użytkownik:
hasło:

zaloguj / zarejestruj (ale po co?)
VIII Grand-Prix Tczewa 2017,
Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie
12.11.2017
Tempo gry: 10' + 05'' na ruch

Serwis

 

GRAND PRIX TCZEWA 2016r

1.   Organizator:Uczniowski Klub Sportowy " Centrum" Tczew przy współpracy Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.

2. Turniej zostanie rozegrany w siedzibie Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie
     ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10.         

 

 Celem turnieju jest:

 - Konfrontacja szachowa z szachistami wyższej kategorii.  

  - Popularyzacja królewskiej gry oraz promowanie szachów w społecznosci Tczewskiej,  

    jak również możliwosć zwiedzania i podziwiania uroków miasta Tczew.

   - Zawieranie znajomosci i przyjazni między zawodnikami.

3. Cykl turniejów składa się z osmiu turniejów rozgrywanych według oddzielnego kalendarza. Zwycięzca Grand Prix zostaje zawodnik, który uzyska największa ilosć punktów w szesciu najkorzystniej dla siebie zakończonych turniejach. Kolejnosć miejsc w przypadku równej ilosci punktów:

     - większa ilosć punktów GP

     - mniejsza liczba rozegranych w roku turniejów.

     - niższy ranking FIDE szachów szybkich

4. Każdy oddzielny turniej jest także ogólnodostępny. Rozegrany zostanie jako

     turniej szachów szybkich - 10\' + 05\'\' na ruch lub P'15, w zależnosci od ilosci
     uczestników. Systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund

     Kojarzenie komputerowe programem "ChessArbiter Pro 2016".

     Punktacja zasadnicza: suma punktów

     Kolejnosć miejsc w przypadku równej ilosci punktów:

     - sredni Buchholz

     - pełny Buchholz

     - większa ilosć zwycięstw.

     - progress

     - sredni ranking przeciwników
5.
Rozpoczęcie każdego turnieju o godz. 10:00

      Zapisy na stronie: http://www.chessarbiter.com/

      Potwierdzenie uczestnictwa od godz. 9:20 do 9:50

      Odprawa techniczna 9:50 Obecnosć obowiazkowa.

      Organizator zapewnia grę wszystkim zapisanym na stronie chessarbiter i umieszczonych na liscie startowej.

6. Warunki uczestnictwa:

    Zawodnicy zgłoszeni na stronie internetowej http://www.chessarbiter.com/     

     W wyjatkowych przypadkach  bezposrednio przed turniejem

     Wpisowe:    20 zł - Seniorzy

                       10 zł - Seniorzy > 65 lat; Juniorzy do lat 18;

                              członkowie klubu z opłaconymi składkami.               

7. Do punktacji Grand Prix zalicza się sumę punktów zdobytych w danym turnieju +

     punkty dodatkowe, którymi premiowane jest zajęcie pierwszych 4 miejsc w

    turnieju i dalszych z ta sama iloscia pkt. co czwarte miejsce. Wynosza one: 1,5 pkt za I miejsce; 1,0 pkt za II miejsce; 0,5 pkt III miejsce; 0,5 pkt IV miejsce.

8. Nagrody:

  A) - w każdym turnieju wyznacza się 3 nagrody pieniężne.

          I miejsce 30% wpisowego

         II miejsce 20% wpisowego

        III miejsce 10% wpisowego

             13% wpisowego przeznacza się na koniec cyklu turniejów GP Tczewa

W zależnosci od wsparcia Starostwa Powiatu Tczewskiego na podsumowanie osmiu turniejów przewidziane sa nagrody rzeczowe.

9. W trakcie zawodów obowiazuja aktualne przepisy FIDE; Kodeksu Szachowego i niniejszego Regulaminu.

10. Organizatorzy zastrzegaja sobie prawo interpretacji regulaminu oraz możliwosć wprowadzenia zmian.

 Uwagi Końcowe

- Zgłoszenie do turnieju jest traktowane, jako zaakceptowanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody, przez zgłaszajacego na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów w celach informacyjno - marketingowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U.Nr. 133, poz.883, z pózniejszymi zmianami)

 - Zawodnikom nie wolno podejmować działań przyczyniajacych się do złej reputacji gry w szachy

  - Decyzje sędziego głównego w trakcie rozgrywania Grand Prix sa ostateczne.

 - Za zdolnosć zawodnika do startu, stan zdrowia i ubezpieczenie odpowiada zawodnik lub osoby delegujace.

 - Obecnosć na odprawie technicznej jest obowiazkowa, w przypadku nieobecnosci zawodnik może zostać 
   dopuszczony do gry od II rundy.

 - Nieodebrane nagrody po zakończeniu turnieju przechodza na rzecz organizatora.

 - Zastrzegamy sobie prawo niedopuszczenia do udziału zawodników bez podania przyczyn.

 - Telefony komórkowe i inne urzadzenia wydobywajace dzwięk wyłaczone.

 - Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiazani sa do przestrzegania powyższego

      Regulaminu oraz Regulaminu Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.

- Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów   audiowizualnych zrealizowanych podczas Turnieju, a w szczególnosci zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dzwiękowych przedstawiajacych uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.


Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.
  • Baza komunikatów

woj. Pomorskie

Herb
WZSzach Pomorski Związek Szachowy


Baza zawodników

...to zbiór aktywnych szachistów z całej Polski pozwalający na przeglądanie ich statystyk rankingowych, debiutowych czy turniejowych

baza klubów, szukaj gracza

Kącik cytatów

"Jak długo mój przeciwnik ma okazję do popełnienia błędu, tak długo mogę liczyć na sukces."

~Emanuel Lasker

Partnerzy


stat4u © Katalog Baz Szachowych
Piotr Szumilas 2011-2016

Polityka plików cookies