dziewczęta i chłopcy) otrzymuje nagrody rzeczowe w każdej grupie wiekowej

• nagroda rzeczowa, dyplom dla najmłodszej uczestniczki i najmłodszego uczestnika

• wszyscy uczestnicy otrzymaja paczki ze słodyczami

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W turnieju obowiazuja aktualne przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. Kojarzenie komputerowe.

Za zdolnosć zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub delegujacy swoja reprezentację, rodzic. Organizatorzy zastrzegaja sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Zapraszamy wszystkich miłosników gry szachowej !

ORGANIZATORZY


Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.
  • Baza komunikatów

woj. Śląskie

Herb
WZSzach Śląski Związek Szachowy


Baza turniejów

...to setki turniejów rozgrywanych na terenie kraju wraz z wynikami, partiami oraz galerią zdjęć

zakończone, nadchodzące, szukaj

Kącik cytatów

"Jeśli chcesz zniszczyć człowieka, naucz go grać w szachy."

~Oscar Wilde

Partnerzy


stat4u © Katalog Baz Szachowych
Piotr Szumilas 2011-2016

Polityka plików cookies