użytkownik:
hasło:

zaloguj / zarejestruj (ale po co?)
MFSz KLUKOM CHESS 2017 OPEN A ,
OSW Choszczno ul. Sportowa 1 73-200 Choszczno
24.07.2017 - 30.07.2017
Tempo gry: 60'+30'' na ruch

Serwis

Międzynarodowy Festiwal Szachowy " KLUKOM CHESS 2017"
z okazji  
XX lecia  Uczniowskiego Klubu Szachowego Skoczek Choszczno

Choszczno, 24-30 lipca 2017 roku

Komunikat

I.                   Organizator :

 

a)      Uczniowski Klub Szachowy Skoczek Choszczno

II.                Sponsorzy, współorganizatorzy  :

 

a)      Starostwo powiatowe w Choszcznie

b)      Urzad Miejski w Choszcznie

c)      Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Choszcznie

d)      Osrodek Sportowo-Wypoczynkowy Choszczno

 

III.             Kierownictwo festiwalu :

 

a)      Dyrektor : Oskar Rosłon , tel. 728-498-694

b)      Obsługa techniczna, informacje : Krzysztof Dłużyński, tel. 607-302-720

c)      Promocja turnieju : Piotr Jarzyna, tel. 604-691-579

 

IV.              Termin i miejsce festiwalu :

 

a)      Festiwal odbędzie się w dniach 24-30 lipca 2017 roku ( poniedziałek- niedziela ) w Osrodku Sportowo-Wypoczynkowym, ul. Sportowa 1, 73-200 Choszczno.

 

V.                 System i tempo gry:

 

a)      Turnieje OPEN A i B rozegrane zostana systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

b)      Tempo gry: 60 minut + 30 sekund za każde posunięcie.

VI.              Zgłoszenia:
 

a)      Zgłoszenia do turniejów OPEN A i B należy dokonać na stronie Festiwalu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 lipca 2017 r. 

b)      Wpisowe do wybranego turnieju uiszcza się przelewem na konto klubu UKSz SKOCZEK Choszczno. 

c)      Dane do przelewu :

      UKSz SKOCZEK , 73-200 Choszczno,  ul. Boh.Warszawy 17.  

      Nr konta - 81-8359-0005-0040-7753-2004-0001 w GBS O/Choszczno .

      W tytule przelewu należy podać : Wpisowe - Festiwal " KLUKOM CHESS 2017" -imię  i  nazwisko, ew.   klub, kat. szachowa.

 

d)      Wpisowe uiszczone po terminie okreslonym w pkt. a. wzrasta o 20 zł.

e)       Przy wycofaniu zgłoszenia w terminie krótszym niż 72 godziny przed godzina rozpoczęcia I rundy,  zapłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

VII.           Wpisowe :

 

a)      Turniej OPEN A:

dla zawodników z co najmniej II kategoria szachowa i maksymalnym rankingiem FIDE 2199.
-Wpisowe do turnieju: 120 złotych.

 

b)      Turniej OPEN B:

dla zawodników z maksymalnie II kategoria szachowa i rankingiem FIDE do 1700.
-Wpisowe do turnieju: 70 złotych.

 

c)      Turnieje będa zgłoszone do oceny rankingowej FIDE. Wysokosć wpisowego uwzględnia opłaty klasyfikacyjno-rankingowe.

d)      Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia do turniejów kilku zawodników nie spełniajacych kryterium rankingowego.

e)      Zawodnicy polscy bez CODE FIDE podaja przy rejestracji adres e-mail. Zawodnicy zagraniczni sa zobowiazani podać swój CODE FIDE. Zawodnicy polscy nie posiadajacy ID CR zobowiazani sa do wypełnienia formularza rejestracyjnego nr 2 lub 5 PZSzach.

 

VIII.        Harmonogram  :

Niedziela 23.07.2017

Od godz. 16:00 -  kwaterowanie

18:30-19:30 - kolacja

Poniedziałek 24.07.2017

08:00-09.00 - sniadanie

09.30 - weryfikacja listy startowej; odprawa techniczna

10:00-13.30 - I runda

14:00-15:00 - obiad

15:30-18:30 - czas wolny

18:30-19:30 - kolacja

Od 20:30 - ognisko integracyjne

 

Wtorek 25.07.2017

08:00-09.00 - sniadanie

09:30-13:00 - II runda

13:30-14:30 -obiad

15:00-18:30 - III runda

18:30-19:30 -kolacja

Środa 26.07.2017

08:00-09.00 - sniadanie

09:30-13:00 - IV runda

13:30-14:30 - obiad

15:00-17:30-  KLUKOM BLITZ FIDE 2017- turniej szachów błyskawicznych

18:30-19:30 - kolacja

 

