użytkownik:
hasło:

zaloguj / zarejestruj (ale po co?)
VI Grand-Prix Tczewa 2017 r,
Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie
24.09.2017
Tempo gry: 10' + 05'' na ruch

Serwis

 

GRAND PRIX TCZEWA 2016r

1.   Organizator:Uczniowski Klub Sportowy " Centrum" Tczew przy współpracy Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.

2. Turniej zostanie rozegrany w siedzibie Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie
     ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10.         

 

 Celem turnieju jest:

 - Konfrontacja szachowa z szachistami wyższej kategorii.  

  - Popularyzacja królewskiej gry oraz promowanie szachów w społecznosci Tczewskiej,  

    jak również możliwosć zwiedzania i podziwiania uroków miasta Tczew.

   - Zawieranie znajomosci i przyjazni między zawodnikami.

3. Cykl turniejów składa się z osmiu turniejów rozgrywanych według oddzielnego kalendarza. Zwycięzca Grand Prix zostaje zawodnik, który uzyska największa ilosć punktów w szesciu najkorzystniej dla siebie zakończonych turniejach. Kolejnosć miejsc w przypadku równej ilosci punktów:

     - większa ilosć punktów GP

     - mniejsza liczba rozegranych w roku turniejów.

     - niższy ranking FIDE szachów szybkich

4. Każdy oddzielny turniej jest także ogólnodostępny. Rozegrany zostanie jako

     turniej szachów szybkich - 10\' + 05\'\' na ruch lub P'15, w zależnosci od ilosci
     uczestników. Systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund

     Kojarzenie komputerowe programem "ChessArbiter Pro 2016".

     Punktacja zasadnicza: suma punktów

     Kolejnosć miejsc w przypadku równej ilosci punktów:

     - sredni Buchholz

     - pełny Buchholz

     - większa ilosć zwycięstw.

     - progress

     - sredni ranking przeciwników
5.
Rozpoczęcie każdego turnieju o godz. 10:00

      Zapisy na stronie: http://www.chessarbiter.com/

      Potwierdzenie uczestnictwa od godz. 9:20 do 9:50

      Odprawa techniczna 9:50 Obecnosć obowiazkowa.

      Organizator zapewnia grę wszystkim zapisanym na stronie chessarbiter i umieszczonych na liscie startowej.

6. Warunki uczestnictwa:

    Zawodnicy zgłoszeni na stronie internetowej http://www.chessarbiter.com/     

     W wyjatkowych przypadkach  bezposrednio przed turniejem

     Wpisowe:    20 zł - Seniorzy

                       10 zł - Seniorzy > 65 lat; Juniorzy do lat 18;

                              członkowie klubu z opłaconymi składkami.               

7. Do punktacji Grand Prix zalicza się sumę punktów zdobytych w danym turnieju +

     punkty dodatkowe, którymi premiowane jest zajęcie pierwszych 4 miejsc w

    turnieju i dalszych z ta sama iloscia pkt. co czwarte miejsce. Wynosza one: 1,5 pkt za I miejsce; 1,0 pkt za II miejsce; 0,5 pkt III miejsce; 0,5 pkt IV miejsce.

8. Nagrody:

  A) - w każdym turnieju wyznacza się 3 nagrody pieniężne.

          I miejsce 30% wpisowego

         II miejsce 20% wpisowego

        III miejsce 10% wpisowego

             13% wpisowego przeznacza się na koniec cyklu turniejów GP Tczewa

W zależnosci od wsparcia Starostwa Powiatu Tczewskiego na podsumowanie osmiu turniejów przewidziane sa nagrody rzeczowe.

9. W trakcie zawodów obowiazuja aktualne przepisy FIDE; Kodeksu Szachowego i niniejszego Regulaminu.

10. Organizatorzy zastrzegaja sobie prawo interpretacji regulaminu oraz możliwosć wprowadzenia zmian.

 Uwagi Końcowe

- Zgłoszenie do turnieju jest traktowane, jako zaakceptowanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody, przez zgłaszajacego na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów w celach informacyjno - marketingowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U.Nr. 133, poz.883, z pózniejszymi zmianami)

 - Zawodnikom nie wolno podejmować działań przyczyniajacych się do złej reputacji gry w szachy

  - Decyzje sędziego głównego w trakcie rozgrywania Grand Prix sa ostateczne.

 - Za zdolnosć zawodnika do startu, stan zdrowia i ubezpieczenie odpowiada zawodnik lub osoby delegujace.

 - Obecnosć na odprawie technicznej jest obowiazkowa, w przypadku nieobecnosci zawodnik może zostać 
   dopuszczony do gry od II rundy.

 - Nieodebrane nagrody po zakończeniu turnieju przechodza na rzecz organizatora.

 - Zastrzegamy sobie prawo niedopuszczenia do udziału zawodników bez podania przyczyn.

 - Telefony komórkowe i inne urzadzenia wydobywajace dzwięk wyłaczone.

 - Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiazani sa do przestrzegania powyższego

      Regulaminu oraz Regulaminu Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.

- Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów   audiowizualnych zrealizowanych podczas Turnieju, a w szczególnosci zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dzwiękowych przedstawiajacych uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.


Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.
  • Baza komunikatów

woj. Pomorskie

Herb
WZSzach Pomorski Związek SzachowyBaza turniejów

...to setki turniejów rozgrywanych na terenie kraju wraz z wynikami, partiami oraz galerią zdjęć

zakończone, nadchodzące, szukaj

Kącik cytatów

"Remis może powstać nie tylko przez powtórzenie trzech ruchów, ale także przez wykonanie jednego słabszego."

~Ksawery Tartakower

Partnerzy


stat4u © Katalog Baz Szachowych
Piotr Szumilas 2011-2018

Polityka prywatnści · Polityka plików cookies