Czwartek 27.07.2017

08:00-09.00 - sniadanie

09:30-13:00 - V runda

13:30-14:30 - obiad

15:00-18:30 - VI runda

18:30-19:30 - kolacja

 

Piatek  28.07.2017

08:00-09.00 - sniadanie

09:30-13:00 - VII runda

13:00-14:00 - obiad

15:00-19:00- uroczysta gala z okazji XX lecia UKSz SKOCZEK Choszczno

19:30-20:30 - kolacja

 

Sobota 29.07.2017

08:00-09.00 - sniadanie

09:00-13:30 - KLUKOM RAPID FIDE 2017- turniej szachów szybkich

13:30-14:30 - obiad

15:00-18:30 - VIII runda

18:30-19:30 - kolacja

Od 20:00 - impreza towarzyszaca

 

Niedziela 30.07.2017

 

08:00-09.00 - sniadanie

09:30-13:00- runda IX

Od 13:30- Uroczyste zakończenie Festiwalu, wręczenie nagród.

 

 

IX.              Nagrody:

      OPEN A:

a)      10 nagród finansowych z wpisowego.

b)      Puchary za miejsca I-III.

c)      Nagroda rzeczowa dla najlepszego juniora,

d)      Nagroda rzeczowa dla najlepszej kobiety,

e)      Nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika 65+

f)       Nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika z Choszczna,

 

      OPEN B:

a)      3 nagrody finansowe z wpisowego.

b)      Puchary za miejsca I-III.

c)      Nagrody rzeczowe za miejsca IV-X

d)      Nagroda rzeczowa dla najlepszego juniora do lat 12

e)      Nagroda rzeczowa dla najlepszej kobiety,

f)       Nagroda rzeczowa dla najmłodszego zawodnika.

g)      Nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika z Choszczna,

Nagrody w poszczególnych turniejach nie sa dublowane ; zawodnik za udział w wybranym turnieju ma prawo wyłacznie do jednej nagrody. Nagrodę należy odebrać osobiscie na uroczystosci zakończenia Festiwalu, w przeciwnym razie przepada na rzecz organizatorów.

 

X.                 Zakwaterowanie i wyżywienie:

 

a)      Organizator nie posredniczy w załatwianiu noclegów oraz wyżywienia.

b)      REZERWACJA POKOI : Osobiscie przez pania Edytę Marciniak - Dyrektor OSiR w Choszcznie  Telefonicznie  - Tel 665-661-029     E-mail :  osw@choszczno.pl

Najpózniej do :  dnia 07 lipca 2017 r. (piatek, do godz. 15.00).

Obsługa w obcych językach : niemiecki, angielski, rosyjski.

Uwaga :  z przyczyn niezależnych od Organizatora (znaczacy wzrost kosztów), cena może być podwyższona, maksymalnie do 65 zł/ osoba za dobę.

c)      Istnieje możliwosć rezerwacji noclegu we własnym zakresie w innym osrodku.

 

XI.              Uwagi końcowe:

 

a)      Komunikaty imprez towarzyszacych sa odrębnymi dokumentami,

b)      Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacja komunikatu,

c)      Istnieje możliwosć zakupienia samych obiadów w hotelu w cenie 15zł.

d)      Uczestnicy biora udział w Festiwalu na własne ryzyko i ubezpieczaja się we własnym zakresie.

e)      Za ubezpieczenie i stan zdrowia zawodników klubowych odpowiadaja kluby delegujace lub opiekunowie prawni.

f)       Uczestnicy bioracy udział w turnieju, wyrażaja zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowosć, e-mail, w celach promocyjno - marketingowych, zwiazanych z ich działalnoscia, zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

g)       Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególnosci zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dzwiękowych przedstawiajacych uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

h)      Obowiazuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 30 posunięcia czarnych. Zawodnicy łamiacy zakaz będa karani porażka. Zawodnik, któremu zaproponowano remis przed 30 posunięciem czarnych powinien przywołać sędziego. Jego przeciwnik powinien zostać ukarany zgodnie z przepisami gry.

i)        Organizatorzy o imprezach towarzyszacych będa informowali z wyprzedzeniem.

j)        Organizatorzy zastrzegaja sobie prawo zmian w komunikacie.

 


Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.
  • Baza komunikatów

woj. Zachodniopomorskie

Herb
WZSzach Zachodniopomorski Związek SzachowyBaza turniejów

...to setki turniejów rozgrywanych na terenie kraju wraz z wynikami, partiami oraz galerią zdjęć

zakończone, nadchodzące, szukaj

Kącik cytatów

"Szachy – to moje życie, ale moje życie – to nie tylko szachy."

~Anatolij Karpow

Partnerzy


stat4u © Katalog Baz Szachowych
Piotr Szumilas 2011-2018

Polityka prywatnści · Polityka plików cookies